תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מגדל 15,968,300 18,297,800 2,329,480  14.59%
מיטב דש 3,675,540 4,352,910 677,370  18.43%
הירשמו לצפייה 3,029,260 3,693,880 664,614  21.94%
הירשמו לצפייה 8,311,640 8,658,580 346,934  4.17%
הירשמו לצפייה 6,103,430 6,336,620 233,195  3.82%
שדרגו את המנוי 13,477,300 13,496,800 19,520  0.14%
שדרגו את המנוי 294,019 306,019 12,000  4.08%
שדרגו את המנוי 6,993,460 6,923,530 -69,928  -1.00%
שדרגו את המנוי 1,196,550 1,123,780 -72,771  -6.08%
שדרגו את המנוי 16,195,800 16,116,900 -78,856  -0.49%
שדרגו את המנוי 223,245 133,245 -90,000  -40.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,283,113

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -311,555

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 6,988,580 20,414,900 13,426,300  192.12%
מיטב דש 88,751,900 101,410,000 12,658,500  14.26%
הירשמו לצפייה 52,710,100 54,098,700 1,388,580  2.63%
הירשמו לצפייה 1,930,920 2,711,270 780,350  40.41%
הירשמו לצפייה 824,360 876,873 52,513  6.37%
שדרגו את המנוי 35,000 42,321 7,321  20.92%
שדרגו את המנוי 427,783 426,952 -831  -0.19%
שדרגו את המנוי 4,187,000 4,183,000 -4,000  -0.10%
שדרגו את המנוי 3,284,510 3,277,000 -7,510  -0.23%
שדרגו את המנוי 3,241,010 3,208,580 -32,430  -1.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,313,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,771

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,283,113
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -311,555
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,313,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 153,095,093 18.70%
ילין לפידות 49,700,900 6.07%
מגדל 18,297,800 2.24%
הירשמו לצפייה 16,116,900 1.97%
הירשמו לצפייה 13,496,800 1.65%
הירשמו לצפייה 9,936,520 1.21%
שדרגו את המנוי 8,658,580 1.06%
שדרגו את המנוי 7,896,230 0.96%
שדרגו את המנוי 6,923,530 0.85%
שדרגו את המנוי 6,336,620 0.77%
שדרגו את המנוי 4,352,910 0.53%
שדרגו את המנוי 3,693,880 0.45%
שדרגו את המנוי 3,412,260 0.42%
שדרגו את המנוי 1,215,370 0.15%
שדרגו את המנוי 1,123,780 0.14%
שדרגו את המנוי 728,899 0.09%
שדרגו את המנוי 660,258 0.08%
שדרגו את המנוי 306,019 0.04%
שדרגו את המנוי 133,245 0.02%
שדרגו את המנוי 36,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 235,126,682 28.73%
מיטב דש 101,410,000 12.39%
מנורה 54,098,700 6.61%
הירשמו לצפייה 20,414,900 2.49%
הירשמו לצפייה 15,876,200 1.94%
הירשמו לצפייה 10,000,000 1.22%
שדרגו את המנוי 5,077,820 0.62%
שדרגו את המנוי 4,183,000 0.51%
שדרגו את המנוי 3,277,000 0.40%
שדרגו את המנוי 3,208,580 0.39%
שדרגו את המנוי 2,711,270 0.33%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,970,340 0.24%
שדרגו את המנוי 1,741,130 0.21%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.18%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.13%
שדרגו את המנוי 876,873 0.11%
שדרגו את המנוי 822,000 0.10%
שדרגו את המנוי 816,000 0.10%
שדרגו את המנוי 765,000 0.09%
שדרגו את המנוי 619,000 0.08%
שדרגו את המנוי 426,952 0.05%
שדרגו את המנוי 415,395 0.05%
שדרגו את המנוי 415,031 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.04%
שדרגו את המנוי 259,000 0.03%
שדרגו את המנוי 252,000 0.03%
שדרגו את המנוי 109,170 0.01%
שדרגו את המנוי 42,321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית