תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 2,064,000 4,188,000 2,124,000  102.91%
פורסט 42,722,500 44,466,700 1,744,160  4.08%
הירשמו לצפייה 8,174,930 8,860,860 685,929  8.39%
הירשמו לצפייה 434,709 1,000,000 565,291  130.04%
הירשמו לצפייה 725,746 775,246 49,500  6.82%
שדרגו את המנוי 607,317 628,595 21,278  3.50%
שדרגו את המנוי 2,392,890 2,403,350 10,464  0.44%
שדרגו את המנוי 7,845,370 7,811,010 -34,363  -0.44%
שדרגו את המנוי 8,293,700 8,238,100 -55,595  -0.67%
שדרגו את המנוי 69,147,800 67,005,400 -2,142,360  -3.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,200,622

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,232,318

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 3,884,890 4,695,920 811,029  20.88%
ילין לפידות 38,628,000 39,195,700 567,656  1.47%
הירשמו לצפייה 790,642 850,642 60,000  7.59%
הירשמו לצפייה 1,117,220 1,145,750 28,538  2.55%
הירשמו לצפייה 8,084,440 8,100,780 16,344  0.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,483,567

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,200,622
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,232,318
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,483,567
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 157,124,621 33.91%
מגדל 67,005,400 14.46%
פורסט 44,466,700 9.60%
הירשמו לצפייה 8,860,860 1.91%
הירשמו לצפייה 8,238,100 1.78%
הירשמו לצפייה 7,811,010 1.69%
שדרגו את המנוי 5,934,240 1.28%
שדרגו את המנוי 4,188,000 0.90%
שדרגו את המנוי 2,403,350 0.52%
שדרגו את המנוי 1,952,520 0.42%
שדרגו את המנוי 1,226,460 0.26%
שדרגו את המנוי 1,091,010 0.24%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.22%
שדרגו את המנוי 775,246 0.17%
שדרגו את המנוי 628,595 0.14%
שדרגו את המנוי 529,770 0.11%
שדרגו את המנוי 468,110 0.10%
שדרגו את המנוי 407,300 0.09%
שדרגו את המנוי 127,950 0.03%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 62,200,266 13.42%
ילין לפידות 39,195,700 8.46%
הפניקס 8,100,780 1.75%
הירשמו לצפייה 7,320,440 1.58%
הירשמו לצפייה 4,695,920 1.01%
הירשמו לצפייה 1,145,750 0.25%
שדרגו את המנוי 850,642 0.18%
שדרגו את המנוי 600,000 0.13%
שדרגו את המנוי 160,000 0.03%
שדרגו את המנוי 131,014 0.03%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית