תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אי.בי.אי. 120,667 125,642 4,975  4.12%
אקסלנס 45,430 48,301 2,871  6.32%
הירשמו לצפייה 43,805 45,754 1,949  4.45%
הירשמו לצפייה 36,445 37,200 755  2.07%
הירשמו לצפייה 34,701 34,301 -400  -1.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,550

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -400

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
כלל 1,869,740 1,972,150 102,406  5.48%
הראל 5,504,340 5,511,700 7,363  0.13%
הירשמו לצפייה 47,364 49,958 2,594  5.48%
הירשמו לצפייה 207,045 201,078 -5,967  -2.88%
הירשמו לצפייה 648,623 639,892 -8,731  -1.35%
שדרגו את המנוי 1,662,000 1,624,500 -37,506  -2.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 112,363

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,204

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,550
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 112,363
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -52,204
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 860,519 1.83%
מור 272,347 0.58%
פורסט 207,017 0.44%
הירשמו לצפייה 125,642 0.27%
הירשמו לצפייה 48,301 0.10%
הירשמו לצפייה 45,754 0.10%
שדרגו את המנוי 37,200 0.08%
שדרגו את המנוי 34,301 0.07%
שדרגו את המנוי 29,000 0.06%
שדרגו את המנוי 21,720 0.05%
שדרגו את המנוי 21,674 0.05%
שדרגו את המנוי 14,823 0.03%
שדרגו את המנוי 2,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,020,780 21.29%
הראל 5,511,700 11.71%
כלל 1,972,150 4.19%
הירשמו לצפייה 1,624,500 3.45%
הירשמו לצפייה 639,892 1.36%
הירשמו לצפייה 201,078 0.43%
שדרגו את המנוי 49,958 0.11%
שדרגו את המנוי 12,986 0.03%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית