תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

משק אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
פורטה 166,752 296,752 130,000  77.96%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 466,200 485,000 18,800  4.03%
הירשמו לצפייה 181,305 191,294 9,989  5.51%
הירשמו לצפייה 21,008 19,627 -1,381  -6.57%
הירשמו לצפייה 140,232 135,578 -4,654  -3.32%
שדרגו את המנוי 42,877 32,775 -10,102  -23.56%
שדרגו את המנוי 850,541 839,561 -10,980  -1.29%
שדרגו את המנוי 32,004 20,511 -11,493  -35.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 158,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,610

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 11,324,100 12,828,900 1,504,760  13.29%
אקסלנס 4,377,820 5,022,430 644,610  14.72%
הירשמו לצפייה 1,797,700 1,857,700 60,000  3.34%
הירשמו לצפייה 1,062,800 1,081,790 18,993  1.79%
הירשמו לצפייה 814,100 828,305 14,205  1.74%
שדרגו את המנוי 54,811 56,199 1,388  2.53%
שדרגו את המנוי 5,945,800 5,945,800 1
שדרגו את המנוי 5,680,430 5,680,170 -263
שדרגו את המנוי 195,300 194,743 -557  -0.29%
שדרגו את המנוי 195,300 168,193 -27,107  -13.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,243,957

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,927

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 158,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,610
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,243,957
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,701,915 2.75%
מגדל 839,561 0.62%
אנליסט 777,070 0.58%
הירשמו לצפייה 609,650 0.45%
הירשמו לצפייה 485,000 0.36%
הירשמו לצפייה 296,752 0.22%
שדרגו את המנוי 191,294 0.14%
שדרגו את המנוי 154,487 0.11%
שדרגו את המנוי 135,578 0.10%
שדרגו את המנוי 62,733 0.05%
שדרגו את המנוי 58,162 0.04%
שדרגו את המנוי 32,775 0.02%
שדרגו את המנוי 20,511 0.02%
שדרגו את המנוי 19,627 0.01%
שדרגו את המנוי 14,015 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,303,530 29.98%
הפניקס 12,828,900 9.54%
מגדל 6,462,700 4.81%
הירשמו לצפייה 5,945,800 4.42%
הירשמו לצפייה 5,680,170 4.23%
הירשמו לצפייה 5,022,430 3.74%
שדרגו את המנוי 1,857,700 1.38%
שדרגו את המנוי 1,081,790 0.80%
שדרגו את המנוי 828,305 0.62%
שדרגו את המנוי 194,743 0.14%
שדרגו את המנוי 176,600 0.13%
שדרגו את המנוי 168,193 0.13%
שדרגו את המנוי 56,199 0.04%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    משק אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית