תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו קורפ.

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 520 242 -278  -53.46%
אקסלנס 20,735 20,416 -319  -1.54%
הירשמו לצפייה 87,490 85,500 -1,990  -2.27%
הירשמו לצפייה 9,142 0 -9,142  -100.00%
הירשמו לצפייה 68,229 26,446 -41,783  -61.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,512

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 419,515 423,889 4,374  1.04%
אקסלנס 161,071 164,589 3,518  2.18%
הירשמו לצפייה 976,500 976,501 1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,893

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -53,512
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,893
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 393,089 0.32%
הראל 217,846 0.18%
אושן 85,500 0.07%
הירשמו לצפייה 26,446 0.02%
הירשמו לצפייה 20,416 0.02%
הירשמו לצפייה 14,947 0.01%
שדרגו את המנוי 10,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,922,218 1.54%
כלל 976,501 0.78%
הפניקס 423,889 0.34%
הירשמו לצפייה 309,967 0.25%
הירשמו לצפייה 164,589 0.13%
הירשמו לצפייה 41,339 0.03%
שדרגו את המנוי 5,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ארקו קורפ.
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית