תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

משק אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 245,000 425,000 180,000  73.47%
אקסלנס 75,661 84,782 9,121  12.06%
הירשמו לצפייה 10,625 14,028 3,403  32.03%
הירשמו לצפייה 112,176 115,362 3,186  2.84%
הירשמו לצפייה 23,296 22,736 -560  -2.40%
שדרגו את המנוי 95,458 93,000 -2,458  -2.57%
שדרגו את המנוי 543,565 535,289 -8,276  -1.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 195,710

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,294

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 7,016,660 8,762,980 1,746,320  24.89%
אקסלנס 2,349,450 3,130,920 781,471  33.26%
הירשמו לצפייה 19,300 19,720 420  2.18%
הירשמו לצפייה 6,441,720 6,441,510 -203
הירשמו לצפייה 340,000 310,000 -30,000  -8.82%
שדרגו את המנוי 1,443,150 997,247 -445,905  -30.90%
שדרגו את המנוי 1,355,500 777,326 -578,174  -42.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,528,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,054,282

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 195,710
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,294
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,528,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,054,282
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,445,063 1.13%
מגדל 535,289 0.42%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 425,000 0.33%
הירשמו לצפייה 135,120 0.11%
הירשמו לצפייה 115,362 0.09%
הירשמו לצפייה 93,000 0.07%
שדרגו את המנוי 84,782 0.07%
שדרגו את המנוי 22,736 0.02%
שדרגו את המנוי 14,028 0.01%
שדרגו את המנוי 10,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,478,203 25.37%
הפניקס 8,762,980 6.85%
מגדל 6,441,510 5.03%
הירשמו לצפייה 5,945,800 4.65%
הירשמו לצפייה 5,102,000 3.99%
הירשמו לצפייה 3,130,920 2.45%
שדרגו את המנוי 997,247 0.78%
שדרגו את המנוי 814,100 0.64%
שדרגו את המנוי 777,326 0.61%
שדרגו את המנוי 310,000 0.24%
שדרגו את המנוי 176,600 0.14%
שדרגו את המנוי 19,720 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    משק אנרגיה
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית