תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מניף-שירותים פיננסיים

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
איילון 44,904 110,102 65,198  145.19%
מיטב דש 9,500 3,989 -5,511  -58.01%
הירשמו לצפייה 40,471 13,747 -26,724  -66.03%
הירשמו לצפייה 1,141,600 660,768 -480,832  -42.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 65,198

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -513,067

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2021 21.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 65,198
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -513,067
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,300,391 2.15%
מור 660,768 1.09%
פרופאונד 206,933 0.34%
הירשמו לצפייה 142,664 0.24%
הירשמו לצפייה 110,102 0.18%
הירשמו לצפייה 106,501 0.18%
שדרגו את המנוי 30,000 0.05%
שדרגו את המנוי 15,910 0.03%
שדרגו את המנוי 13,747 0.02%
שדרגו את המנוי 6,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית