תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פולירם תעשיות פלסטיק

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
סיגמא 15,150 22,650 7,500  49.50%
הראל 964,701 968,396 3,695  0.38%
הירשמו לצפייה 427,646 425,782 -1,864  -0.44%
הירשמו לצפייה 97,970 91,172 -6,798  -6.94%
הירשמו לצפייה 4,122,850 4,042,300 -80,541  -1.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,195

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89,203

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אנליסט 246,000 259,000 13,000  5.28%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 38,269 39,238 969  2.53%
הירשמו לצפייה 8,547,700 8,547,700 -1
הירשמו לצפייה 3,966,090 3,965,900 -187
הירשמו לצפייה 202,478 195,249 -7,229  -3.57%
שדרגו את המנוי 931,521 870,450 -61,071  -6.56%
שדרגו את המנוי 516,532 384,315 -132,217  -25.60%
שדרגו את המנוי 4,592,290 4,437,300 -154,999  -3.38%
שדרגו את המנוי 2,380,980 2,202,870 -178,109  -7.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,969

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -533,813

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,195
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -89,203
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,969
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -533,813
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,275,353 8.28%
מור 4,042,300 4.04%
ילין לפידות 2,319,090 2.32%
הירשמו לצפייה 968,396 0.97%
הירשמו לצפייה 425,782 0.43%
הירשמו לצפייה 114,809 0.11%
שדרגו את המנוי 91,172 0.09%
שדרגו את המנוי 84,500 0.08%
שדרגו את המנוי 68,121 0.07%
שדרגו את המנוי 62,683 0.06%
שדרגו את המנוי 46,091 0.05%
שדרגו את המנוי 29,690 0.03%
שדרגו את המנוי 22,650 0.02%
שדרגו את המנוי 69 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,974,721 21.97%
מגדל 8,547,700 8.55%
מור 4,437,300 4.44%
הירשמו לצפייה 3,965,900 3.97%
הירשמו לצפייה 2,202,870 2.20%
הירשמו לצפייה 870,450 0.87%
שדרגו את המנוי 384,315 0.38%
שדרגו את המנוי 300,000 0.30%
שדרגו את המנוי 259,000 0.26%
שדרגו את המנוי 210,000 0.21%
שדרגו את המנוי 195,249 0.20%
שדרגו את המנוי 192,000 0.19%
שדרגו את המנוי 102,875 0.10%
שדרגו את המנוי 95,000 0.10%
שדרגו את המנוי 66,000 0.07%
שדרגו את המנוי 54,000 0.05%
שדרגו את המנוי 39,238 0.04%
שדרגו את המנוי 29,000 0.03%
שדרגו את המנוי 23,824 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פולירם תעשיות פלסטיק
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית