תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סייברוואן

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מיטב דש 44,875 67,326 22,451  50.03%
אקסלנס 3,810 16,264 12,454  326.88%
הירשמו לצפייה 2,250 2,700 450  20.00%
הירשמו לצפייה 28,555 28,845 290  1.02%
הירשמו לצפייה 29,831 29,700 -131  -0.44%
שדרגו את המנוי 7,667 7,434 -233  -3.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,645

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -364

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 25,000 53,110 28,110  112.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,110

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 35,645
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -364
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,110
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 168,076 2.44%
מיטב דש 67,326 0.98%
מגדל 29,700 0.43%
הירשמו לצפייה 28,845 0.42%
הירשמו לצפייה 16,264 0.24%
הירשמו לצפייה 8,000 0.12%
שדרגו את המנוי 7,434 0.11%
שדרגו את המנוי 5,254 0.08%
שדרגו את המנוי 2,700 0.04%
שדרגו את המנוי 2,172 0.03%
שדרגו את המנוי 381 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 330,218 4.79%
מור 277,108 4.02%
הכשרה ביטוח 53,110 0.77%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סייברוואן
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית