תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 25,797,100 50,060,600 24,263,400  94.06%
פורטה 818,024 16,651,300 15,833,300  1,935.55%
הירשמו לצפייה 10,134,800 18,890,800 8,755,960  86.40%
הירשמו לצפייה 53,901,500 62,300,800 8,399,270  15.58%
הירשמו לצפייה 1,802,920 9,573,760 7,770,840  431.01%
שדרגו את המנוי 6,928,890 11,816,800 4,887,910  70.54%
שדרגו את המנוי 170,735 3,443,700 3,272,960  1,916.99%
שדרגו את המנוי 509,478 2,884,770 2,375,300  466.22%
שדרגו את המנוי 24,250,200 26,604,300 2,354,140  9.71%
שדרגו את המנוי 40,000 557,000 517,000  1,292.50%
שדרגו את המנוי 66,516 142,085 75,569  113.61%
שדרגו את המנוי 101,640 165,181 63,541  62.52%
שדרגו את המנוי 62,000 36,000 -26,000  -41.94%
שדרגו את המנוי 125,035 65,035 -60,000  -47.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 78,569,190

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 49,778,000 50,131,900 353,960  0.71%
אקסלנס 9,841,850 10,164,900 323,085  3.28%
הירשמו לצפייה 133,328,000 133,505,000 176,728  0.13%
הירשמו לצפייה 9,826,480 9,891,480 65,000  0.66%
הירשמו לצפייה 80,468,000 80,485,300 17,392  0.02%
שדרגו את המנוי 1,910,560 1,891,180 -19,382  -1.01%
שדרגו את המנוי 1,184,820 1,141,460 -43,360  -3.66%
שדרגו את המנוי 766,756 722,773 -43,983  -5.74%
שדרגו את המנוי 7,805,050 7,527,570 -277,480  -3.56%
שדרגו את המנוי 9,209,520 8,747,830 -461,697  -5.01%
שדרגו את המנוי 46,684,700 44,223,300 -2,461,350  -5.27%
שדרגו את המנוי 25,825,600 17,910,000 -7,915,640  -30.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 936,165

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,222,892

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 78,569,190
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -86,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 936,165
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,222,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 210,426,985 49.76%
מגדל 62,300,800 14.73%
אקסלנס 50,060,600 11.84%
הירשמו לצפייה 26,604,300 6.29%
הירשמו לצפייה 18,890,800 4.47%
הירשמו לצפייה 16,651,300 3.94%
שדרגו את המנוי 11,816,800 2.79%
שדרגו את המנוי 9,573,760 2.26%
שדרגו את המנוי 3,443,700 0.81%
שדרגו את המנוי 2,884,770 0.68%
שדרגו את המנוי 2,526,000 0.60%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.49%
שדרגו את המנוי 1,548,000 0.37%
שדרגו את המנוי 615,919 0.15%
שדרגו את המנוי 557,000 0.13%
שדרגו את המנוי 349,935 0.08%
שדרגו את המנוי 165,181 0.04%
שדרגו את המנוי 142,085 0.03%
שדרגו את המנוי 105,000 0.02%
שדרגו את המנוי 65,035 0.02%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 552,404,013 130.63%
מגדל 133,505,000 31.57%
כלל 130,426,000 30.84%
הירשמו לצפייה 80,485,300 19.03%
הירשמו לצפייה 50,131,900 11.86%
הירשמו לצפייה 44,223,300 10.46%
שדרגו את המנוי 34,086,200 8.06%
שדרגו את המנוי 17,910,000 4.24%
שדרגו את המנוי 10,164,900 2.40%
שדרגו את המנוי 9,891,480 2.34%
שדרגו את המנוי 8,747,830 2.07%
שדרגו את המנוי 7,527,570 1.78%
שדרגו את המנוי 6,653,120 1.57%
שדרגו את המנוי 5,659,000 1.34%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.80%
שדרגו את המנוי 2,602,000 0.62%
שדרגו את המנוי 2,300,000 0.54%
שדרגו את המנוי 1,891,180 0.45%
שדרגו את המנוי 1,141,460 0.27%
שדרגו את המנוי 935,000 0.22%
שדרגו את המנוי 722,773 0.17%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית