תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דוראל אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
פורטה 68,000 105,000 37,000  54.41%
מגדל 988,059 1,017,260 29,197  2.96%
הירשמו לצפייה 294,405 301,023 6,618  2.25%
הירשמו לצפייה 46,507 50,007 3,500  7.53%
הירשמו לצפייה 48,033 51,531 3,498  7.28%
שדרגו את המנוי 55,461 56,733 1,272  2.29%
שדרגו את המנוי 265 939 674  254.34%
שדרגו את המנוי 82,004 80,176 -1,828  -2.23%
שדרגו את המנוי 1,903,690 1,887,790 -15,906  -0.84%
שדרגו את המנוי 181,278 159,042 -22,236  -12.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81,759

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,970

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מגדל 4,501,280 5,062,750 561,476  12.47%
הפניקס 362,764 367,262 4,498  1.24%
הירשמו לצפייה 13,321,500 13,321,500 1
הירשמו לצפייה 44,516 44,487 -29  -0.07%
הירשמו לצפייה 175,712 174,908 -804  -0.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 565,975

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -833

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 81,759
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,970
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 565,975
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -833
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,216,341 2.93%
הראל 1,887,790 1.31%
מגדל 1,017,260 0.71%
הירשמו לצפייה 301,023 0.21%
הירשמו לצפייה 237,279 0.16%
הירשמו לצפייה 163,994 0.11%
שדרגו את המנוי 159,042 0.11%
שדרגו את המנוי 105,000 0.07%
שדרגו את המנוי 80,176 0.06%
שדרגו את המנוי 56,733 0.04%
שדרגו את המנוי 51,531 0.04%
שדרגו את המנוי 50,007 0.03%
שדרגו את המנוי 46,420 0.03%
שדרגו את המנוי 34,700 0.02%
שדרגו את המנוי 11,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,754,189 15.12%
כלל 13,321,500 9.26%
מגדל 5,062,750 3.52%
הירשמו לצפייה 1,489,390 1.03%
הירשמו לצפייה 394,288 0.27%
הירשמו לצפייה 367,262 0.26%
שדרגו את המנוי 290,054 0.20%
שדרגו את המנוי 186,100 0.13%
שדרגו את המנוי 174,908 0.12%
שדרגו את המנוי 148,263 0.10%
שדרגו את המנוי 118,868 0.08%
שדרגו את המנוי 73,671 0.05%
שדרגו את המנוי 49,437 0.03%
שדרגו את המנוי 44,487 0.03%
שדרגו את המנוי 33,211 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דוראל אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית