תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 2,079,600 2,637,500 557,893  26.83%
מור 176,790 420,999 244,209  138.14%
הירשמו לצפייה 1,275,960 1,374,800 98,839  7.75%
הירשמו לצפייה 3,776,030 3,792,020 15,993  0.42%
הירשמו לצפייה 54,426 54,427 1
שדרגו את המנוי 2,956,680 2,956,240 -437  -0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 916,935

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -437

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מיטב דש 7,306 12,600 5,294  72.46%
פסגות 5,293 2,434 -2,859  -54.01%
הירשמו לצפייה 38,998 19,498 -19,500  -50.00%
הירשמו לצפייה 53,498 28,642 -24,856  -46.46%
הירשמו לצפייה 104,322 52,158 -52,164  -50.00%
שדרגו את המנוי 396,849 200,357 -196,492  -49.51%
שדרגו את המנוי 610,331 305,149 -305,182  -50.00%
שדרגו את המנוי 805,966 402,961 -403,005  -50.00%
שדרגו את המנוי 953,537 476,742 -476,795  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,178,880 589,407 -589,473  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,227,220 613,575 -613,642  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,996,750 999,736 -997,017  -49.93%
שדרגו את המנוי 2,835,450 1,417,650 -1,417,800  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,750,720 1,803,260 -1,947,460  -51.92%
שדרגו את המנוי 5,874,060 3,040,000 -2,834,060  -48.25%
שדרגו את המנוי 15,133,300 7,576,240 -7,557,020  -49.94%
שדרגו את המנוי 19,166,800 9,582,870 -9,583,920  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,294

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,021,245

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 916,935
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -437
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,294
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,021,245
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,944,251 5.80%
הראל 5,055,580 1.40%
מגדל 3,792,020 1.05%
הירשמו לצפייה 2,956,240 0.82%
הירשמו לצפייה 2,637,500 0.73%
הירשמו לצפייה 1,374,800 0.38%
שדרגו את המנוי 1,343,560 0.37%
שדרגו את המנוי 939,395 0.26%
שדרגו את המנוי 697,892 0.19%
שדרגו את המנוי 661,555 0.18%
שדרגו את המנוי 580,114 0.16%
שדרגו את המנוי 420,999 0.12%
שדרגו את המנוי 395,776 0.11%
שדרגו את המנוי 54,427 0.02%
שדרגו את המנוי 19,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,123,279 7.51%
כלל 9,582,870 2.66%
מגדל 7,576,240 2.10%
הירשמו לצפייה 3,040,000 0.84%
הירשמו לצפייה 1,803,260 0.50%
הירשמו לצפייה 1,417,650 0.39%
שדרגו את המנוי 999,736 0.28%
שדרגו את המנוי 613,575 0.17%
שדרגו את המנוי 589,407 0.16%
שדרגו את המנוי 476,742 0.13%
שדרגו את המנוי 402,961 0.11%
שדרגו את המנוי 305,149 0.08%
שדרגו את המנוי 200,357 0.06%
שדרגו את המנוי 52,158 0.01%
שדרגו את המנוי 28,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית