תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 3,857,180 5,059,790 1,202,610  31.18%
תמהיל 1,493,760 2,066,530 572,776  38.34%
הירשמו לצפייה 1,509,510 1,550,970 41,457  2.75%
הירשמו לצפייה 10,000 23,610 13,610  136.10%
הירשמו לצפייה 22,751 18,209 -4,542  -19.96%
שדרגו את המנוי 40,278 32,237 -8,041  -19.96%
שדרגו את המנוי 65,000 52,022 -12,978  -19.97%
שדרגו את המנוי 75,000 60,027 -14,973  -19.96%
שדרגו את המנוי 313,402 265,066 -48,336  -15.42%
שדרגו את המנוי 1,375,170 1,088,090 -287,084  -20.88%
שדרגו את המנוי 1,711,130 1,369,520 -341,611  -19.96%
שדרגו את המנוי 5,645,420 5,215,680 -429,733  -7.61%
שדרגו את המנוי 4,957,530 4,211,920 -745,604  -15.04%
שדרגו את המנוי 5,001,500 4,003,000 -998,499  -19.96%
שדרגו את המנוי 5,806,190 4,749,100 -1,057,090  -18.21%
שדרגו את המנוי 7,214,620 6,117,100 -1,097,520  -15.21%
שדרגו את המנוי 6,203,120 4,968,650 -1,234,470  -19.90%
שדרגו את המנוי 10,604,000 8,790,100 -1,813,920  -17.11%
שדרגו את המנוי 18,542,100 15,645,300 -2,896,740  -15.62%
שדרגו את המנוי 7,465,940 4,468,410 -2,997,530  -40.15%
שדרגו את המנוי 23,002,100 19,903,600 -3,098,480  -13.47%
שדרגו את המנוי 15,322,800 10,188,600 -5,134,270  -33.51%
שדרגו את המנוי 13,823,900 8,684,110 -5,139,780  -37.18%
שדרגו את המנוי 60,486,500 54,112,900 -6,373,590  -10.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,830,453

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,734,791

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אנליסט 6,458,320 6,494,320 36,000  0.56%
אקסלנס 1,930,760 1,944,670 13,916  0.72%
הירשמו לצפייה 7,497 7,520 23  0.31%
הירשמו לצפייה 8,196,430 8,172,820 -23,610  -0.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,939

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,610

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,830,453
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,734,791
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 49,939
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,610
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 162,662,957 38.03%
פסגות 54,112,900 12.65%
פורסט 19,903,600 4.65%
הירשמו לצפייה 15,645,300 3.66%
הירשמו לצפייה 10,188,600 2.38%
הירשמו לצפייה 8,790,100 2.05%
שדרגו את המנוי 8,684,110 2.03%
שדרגו את המנוי 6,117,100 1.43%
שדרגו את המנוי 5,215,680 1.22%
שדרגו את המנוי 5,059,790 1.18%
שדרגו את המנוי 4,968,650 1.16%
שדרגו את המנוי 4,749,100 1.11%
שדרגו את המנוי 4,468,410 1.04%
שדרגו את המנוי 4,211,920 0.98%
שדרגו את המנוי 4,003,000 0.94%
שדרגו את המנוי 2,066,530 0.48%
שדרגו את המנוי 1,550,970 0.36%
שדרגו את המנוי 1,369,520 0.32%
שדרגו את המנוי 1,088,090 0.25%
שדרגו את המנוי 265,066 0.06%
שדרגו את המנוי 60,027 0.01%
שדרגו את המנוי 52,022 0.01%
שדרגו את המנוי 32,237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,416 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,209 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 21,200,860 4.96%
הפניקס 8,172,820 1.91%
אנליסט 6,494,320 1.52%
הירשמו לצפייה 4,581,530 1.07%
הירשמו לצפייה 1,944,670 0.45%
הירשמו לצפייה 7,520 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית