תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סייברוואן

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מגדל 31,138 44,750 13,612  43.72%
פסטרנק שהם 59,122 67,134 8,012  13.55%
הירשמו לצפייה 8,068 12,331 4,263  52.84%
הירשמו לצפייה 16,401 20,022 3,621  22.08%
הירשמו לצפייה 1,721 3,512 1,791  104.07%
שדרגו את המנוי 764 1,499 735  96.20%
שדרגו את המנוי 82,583 82,802 219  0.27%
שדרגו את המנוי 1,051 858 -193  -18.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,253

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -193

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 25,000 53,110 28,110  112.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,110

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,253
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -193
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,110
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 254,804 3.69%
מיטב דש 82,802 1.20%
פסטרנק שהם 67,134 0.97%
הירשמו לצפייה 44,750 0.65%
הירשמו לצפייה 20,022 0.29%
הירשמו לצפייה 12,860 0.19%
שדרגו את המנוי 12,331 0.18%
שדרגו את המנוי 8,000 0.12%
שדרגו את המנוי 3,512 0.05%
שדרגו את המנוי 1,499 0.02%
שדרגו את המנוי 1,036 0.02%
שדרגו את המנוי 858 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 330,218 4.79%
מור 277,108 4.02%
הכשרה ביטוח 53,110 0.77%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סייברוואן
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית