תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקוואריוס מנועים

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
ילין לפידות 914,063 933,413 19,350  2.12%
פסטרנק שהם 48,685 52,244 3,559  7.31%
הירשמו לצפייה 11,109 14,109 3,000  27.01%
הירשמו לצפייה 35,622 38,074 2,452  6.88%
הירשמו לצפייה 43,520 44,666 1,146  2.63%
שדרגו את המנוי 41,024 41,792 768  1.87%
שדרגו את המנוי 35,084 35,262 178  0.51%
שדרגו את המנוי 16,750 16,333 -417  -2.49%
שדרגו את המנוי 61,917 60,900 -1,017  -1.64%
שדרגו את המנוי 4,164 2,992 -1,172  -28.15%
שדרגו את המנוי 103,144 97,811 -5,333  -5.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,453

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,939

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
פ.ר.ח 3,800 3,038 -762  -20.05%
איילון 3,900 3,113 -787  -20.18%
הירשמו לצפייה 4,600 3,642 -958  -20.83%
הירשמו לצפייה 5,300 4,208 -1,092  -20.60%
הירשמו לצפייה 5,900 4,673 -1,227  -20.80%
שדרגו את המנוי 6,800 5,420 -1,380  -20.29%
שדרגו את המנוי 8,400 6,683 -1,717  -20.44%
שדרגו את המנוי 11,700 9,315 -2,385  -20.38%
שדרגו את המנוי 15,400 12,781 -2,619  -17.01%
שדרגו את המנוי 19,400 15,442 -3,958  -20.40%
שדרגו את המנוי 27,700 22,072 -5,628  -20.32%
שדרגו את המנוי 34,800 27,557 -7,243  -20.81%
שדרגו את המנוי 121,489 113,991 -7,498  -6.17%
שדרגו את המנוי 38,400 30,616 -7,784  -20.27%
שדרגו את המנוי 16,200 6,156 -10,044  -62.00%
שדרגו את המנוי 90,500 71,694 -18,806  -20.78%
שדרגו את המנוי 106,100 84,160 -21,940  -20.68%
שדרגו את המנוי 932,471 875,156 -57,315  -6.15%
שדרגו את המנוי 355,900 280,390 -75,510  -21.22%
שדרגו את המנוי 813,800 738,220 -75,580  -9.29%
שדרגו את המנוי 465,749 285,164 -180,585  -38.77%
שדרגו את המנוי 318,500 91,277 -227,223  -71.34%
שדרגו את המנוי 545,599 184,705 -360,894  -66.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,072,935

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,453
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,939
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,072,935
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,344,905 4.70%
ילין לפידות 933,413 3.26%
מגדל 97,811 0.34%
הירשמו לצפייה 60,900 0.21%
הירשמו לצפייה 52,244 0.18%
הירשמו לצפייה 44,666 0.16%
שדרגו את המנוי 41,792 0.15%
שדרגו את המנוי 38,074 0.13%
שדרגו את המנוי 35,262 0.12%
שדרגו את המנוי 16,333 0.06%
שדרגו את המנוי 14,109 0.05%
שדרגו את המנוי 3,280 0.01%
שדרגו את המנוי 2,992 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי -10 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,024,726 10.56%
מגדל 875,156 3.06%
פסגות 738,220 2.58%
הירשמו לצפייה 285,164 1.00%
הירשמו לצפייה 280,390 0.98%
הירשמו לצפייה 184,705 0.64%
שדרגו את המנוי 120,000 0.42%
שדרגו את המנוי 113,991 0.40%
שדרגו את המנוי 91,277 0.32%
שדרגו את המנוי 84,160 0.29%
שדרגו את המנוי 71,694 0.25%
שדרגו את המנוי 30,616 0.11%
שדרגו את המנוי 27,557 0.10%
שדרגו את המנוי 22,072 0.08%
שדרגו את המנוי 15,442 0.05%
שדרגו את המנוי 12,900 0.05%
שדרגו את המנוי 12,781 0.04%
שדרגו את המנוי 10,500 0.04%
שדרגו את המנוי 9,315 0.03%
שדרגו את המנוי 6,683 0.02%
שדרגו את המנוי 6,156 0.02%
שדרגו את המנוי 5,420 0.02%
שדרגו את המנוי 4,673 0.02%
שדרגו את המנוי 4,208 0.01%
שדרגו את המנוי 3,642 0.01%
שדרגו את המנוי 3,113 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 0.01%
שדרגו את המנוי 1,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקוואריוס מנועים
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית