תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פסגות 22,378,200 28,408,100 6,029,950  26.95%
פורסט 3,698,760 5,626,720 1,927,960  52.12%
הירשמו לצפייה 49,074,100 50,207,400 1,133,300  2.31%
הירשמו לצפייה 36,454,200 37,061,600 607,324  1.67%
הירשמו לצפייה 30,319,500 30,559,400 239,932  0.79%
שדרגו את המנוי 22,512,800 22,512,200 -606
שדרגו את המנוי 2,824,880 2,560,160 -264,711  -9.37%
שדרגו את המנוי 7,338,540 7,022,990 -315,553  -4.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,938,466

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -580,870

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 250,000 500,000 250,000  100.00%
אקסלנס 1,455,490 1,488,710 33,225  2.28%
הירשמו לצפייה 6,792,660 6,820,860 28,200  0.42%
הירשמו לצפייה 8,875,540 8,877,370 1,826  0.02%
הירשמו לצפייה 1,689,530 1,689,530 -4
שדרגו את המנוי 200,639 198,603 -2,036  -1.01%
שדרגו את המנוי 2,544,340 2,340,390 -203,949  -8.02%
שדרגו את המנוי 536,810 0 -536,810  -100.00%
שדרגו את המנוי 596,270 0 -596,270  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,121,900 496,903 -625,000  -55.71%
שדרגו את המנוי 1,337,500 87,500 -1,250,000  -93.46%
שדרגו את המנוי 1,601,950 0 -1,601,950  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 313,251

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,816,019

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,938,466
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -580,870
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 313,251
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,816,019
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 209,719,771 23.30%
מגדל 50,207,400 5.58%
אנליסט 37,061,600 4.12%
הירשמו לצפייה 30,559,400 3.40%
הירשמו לצפייה 28,408,100 3.16%
הירשמו לצפייה 22,512,200 2.50%
שדרגו את המנוי 17,613,100 1.96%
שדרגו את המנוי 7,022,990 0.78%
שדרגו את המנוי 6,484,660 0.72%
שדרגו את המנוי 5,626,720 0.63%
שדרגו את המנוי 2,560,160 0.28%
שדרגו את המנוי 1,222,680 0.14%
שדרגו את המנוי 309,752 0.03%
שדרגו את המנוי 125,000 0.01%
שדרגו את המנוי 6,009 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 39,877,118 4.43%
הראל 13,357,200 1.48%
מנורה 8,877,370 0.99%
הירשמו לצפייה 6,820,860 0.76%
הירשמו לצפייה 2,340,390 0.26%
הירשמו לצפייה 1,689,530 0.19%
שדרגו את המנוי 1,566,190 0.17%
שדרגו את המנוי 1,488,710 0.17%
שדרגו את המנוי 1,313,170 0.15%
שדרגו את המנוי 696,523 0.08%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 496,903 0.06%
שדרגו את המנוי 373,143 0.04%
שדרגו את המנוי 198,603 0.02%
שדרגו את המנוי 87,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית