תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נור אינק אינוביישנס

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אקסלנס 81,004 80,963 -41  -0.05%
אי.בי.אי. 667 623 -44  -6.60%
הירשמו לצפייה 4,451 4,303 -148  -3.33%
הירשמו לצפייה 14,360 13,885 -475  -3.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -708

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 23,900 24,268 368  1.54%
אקסלנס 45,882 46,137 255  0.56%
הירשמו לצפייה 119,501 118,823 -678  -0.57%
הירשמו לצפייה 41,100 26,900 -14,200  -34.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 623

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,878

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -708
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 623
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,878
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 112,779 2.23%
אקסלנס 80,963 1.60%
מגדל 13,885 0.27%
הירשמו לצפייה 13,005 0.26%
הירשמו לצפייה 4,303 0.09%
הירשמו לצפייה 623 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 707,128 13.97%
מור 243,000 4.80%
מיטב דש 223,800 4.42%
הירשמו לצפייה 118,823 2.35%
הירשמו לצפייה 46,137 0.91%
הירשמו לצפייה 26,900 0.53%
שדרגו את המנוי 24,268 0.48%
שדרגו את המנוי 10,400 0.21%
שדרגו את המנוי 5,100 0.10%
שדרגו את המנוי 4,500 0.09%
שדרגו את המנוי 4,200 0.08%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נור אינק אינוביישנס
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית