תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שיח מדיקל גרופ

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד
אתר: www.seach.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
פורטה 3,450,000 3,900,000 450,000  13.04%
פורסט 437,434 554,967 117,533  26.87%
הירשמו לצפייה 470,536 465,251 -5,285  -1.12%
הירשמו לצפייה 424,094 297,094 -127,000  -29.95%
הירשמו לצפייה 9,048,570 8,798,010 -250,559  -2.77%
שדרגו את המנוי 1,439,620 1,179,850 -259,769  -18.04%
שדרגו את המנוי 2,572,830 2,149,070 -423,755  -16.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 567,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,066,368

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מגדל 5,667 20,533 14,866  262.33%
הכשרה ביטוח 3,597,640 3,284,730 -312,905  -8.70%
הירשמו לצפייה 14,072,400 11,635,000 -2,437,440  -17.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,866

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,750,345

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 567,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,066,368
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,866
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,750,345
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,891,148 5.32%
אי.בי.אי. 8,798,010 2.62%
פורטה 3,900,000 1.16%
הירשמו לצפייה 2,149,070 0.64%
הירשמו לצפייה 1,179,850 0.35%
הירשמו לצפייה 554,967 0.17%
שדרגו את המנוי 546,906 0.16%
שדרגו את המנוי 465,251 0.14%
שדרגו את המנוי 297,094 0.09%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,940,263 4.44%
מור 11,635,000 3.46%
הכשרה ביטוח 3,284,730 0.98%
הירשמו לצפייה 20,533 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    שיח מדיקל גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית