תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 63,381 68,387 5,006  7.90%
אזימוט 22,445 25,562 3,117  13.89%
הירשמו לצפייה 52,738 55,722 2,984  5.66%
הירשמו לצפייה 5,553 7,381 1,828  32.92%
הירשמו לצפייה 53,916 55,597 1,681  3.12%
שדרגו את המנוי 50,566 50,930 364  0.72%
שדרגו את המנוי 1,084 1,134 50  4.61%
שדרגו את המנוי 105,722 105,260 -462  -0.44%
שדרגו את המנוי 788,825 786,946 -1,879  -0.24%
שדרגו את המנוי 123,137 119,615 -3,522  -2.86%
שדרגו את המנוי 219,789 205,915 -13,874  -6.31%
שדרגו את המנוי 39,561 19,330 -20,231  -51.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,030

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,968

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 591,451 622,679 31,228  5.28%
הפניקס 1,714,040 1,729,080 15,043  0.88%
הירשמו לצפייה 467,224 478,360 11,136  2.38%
הירשמו לצפייה 5,501,140 5,502,670 1,531  0.03%
הירשמו לצפייה 234,169 232,823 -1,346  -0.57%
שדרגו את המנוי 19,233 16,872 -2,361  -12.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,707

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,030
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,968
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 58,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,707
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,565,472 3.33%
פסגות 786,946 1.67%
פורסט 205,915 0.44%
הירשמו לצפייה 119,615 0.25%
הירשמו לצפייה 105,260 0.22%
הירשמו לצפייה 68,387 0.15%
שדרגו את המנוי 55,722 0.12%
שדרגו את המנוי 55,597 0.12%
שדרגו את המנוי 50,930 0.11%
שדרגו את המנוי 30,362 0.06%
שדרגו את המנוי 25,562 0.05%
שדרגו את המנוי 22,181 0.05%
שדרגו את המנוי 19,330 0.04%
שדרגו את המנוי 10,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,381 0.02%
שדרגו את המנוי 1,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,452,672 20.08%
הראל 5,502,670 11.69%
הפניקס 1,729,080 3.67%
הירשמו לצפייה 622,679 1.32%
הירשמו לצפייה 478,360 1.02%
הירשמו לצפייה 342,169 0.73%
שדרגו את המנוי 232,823 0.49%
שדרגו את המנוי 195,095 0.41%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 50,296 0.11%
שדרגו את המנוי 32,721 0.07%
שדרגו את המנוי 16,872 0.04%
שדרגו את המנוי 16,326 0.03%
שדרגו את המנוי 13,241 0.03%
שדרגו את המנוי 11,720 0.02%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שדרגו את המנוי 6,922 0.01%
שדרגו את המנוי 5,690 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית