תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלדן תחבורה

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.eldan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
הראל 10,485,200 11,329,100 843,925  8.05%
פורסט 1,401,980 2,006,970 604,989  43.15%
הירשמו לצפייה 14,481,100 14,526,500 45,443  0.31%
הירשמו לצפייה 2,255,290 2,255,330 41
הירשמו לצפייה 2,272,040 2,248,030 -24,012  -1.06%
שדרגו את המנוי 833,889 759,938 -73,951  -8.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,494,398

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,963

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אקסלנס 615,440 655,683 40,243  6.54%
הפניקס 3,880,130 3,918,510 38,382  0.99%
הירשמו לצפייה 250,811 253,236 2,425  0.97%
הירשמו לצפייה 3,663 3,519 -144  -3.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81,050

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -144

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,494,398
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -97,963
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 81,050
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -144
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,231,722 14.91%
מגדל 14,526,500 5.67%
הראל 11,329,100 4.42%
הירשמו לצפייה 2,255,330 0.88%
הירשמו לצפייה 2,248,030 0.88%
הירשמו לצפייה 2,006,970 0.78%
שדרגו את המנוי 1,831,500 0.71%
שדרגו את המנוי 1,187,120 0.46%
שדרגו את המנוי 926,991 0.36%
שדרגו את המנוי 759,938 0.30%
שדרגו את המנוי 674,036 0.26%
שדרגו את המנוי 182,853 0.07%
שדרגו את המנוי 100,000 0.04%
שדרגו את המנוי 83,243 0.03%
שדרגו את המנוי 77,262 0.03%
שדרגו את המנוי 40,308 0.02%
שדרגו את המנוי 2,541 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,523,169 22.44%
כלל 33,208,200 12.95%
מגדל 12,989,600 5.07%
הירשמו לצפייה 4,388,890 1.71%
הירשמו לצפייה 3,918,510 1.53%
הירשמו לצפייה 1,208,060 0.47%
שדרגו את המנוי 655,683 0.26%
שדרגו את המנוי 600,000 0.23%
שדרגו את המנוי 253,236 0.10%
שדרגו את המנוי 165,335 0.06%
שדרגו את המנוי 132,136 0.05%
שדרגו את המנוי 3,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית