תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 8,309,380 11,303,100 2,993,680  36.03%
מיטב דש 77,267,400 79,713,800 2,446,420  3.17%
הירשמו לצפייה 276,493 2,047,500 1,771,010  640.53%
הירשמו לצפייה 674,358 2,302,750 1,628,390  241.47%
הירשמו לצפייה 13,325,500 14,162,400 836,895  6.28%
שדרגו את המנוי 6,381,880 7,049,880 668,000  10.47%
שדרגו את המנוי 2,272,550 2,926,800 654,247  28.79%
שדרגו את המנוי 7,117,510 7,397,950 280,442  3.94%
שדרגו את המנוי 330,000 351,811 21,811  6.61%
שדרגו את המנוי 596,395 576,395 -20,000  -3.35%
שדרגו את המנוי 157,486 107,486 -50,000  -31.75%
שדרגו את המנוי 17,332,500 16,954,200 -378,280  -2.18%
שדרגו את המנוי 15,166,200 12,794,500 -2,371,720  -15.64%
שדרגו את המנוי 31,133,200 28,400,500 -2,732,670  -8.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,300,895

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,552,670

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הלמן אלדובי 25,136,600 34,581,500 9,444,830  37.57%
הפניקס 6,765,310 7,722,300 956,992  14.15%
הירשמו לצפייה 7,000 728,000 721,000  10,300.00%
הירשמו לצפייה 4,566,580 5,019,580 453,000  9.92%
הירשמו לצפייה 2,384,810 2,505,360 120,552  5.05%
שדרגו את המנוי 86,846,200 86,926,600 80,432  0.09%
שדרגו את המנוי 16,608,900 16,671,900 63,011  0.38%
שדרגו את המנוי 501,965 520,711 18,746  3.73%
שדרגו את המנוי 52,088,200 52,098,800 10,588  0.02%
שדרגו את המנוי 426,800 425,914 -886  -0.21%
שדרגו את המנוי 1,162,810 1,151,010 -11,797  -1.01%
שדרגו את המנוי 208,000 2,000 -206,000  -99.04%
שדרגו את המנוי 41,278,400 40,406,700 -871,648  -2.11%
שדרגו את המנוי 2,047,030 447,031 -1,600,000  -78.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,869,151

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,690,331

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,300,895
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,552,670
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,869,151
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,690,331
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,015,271 29.84%
מיטב דש 79,713,800 12.58%
פסגות 28,400,500 4.48%
הירשמו לצפייה 16,954,200 2.68%
הירשמו לצפייה 14,162,400 2.24%
הירשמו לצפייה 12,794,500 2.02%
שדרגו את המנוי 11,303,100 1.78%
שדרגו את המנוי 7,397,950 1.17%
שדרגו את המנוי 7,049,880 1.11%
שדרגו את המנוי 2,926,800 0.46%
שדרגו את המנוי 2,302,750 0.36%
שדרגו את המנוי 2,047,500 0.32%
שדרגו את המנוי 1,095,400 0.17%
שדרגו את המנוי 855,546 0.14%
שדרגו את המנוי 576,395 0.09%
שדרגו את המנוי 420,703 0.07%
שדרגו את המנוי 364,658 0.06%
שדרגו את המנוי 351,811 0.06%
שדרגו את המנוי 107,486 0.02%
שדרגו את המנוי 80,000 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 413,364,597 65.25%
פסגות 107,993,000 17.05%
מיטב דש 86,926,600 13.72%
הירשמו לצפייה 52,098,800 8.22%
הירשמו לצפייה 40,406,700 6.38%
הירשמו לצפייה 34,581,500 5.46%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 16,671,900 2.63%
שדרגו את המנוי 11,711,500 1.85%
שדרגו את המנוי 7,722,300 1.22%
שדרגו את המנוי 5,019,580 0.79%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,505,360 0.40%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,970,340 0.31%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,151,010 0.18%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 620,000 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 520,711 0.08%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 447,031 0.07%
שדרגו את המנוי 425,914 0.07%
שדרגו את המנוי 400,000 0.06%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 360,166 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 256,185 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית