תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מור 24,382,600 27,177,500 2,794,900  11.46%
הראל 26,143,700 27,536,400 1,392,690  5.33%
הירשמו לצפייה 2,408,760 3,703,740 1,294,980  53.76%
הירשמו לצפייה 11,307,300 12,460,700 1,153,320  10.20%
הירשמו לצפייה 1,860,430 2,831,030 970,598  52.17%
שדרגו את המנוי 4,815,380 5,694,520 879,132  18.26%
שדרגו את המנוי 75,332,600 76,173,700 841,128  1.12%
שדרגו את המנוי 5,728,310 5,931,850 203,540  3.55%
שדרגו את המנוי 427,782 577,453 149,671  34.99%
שדרגו את המנוי 4,651,000 4,749,780 98,787  2.12%
שדרגו את המנוי 121 2,121 2,000  1,652.89%
שדרגו את המנוי 62 0 -62  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,223,640 1,222,340 -1,303  -0.11%
שדרגו את המנוי 5,938,720 5,908,720 -30,000  -0.51%
שדרגו את המנוי 178,527 148,420 -30,107  -16.86%
שדרגו את המנוי 361,008 163,429 -197,579  -54.73%
שדרגו את המנוי 17,190,100 15,464,200 -1,725,920  -10.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,780,746

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,984,971

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מור 14,574 14,197,400 14,182,900  97,315.95%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 1 0 -1  -100.00%
הירשמו לצפייה 1,580,700 1,058,250 -522,442  -33.05%
הירשמו לצפייה 2,905,480 1,816,480 -1,089,000  -37.48%
הירשמו לצפייה 3,400,000 2,125,650 -1,274,350  -37.48%
שדרגו את המנוי 3,600,000 2,250,690 -1,349,310  -37.48%
שדרגו את המנוי 19,771,600 11,581,700 -8,189,930  -41.42%
שדרגו את המנוי 47,616,300 35,739,300 -11,877,000  -24.94%
שדרגו את המנוי 33,509,500 20,833,700 -12,675,800  -37.83%
שדרגו את המנוי 98,400,800 26,139,200 -72,261,600  -73.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,182,900

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -109,239,433

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,780,746
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,984,971
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,182,900
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -109,239,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 194,970,795 24.23%
מיטב דש 76,173,700 9.47%
הראל 27,536,400 3.42%
הירשמו לצפייה 27,177,500 3.38%
הירשמו לצפייה 15,464,200 1.92%
הירשמו לצפייה 12,460,700 1.55%
שדרגו את המנוי 5,931,850 0.74%
שדרגו את המנוי 5,908,720 0.73%
שדרגו את המנוי 5,694,520 0.71%
שדרגו את המנוי 4,749,780 0.59%
שדרגו את המנוי 3,703,740 0.46%
שדרגו את המנוי 2,831,030 0.35%
שדרגו את המנוי 2,443,810 0.30%
שדרגו את המנוי 1,550,560 0.19%
שדרגו את המנוי 1,222,340 0.15%
שדרגו את המנוי 592,000 0.07%
שדרגו את המנוי 577,453 0.07%
שדרגו את המנוי 450,000 0.06%
שדרגו את המנוי 165,000 0.02%
שדרגו את המנוי 163,429 0.02%
שדרגו את המנוי 148,420 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,522 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 119,450,700 14.85%
מיטב דש 35,739,300 4.44%
מגדל 26,139,200 3.25%
הירשמו לצפייה 20,833,700 2.59%
הירשמו לצפייה 14,197,400 1.76%
הירשמו לצפייה 11,581,700 1.44%
שדרגו את המנוי 3,708,330 0.46%
שדרגו את המנוי 2,250,690 0.28%
שדרגו את המנוי 2,125,650 0.26%
שדרגו את המנוי 1,816,480 0.23%
שדרגו את המנוי 1,058,250 0.13%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית