תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מור 3,283,690 6,503,470 3,219,780  98.05%
אנליסט 4,033,880 5,443,880 1,410,000  34.95%
הירשמו לצפייה 32,279,800 32,444,800 164,998  0.51%
הירשמו לצפייה 130,000 260,000 130,000  100.00%
הירשמו לצפייה 12,920,900 13,029,100 108,248  0.84%
שדרגו את המנוי 16,766,400 16,865,000 98,569  0.59%
שדרגו את המנוי 10,373 90,373 80,000  771.23%
שדרגו את המנוי 1,108,810 1,158,580 49,769  4.49%
שדרגו את המנוי 13,652,800 13,670,100 17,358  0.13%
שדרגו את המנוי 678,665 498,463 -180,202  -26.55%
שדרגו את המנוי 6,703,270 6,294,600 -408,675  -6.10%
שדרגו את המנוי 1,387,770 977,879 -409,888  -29.54%
שדרגו את המנוי 71,064,800 63,066,300 -7,998,470  -11.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,278,722

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,997,235

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הלמן אלדובי 25,136,600 34,581,500 9,444,830  37.57%
הפניקס 6,765,310 7,722,300 956,992  14.15%
הירשמו לצפייה 7,000 728,000 721,000  10,300.00%
הירשמו לצפייה 4,566,580 5,019,580 453,000  9.92%
הירשמו לצפייה 2,384,810 2,505,360 120,552  5.05%
שדרגו את המנוי 86,846,200 86,926,600 80,432  0.09%
שדרגו את המנוי 16,608,900 16,671,900 63,011  0.38%
שדרגו את המנוי 501,965 520,711 18,746  3.73%
שדרגו את המנוי 52,088,200 52,098,800 10,588  0.02%
שדרגו את המנוי 426,800 425,914 -886  -0.21%
שדרגו את המנוי 1,162,810 1,151,010 -11,797  -1.01%
שדרגו את המנוי 208,000 2,000 -206,000  -99.04%
שדרגו את המנוי 41,278,400 40,406,700 -871,648  -2.11%
שדרגו את המנוי 2,047,030 447,031 -1,600,000  -78.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,869,151

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,690,331

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,278,722
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,997,235
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,869,151
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,690,331
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 163,676,284 25.84%
מיטב דש 63,066,300 9.95%
פסגות 32,444,800 5.12%
הירשמו לצפייה 16,865,000 2.66%
הירשמו לצפייה 13,670,100 2.16%
הירשמו לצפייה 13,029,100 2.06%
שדרגו את המנוי 6,503,470 1.03%
שדרגו את המנוי 6,294,600 0.99%
שדרגו את המנוי 5,443,880 0.86%
שדרגו את המנוי 1,158,580 0.18%
שדרגו את המנוי 1,013,080 0.16%
שדרגו את המנוי 977,879 0.15%
שדרגו את המנוי 636,395 0.10%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 500,000 0.08%
שדרגו את המנוי 498,463 0.08%
שדרגו את המנוי 391,203 0.06%
שדרגו את המנוי 260,000 0.04%
שדרגו את המנוי 90,373 0.01%
שדרגו את המנוי 82,000 0.01%
שדרגו את המנוי 81,966 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 413,364,597 65.25%
פסגות 107,993,000 17.05%
מיטב דש 86,926,600 13.72%
הירשמו לצפייה 52,098,800 8.22%
הירשמו לצפייה 40,406,700 6.38%
הירשמו לצפייה 34,581,500 5.46%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 16,671,900 2.63%
שדרגו את המנוי 11,711,500 1.85%
שדרגו את המנוי 7,722,300 1.22%
שדרגו את המנוי 5,019,580 0.79%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,505,360 0.40%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,970,340 0.31%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,151,010 0.18%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 620,000 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 520,711 0.08%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 447,031 0.07%
שדרגו את המנוי 425,914 0.07%
שדרגו את המנוי 400,000 0.06%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 360,166 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 256,185 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית