תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מגדל 4,403,270 4,702,400 299,131  6.79%
אי.בי.אי. 311,153 455,102 143,949  46.26%
הירשמו לצפייה 4,208,390 4,253,280 44,883  1.07%
הירשמו לצפייה 504,759 546,690 41,931  8.31%
הירשמו לצפייה 3,564,240 3,555,160 -9,080  -0.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 529,894

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,080

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 5,304 5,039 -265  -5.00%
הכשרה ביטוח 3,646 3,327 -319  -8.75%
הירשמו לצפייה 328,551 322,831 -5,720  -1.74%
הירשמו לצפייה 285,614 271,332 -14,282  -5.00%
הירשמו לצפייה 379,841 360,846 -18,995  -5.00%
שדרגו את המנוי 1,122,190 1,098,880 -23,310  -2.08%
שדרגו את המנוי 706,133 670,821 -35,312  -5.00%
שדרגו את המנוי 1,054,490 1,001,750 -52,732  -5.00%
שדרגו את המנוי 1,524,820 1,448,570 -76,253  -5.00%
שדרגו את המנוי 2,455,100 2,332,320 -122,773  -5.00%
שדרגו את המנוי 3,116,470 2,960,620 -155,846  -5.00%
שדרגו את המנוי 18,421,700 17,500,500 -921,220  -5.00%
שדרגו את המנוי 1,670,320 16,763 -1,653,560  -99.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,080,587

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 529,894
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,080
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,080,587
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 18,726,266 12.58%
מגדל 4,702,400 3.16%
הראל 4,253,280 2.86%
הירשמו לצפייה 3,555,160 2.39%
הירשמו לצפייה 2,535,930 1.70%
הירשמו לצפייה 882,137 0.59%
שדרגו את המנוי 648,497 0.44%
שדרגו את המנוי 546,690 0.37%
שדרגו את המנוי 455,102 0.31%
שדרגו את המנוי 450,808 0.30%
שדרגו את המנוי 236,658 0.16%
שדרגו את המנוי 235,856 0.16%
שדרגו את המנוי 67,534 0.05%
שדרגו את המנוי 35,049 0.02%
שדרגו את המנוי 33,654 0.02%
שדרגו את המנוי 25,908 0.02%
שדרגו את המנוי 25,649 0.02%
שדרגו את המנוי 23,042 0.02%
שדרגו את המנוי 12,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 905 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 27,993,599 18.81%
כלל 17,500,500 11.76%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 2,960,620 1.99%
הירשמו לצפייה 2,332,320 1.57%
הירשמו לצפייה 1,448,570 0.97%
הירשמו לצפייה 1,098,880 0.74%
שדרגו את המנוי 1,001,750 0.67%
שדרגו את המנוי 670,821 0.45%
שדרגו את המנוי 360,846 0.24%
שדרגו את המנוי 322,831 0.22%
שדרגו את המנוי 271,332 0.18%
שדרגו את המנוי 16,763 0.01%
שדרגו את המנוי 5,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית