תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 11.04.2021 11.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מיטב דש 55,903,600 57,903,600 2,000,000  3.58%
קחצ"ק חברת ניהול 3,163,460 3,301,280 137,816  4.36%
הירשמו לצפייה 152,928,000 152,691,000 -236,640  -0.15%
הירשמו לצפייה 195,207,000 194,720,000 -486,880  -0.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,137,816

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -723,520

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,137,816
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -723,520
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,603,885,850 81.70%
עמיתים 438,600,000 22.34%
כלל 374,966,000 19.10%
הירשמו לצפייה 202,133,000 10.30%
הירשמו לצפייה 194,720,000 9.92%
הירשמו לצפייה 152,691,000 7.78%
שדרגו את המנוי 64,352,200 3.28%
שדרגו את המנוי 57,903,600 2.95%
שדרגו את המנוי 50,000,000 2.55%
שדרגו את המנוי 26,410,100 1.35%
שדרגו את המנוי 22,887,000 1.17%
שדרגו את המנוי 6,921,670 0.35%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.25%
שדרגו את המנוי 3,301,280 0.17%
שדרגו את המנוי 2,200,000 0.11%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.06%
שדרגו את המנוי 600,000 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית