תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פולירם תעשיות פלסטיק

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 4,594,580 4,669,480 74,898  1.63%
מגדל 35,020 36,444 1,424  4.07%
הירשמו לצפייה 8,973 9,750 777  8.66%
הירשמו לצפייה 117,621 116,600 -1,021  -0.87%
הירשמו לצפייה 307,573 303,127 -4,446  -1.45%
שדרגו את המנוי 1,598,590 89,307 -1,509,290  -94.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,514,757

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מור 3,948,420 4,545,000 596,580  15.11%
אקסלנס 584,587 709,675 125,088  21.40%
הירשמו לצפייה 490,000 516,532 26,532  5.41%
הירשמו לצפייה 6,600 29,000 22,400  339.39%
הירשמו לצפייה 75,000 95,000 20,000  26.67%
שדרגו את המנוי 220,000 226,000 6,000  2.73%
שדרגו את המנוי 3,959,770 3,962,700 2,937  0.07%
שדרגו את המנוי 44,729 40,874 -3,855  -8.62%
שדרגו את המנוי 7,977,520 7,973,200 -4,326  -0.05%
שדרגו את המנוי 500,000 379,046 -120,954  -24.19%
שדרגו את המנוי 2,241,110 1,838,680 -402,430  -17.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 799,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -531,565

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 77,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,514,757
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 799,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -531,565
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,757,521 7.76%
מור 4,669,480 4.67%
ילין לפידות 2,398,920 2.40%
הירשמו לצפייה 303,127 0.30%
הירשמו לצפייה 116,600 0.12%
הירשמו לצפייה 91,220 0.09%
שדרגו את המנוי 89,307 0.09%
שדרגו את המנוי 40,370 0.04%
שדרגו את המנוי 36,444 0.04%
שדרגו את המנוי 9,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,303 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,539,627 23.54%
מגדל 7,973,200 7.97%
מור 4,545,000 4.55%
הירשמו לצפייה 3,962,700 3.96%
הירשמו לצפייה 1,838,680 1.84%
הירשמו לצפייה 1,521,920 1.52%
שדרגו את המנוי 709,675 0.71%
שדרגו את המנוי 658,000 0.66%
שדרגו את המנוי 516,532 0.52%
שדרגו את המנוי 379,046 0.38%
שדרגו את המנוי 300,000 0.30%
שדרגו את המנוי 226,000 0.23%
שדרגו את המנוי 222,000 0.22%
שדרגו את המנוי 210,000 0.21%
שדרגו את המנוי 192,000 0.19%
שדרגו את המנוי 95,000 0.10%
שדרגו את המנוי 66,000 0.07%
שדרגו את המנוי 54,000 0.05%
שדרגו את המנוי 40,874 0.04%
שדרגו את המנוי 29,000 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פולירם תעשיות פלסטיק
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית