תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רכבת ישראל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.rail.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 12,550,000 12,932,600 382,648  3.05%
מור 9,627,320 9,688,560 61,250  0.64%
הירשמו לצפייה 3,505,080 3,505,090 1
הירשמו לצפייה 3,448,430 3,448,370 -64
הירשמו לצפייה 3,094,330 3,015,980 -78,349  -2.53%
שדרגו את המנוי 14,581,500 14,255,000 -326,522  -2.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 443,899

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -404,935

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 31,288 31,596 308  0.98%
אקסלנס 4,218 4,517 299  7.09%
הירשמו לצפייה 411,706 385,006 -26,700  -6.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 607

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,700

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 443,899
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -404,935
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 607
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 53,729,274 18.28%
אנליסט 14,255,000 4.85%
מגדל 12,932,600 4.40%
הירשמו לצפייה 9,688,560 3.30%
הירשמו לצפייה 4,809,610 1.64%
הירשמו לצפייה 3,505,090 1.19%
שדרגו את המנוי 3,448,370 1.17%
שדרגו את המנוי 3,015,980 1.03%
שדרגו את המנוי 1,685,090 0.57%
שדרגו את המנוי 175,000 0.06%
שדרגו את המנוי 123,811 0.04%
שדרגו את המנוי 47,868 0.02%
שדרגו את המנוי 22,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,017,396 1.71%
ילין לפידות 2,928,060 1.00%
הלמן אלדובי 1,004,400 0.34%
הירשמו לצפייה 385,006 0.13%
הירשמו לצפייה 252,349 0.09%
הירשמו לצפייה 176,227 0.06%
שדרגו את המנוי 158,924 0.05%
שדרגו את המנוי 76,317 0.03%
שדרגו את המנוי 31,596 0.01%
שדרגו את המנוי 4,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית