תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אקוואריוס מנועים

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מגדל 181,178 191,703 10,525  5.81%
אקסלנס 39,198 39,083 -115  -0.29%
הירשמו לצפייה 16,019 15,670 -349  -2.18%
הירשמו לצפייה 4,665 4,100 -565  -12.11%
הירשמו לצפייה 5,203 4,000 -1,203  -23.12%
שדרגו את המנוי 53,426 48,680 -4,746  -8.88%
שדרגו את המנוי 222,535 197,456 -25,079  -11.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,525

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,057

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 821,812 1,006,120 184,310  22.43%
מגדל 878,099 986,336 108,237  12.33%
הירשמו לצפייה 69,102 70,095 993  1.44%
הירשמו לצפייה 22,648 22,357 -291  -1.28%
הירשמו לצפייה 38,038 37,683 -355  -0.93%
שדרגו את המנוי 3,113 2,723 -390  -12.53%
שדרגו את המנוי 104,414 36,135 -68,279  -65.39%
שדרגו את המנוי 254,153 82,240 -171,913  -67.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 293,540

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -241,228

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,525
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,057
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 293,540
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -241,228
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,008,454 3.52%
ילין לפידות 315,899 1.10%
פסטרנק שהם 197,456 0.69%
הירשמו לצפייה 191,703 0.67%
הירשמו לצפייה 62,656 0.22%
הירשמו לצפייה 59,627 0.21%
שדרגו את המנוי 48,680 0.17%
שדרגו את המנוי 39,083 0.14%
שדרגו את המנוי 25,341 0.09%
שדרגו את המנוי 21,434 0.07%
שדרגו את המנוי 15,670 0.05%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 6,230 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,755 0.01%
שדרגו את המנוי 2,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,825,995 9.87%
מור 1,006,120 3.51%
מגדל 986,336 3.44%
הירשמו לצפייה 184,704 0.64%
הירשמו לצפייה 84,160 0.29%
הירשמו לצפייה 82,240 0.29%
שדרגו את המנוי 71,694 0.25%
שדרגו את המנוי 70,095 0.24%
שדרגו את המנוי 51,198 0.18%
שדרגו את המנוי 37,683 0.13%
שדרגו את המנוי 36,135 0.13%
שדרגו את המנוי 31,640 0.11%
שדרגו את המנוי 27,557 0.10%
שדרגו את המנוי 23,373 0.08%
שדרגו את המנוי 22,357 0.08%
שדרגו את המנוי 21,060 0.07%
שדרגו את המנוי 19,770 0.07%
שדרגו את המנוי 15,442 0.05%
שדרגו את המנוי 12,781 0.04%
שדרגו את המנוי 9,315 0.03%
שדרגו את המנוי 6,683 0.02%
שדרגו את המנוי 6,156 0.02%
שדרגו את המנוי 5,420 0.02%
שדרגו את המנוי 4,673 0.02%
שדרגו את המנוי 3,642 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 0.01%
שדרגו את המנוי 2,723 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקוואריוס מנועים
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית