תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מניף-שירותים פיננסיים

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
הראל 79,423 80,000 577  0.73%
מגדל 17,931 18,214 283  1.58%
הירשמו לצפייה 111,251 107,369 -3,882  -3.49%
הירשמו לצפייה 341,399 332,011 -9,388  -2.75%
הירשמו לצפייה 64,199 51,498 -12,701  -19.78%
שדרגו את המנוי 506,035 484,535 -21,500  -4.25%
שדרגו את המנוי 134,846 40,382 -94,464  -70.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -141,935

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 1,627,990 1,662,840 34,845  2.14%
אקסלנס 635,554 654,770 19,216  3.02%
הירשמו לצפייה 5,345 4,999 -346  -6.47%
הירשמו לצפייה 2,005,000 2,003,860 -1,143  -0.06%
הירשמו לצפייה 382,073 371,615 -10,458  -2.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,061

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,947

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -141,935
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 54,061
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,947
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,199,306 1.98%
מור 484,535 0.80%
אי.בי.אי. 332,011 0.55%
הירשמו לצפייה 107,369 0.18%
הירשמו לצפייה 80,000 0.13%
הירשמו לצפייה 51,498 0.09%
שדרגו את המנוי 40,382 0.07%
שדרגו את המנוי 38,559 0.06%
שדרגו את המנוי 38,520 0.06%
שדרגו את המנוי 18,214 0.03%
שדרגו את המנוי 7,367 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,354,980 15.47%
כלל 4,250,200 7.03%
מור 2,003,860 3.31%
הירשמו לצפייה 1,662,840 2.75%
הירשמו לצפייה 654,770 1.08%
הירשמו לצפייה 371,615 0.61%
שדרגו את המנוי 117,200 0.19%
שדרגו את המנוי 98,000 0.16%
שדרגו את המנוי 87,441 0.14%
שדרגו את המנוי 47,917 0.08%
שדרגו את המנוי 41,138 0.07%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,999 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מניף-שירותים פיננסיים
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית