תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 1,514,960 3,072,420 1,557,470  102.81%
דיאמונד 3,459,890 4,148,060 688,176  19.89%
הירשמו לצפייה 13,348,000 13,552,500 204,485  1.53%
הירשמו לצפייה 7,368,750 7,406,060 37,311  0.51%
הירשמו לצפייה 50,000 75,000 25,000  50.00%
שדרגו את המנוי 3,800,210 3,823,760 23,552  0.62%
שדרגו את המנוי 4,095,650 4,109,940 14,293  0.35%
שדרגו את המנוי 327,761 313,402 -14,359  -4.38%
שדרגו את המנוי 1,475,100 1,357,000 -118,102  -8.01%
שדרגו את המנוי 6,575,750 6,170,470 -405,280  -6.16%
שדרגו את המנוי 6,251,470 5,786,970 -464,500  -7.43%
שדרגו את המנוי 65,030,900 64,520,700 -510,200  -0.78%
שדרגו את המנוי 19,949,700 19,376,600 -573,180  -2.87%
שדרגו את המנוי 21,074,600 19,864,800 -1,209,800  -5.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,550,287

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,295,421

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אנליסט 6,458,320 6,494,320 36,000  0.56%
אקסלנס 1,930,760 1,944,670 13,916  0.72%
הירשמו לצפייה 7,497 7,520 23  0.31%
הירשמו לצפייה 8,196,430 8,172,820 -23,610  -0.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,939

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,610

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,550,287
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,295,421
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 49,939
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,610
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 194,718,294 45.52%
פסגות 64,520,700 15.08%
פורסט 22,169,600 5.18%
הירשמו לצפייה 19,864,800 4.64%
הירשמו לצפייה 19,376,600 4.53%
הירשמו לצפייה 13,552,500 3.17%
שדרגו את המנוי 10,604,000 2.48%
שדרגו את המנוי 7,406,060 1.73%
שדרגו את המנוי 6,170,470 1.44%
שדרגו את המנוי 5,786,970 1.35%
שדרגו את המנוי 5,001,500 1.17%
שדרגו את המנוי 4,148,060 0.97%
שדרגו את המנוי 4,109,940 0.96%
שדרגו את המנוי 3,823,760 0.89%
שדרגו את המנוי 3,072,420 0.72%
שדרגו את המנוי 1,919,120 0.45%
שדרגו את המנוי 1,357,000 0.32%
שדרגו את המנוי 1,342,840 0.31%
שדרגו את המנוי 313,402 0.07%
שדרגו את המנוי 75,000 0.02%
שדרגו את המנוי 40,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 21,200,860 4.96%
הפניקס 8,172,820 1.91%
אנליסט 6,494,320 1.52%
הירשמו לצפייה 4,581,530 1.07%
הירשמו לצפייה 1,944,670 0.45%
הירשמו לצפייה 7,520 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית