תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 25.01.2022 25.01.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 673,750 649,687 -24,063  -3.57%
ביטוח ישיר 1,183,350 1,141,090 -42,262  -3.57%
הירשמו לצפייה 10,393,900 10,184,700 -209,218  -2.01%
הירשמו לצפייה 6,013,820 5,799,040 -214,779  -3.57%
הירשמו לצפייה 7,612,500 7,340,630 -271,874  -3.57%
שדרגו את המנוי 18,015,900 17,707,700 -308,178  -1.71%
שדרגו את המנוי 10,010,800 9,653,300 -357,529  -3.57%
שדרגו את המנוי 28,098,400 27,094,900 -1,003,510  -3.57%
שדרגו את המנוי 30,333,300 29,250,000 -1,083,330  -3.57%
שדרגו את המנוי 33,939,400 32,727,300 -1,212,120  -3.57%
שדרגו את המנוי 96,154,600 92,925,900 -3,228,740  -3.36%
שדרגו את המנוי 103,093,000 99,411,200 -3,681,890  -3.57%
שדרגו את המנוי 126,641,000 122,118,000 -4,522,870  -3.57%
שדרגו את המנוי 288,257,000 277,962,000 -10,294,900  -3.57%
שדרגו את המנוי 297,990,000 287,119,000 -10,870,100  -3.65%
שדרגו את המנוי 392,548,000 378,529,000 -14,019,600  -3.57%
שדרגו את המנוי 481,489,000 464,293,000 -17,196,000  -3.57%
שדרגו את המנוי 581,496,000 560,729,000 -20,767,700  -3.57%
שדרגו את המנוי 446,508,000 424,262,000 -22,246,700  -4.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,555,363

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -111,555,363
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 2,855,197,447 70.20%
אלטשולר - שחם 560,729,000 13.79%
עמיתים 464,293,000 11.42%
הירשמו לצפייה 424,262,000 10.43%
הירשמו לצפייה 378,529,000 9.31%
הירשמו לצפייה 287,119,000 7.06%
שדרגו את המנוי 277,962,000 6.83%
שדרגו את המנוי 122,118,000 3.00%
שדרגו את המנוי 99,411,200 2.44%
שדרגו את המנוי 92,925,900 2.28%
שדרגו את המנוי 32,727,300 0.80%
שדרגו את המנוי 29,250,000 0.72%
שדרגו את המנוי 27,094,900 0.67%
שדרגו את המנוי 17,707,700 0.44%
שדרגו את המנוי 10,184,700 0.25%
שדרגו את המנוי 9,653,300 0.24%
שדרגו את המנוי 7,340,630 0.18%
שדרגו את המנוי 6,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,799,040 0.14%
שדרגו את המנוי 1,141,090 0.03%
שדרגו את המנוי 649,687 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית