תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 31,170,200 37,330,700 6,160,580  19.76%
אקסלנס 39,569,000 42,013,000 2,444,020  6.18%
הירשמו לצפייה 102,503,000 103,705,000 1,201,540  1.17%
הירשמו לצפייה 10,523,000 11,057,200 534,166  5.08%
הירשמו לצפייה 11,246,600 11,654,400 407,888  3.63%
שדרגו את המנוי 3,650,740 3,689,130 38,392  1.05%
שדרגו את המנוי 12,684 34,084 21,400  168.72%
שדרגו את המנוי 60,364,200 60,215,900 -148,288  -0.25%
שדרגו את המנוי 2,157,230 1,809,100 -348,128  -16.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,807,986

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -496,416

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 11,690,300 17,690,300 6,000,000  51.32%
הפניקס 14,801,500 15,011,800 210,256  1.42%
הירשמו לצפייה 10,142,500 10,250,300 107,780  1.06%
הירשמו לצפייה 5,235,320 5,290,840 55,523  1.06%
הירשמו לצפייה 106,049 111,756 5,707  5.38%
שדרגו את המנוי 2,521,230 2,516,850 -4,377  -0.17%
שדרגו את המנוי 1,103,340 1,087,650 -15,690  -1.42%
שדרגו את המנוי 756,755 710,622 -46,133  -6.10%
שדרגו את המנוי 3,113,680 2,937,680 -176,000  -5.65%
שדרגו את המנוי 34,080,200 33,831,300 -248,884  -0.73%
שדרגו את המנוי 26,112,000 18,912,000 -7,200,000  -27.57%
שדרגו את המנוי 58,500,000 49,497,400 -9,002,600  -15.39%
שדרגו את המנוי 223,368,000 197,030,000 -26,338,200  -11.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,379,266

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,031,884

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,807,986
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -496,416
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,379,266
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -43,031,884
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 293,349,312 19.16%
אלטשולר - שחם 103,705,000 6.77%
מגדל 60,215,900 3.93%
הירשמו לצפייה 42,013,000 2.74%
הירשמו לצפייה 37,330,700 2.44%
הירשמו לצפייה 11,654,400 0.76%
שדרגו את המנוי 11,468,600 0.75%
שדרגו את המנוי 11,057,200 0.72%
שדרגו את המנוי 5,448,760 0.36%
שדרגו את המנוי 3,689,130 0.24%
שדרגו את המנוי 2,381,940 0.16%
שדרגו את המנוי 1,809,100 0.12%
שדרגו את המנוי 986,772 0.06%
שדרגו את המנוי 967,098 0.06%
שדרגו את המנוי 442,283 0.03%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 548,982,800 35.85%
מגדל 197,030,000 12.87%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 49,497,400 3.23%
הירשמו לצפייה 33,831,300 2.21%
הירשמו לצפייה 18,912,000 1.23%
שדרגו את המנוי 17,690,300 1.16%
שדרגו את המנוי 15,011,800 0.98%
שדרגו את המנוי 10,250,300 0.67%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,457,000 0.36%
שדרגו את המנוי 5,290,840 0.35%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,937,680 0.19%
שדרגו את המנוי 2,720,160 0.18%
שדרגו את המנוי 2,516,850 0.16%
שדרגו את המנוי 2,423,510 0.16%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,087,650 0.07%
שדרגו את המנוי 711,868 0.05%
שדרגו את המנוי 710,622 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 602,000 0.04%
שדרגו את המנוי 589,018 0.04%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית