תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארקו קורפ.

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אושן 109,442 108,982 -460  -0.42%
אדמונד דה רוטשילד 24,797 24,197 -600  -2.42%
הירשמו לצפייה 2,474 1,300 -1,174  -47.45%
הירשמו לצפייה 1,484 0 -1,484  -100.00%
הירשמו לצפייה 20,257 17,333 -2,924  -14.43%
שדרגו את המנוי 6,593 20 -6,573  -99.70%
שדרגו את המנוי 35,902 10,354 -25,548  -71.16%
שדרגו את המנוי 358,028 318,261 -39,767  -11.11%
שדרגו את המנוי 120,803 56,553 -64,250  -53.19%
שדרגו את המנוי 202,646 126,941 -75,705  -37.36%
שדרגו את המנוי 110,000 0 -110,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 130,663 0 -130,663  -100.00%
שדרגו את המנוי 283,414 146,006 -137,408  -48.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -596,556

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2021 21.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -596,556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,885,064 1.51%
אקסלנס 995,550 0.80%
הראל 318,261 0.26%
הירשמו לצפייה 146,006 0.12%
הירשמו לצפייה 126,941 0.10%
הירשמו לצפייה 108,982 0.09%
שדרגו את המנוי 60,310 0.05%
שדרגו את המנוי 56,553 0.05%
שדרגו את המנוי 24,197 0.02%
שדרגו את המנוי 17,333 0.01%
שדרגו את המנוי 14,947 0.01%
שדרגו את המנוי 10,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ארקו קורפ.
    לפני חודש 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית