תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פסגות 862,400 908,573 46,173  5.35%
הראל 51,170 54,004 2,834  5.54%
הירשמו לצפייה 30,362 31,362 1,000  3.29%
הירשמו לצפייה 25,620 25,429 -191  -0.75%
הירשמו לצפייה 12,483 12,083 -400  -3.20%
שדרגו את המנוי 41,944 41,208 -736  -1.75%
שדרגו את המנוי 106,809 105,634 -1,175  -1.10%
שדרגו את המנוי 23,368 21,861 -1,507  -6.45%
שדרגו את המנוי 31,387 29,766 -1,621  -5.16%
שדרגו את המנוי 143,489 135,684 -7,805  -5.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,007

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,435

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 591,451 622,679 31,228  5.28%
הפניקס 1,714,040 1,729,080 15,043  0.88%
הירשמו לצפייה 467,224 478,360 11,136  2.38%
הירשמו לצפייה 5,501,140 5,502,670 1,531  0.03%
הירשמו לצפייה 234,169 232,823 -1,346  -0.57%
שדרגו את המנוי 19,233 16,872 -2,361  -12.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,707

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,007
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,435
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 58,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,707
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,586,543 3.37%
פסגות 908,573 1.93%
פורסט 219,789 0.47%
הירשמו לצפייה 135,684 0.29%
הירשמו לצפייה 105,634 0.22%
הירשמו לצפייה 54,004 0.11%
שדרגו את המנוי 41,208 0.09%
שדרגו את המנוי 31,362 0.07%
שדרגו את המנוי 29,766 0.06%
שדרגו את המנוי 25,429 0.05%
שדרגו את המנוי 21,861 0.05%
שדרגו את המנוי 12,083 0.03%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,452,672 20.08%
הראל 5,502,670 11.69%
הפניקס 1,729,080 3.67%
הירשמו לצפייה 622,679 1.32%
הירשמו לצפייה 478,360 1.02%
הירשמו לצפייה 342,169 0.73%
שדרגו את המנוי 232,823 0.49%
שדרגו את המנוי 195,095 0.41%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 50,296 0.11%
שדרגו את המנוי 32,721 0.07%
שדרגו את המנוי 16,872 0.04%
שדרגו את המנוי 16,326 0.03%
שדרגו את המנוי 13,241 0.03%
שדרגו את המנוי 11,720 0.02%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שדרגו את המנוי 6,922 0.01%
שדרגו את המנוי 5,690 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית