תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 2,300,000 5,379,250 3,079,250  133.88%
מור 8,886,100 9,036,100 150,000  1.69%
הירשמו לצפייה 6,316,870 6,435,760 118,887  1.88%
הירשמו לצפייה 2,324,670 2,407,950 83,277  3.58%
הירשמו לצפייה 795,214 832,814 37,600  4.73%
שדרגו את המנוי 8,467,870 8,489,840 21,978  0.26%
שדרגו את המנוי 88,919 108,313 19,394  21.81%
שדרגו את המנוי 21,268,000 21,274,200 6,278  0.03%
שדרגו את המנוי 68,870 56,927 -11,943  -17.34%
שדרגו את המנוי 7,828,250 7,806,170 -22,085  -0.28%
שדרגו את המנוי 3,595,900 3,551,460 -44,437  -1.24%
שדרגו את המנוי 3,263,050 3,129,660 -133,385  -4.09%
שדרגו את המנוי 5,161,460 4,964,200 -197,256  -3.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,516,664

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -409,106

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 5,438,150 5,500,910 62,765  1.15%
אקסלנס 976,482 1,030,710 54,232  5.55%
הירשמו לצפייה 4,918,130 4,931,260 13,131  0.27%
הירשמו לצפייה 6,294 6,046 -248  -3.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 130,128

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -248

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,516,664
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -409,106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 130,128
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -248
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 101,679,885 41.56%
פורסט 21,274,200 8.70%
ילין לפידות 17,872,300 7.30%
הירשמו לצפייה 9,036,100 3.69%
הירשמו לצפייה 8,489,840 3.47%
הירשמו לצפייה 7,806,170 3.19%
שדרגו את המנוי 6,435,760 2.63%
שדרגו את המנוי 5,740,240 2.35%
שדרגו את המנוי 5,379,250 2.20%
שדרגו את המנוי 4,964,200 2.03%
שדרגו את המנוי 3,551,460 1.45%
שדרגו את המנוי 3,129,660 1.28%
שדרגו את המנוי 2,407,950 0.98%
שדרגו את המנוי 2,176,460 0.89%
שדרגו את המנוי 1,154,540 0.47%
שדרגו את המנוי 862,934 0.35%
שדרגו את המנוי 832,814 0.34%
שדרגו את המנוי 108,313 0.04%
שדרגו את המנוי 103,610 0.04%
שדרגו את המנוי 94,782 0.04%
שדרגו את המנוי 89,547 0.04%
שדרגו את המנוי 67,013 0.03%
שדרגו את המנוי 56,927 0.02%
שדרגו את המנוי 33,815 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 11,468,926 4.69%
הפניקס 5,500,910 2.25%
אנליסט 4,931,260 2.02%
הירשמו לצפייה 1,030,710 0.42%
הירשמו לצפייה 6,046 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית