תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בכורי שדה (אחזקות)

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
הראל 162,545 161,709 -836  -0.51%
אקסלנס 221,369 220,142 -1,227  -0.55%
הירשמו לצפייה 528,352 507,533 -20,819  -3.94%
הירשמו לצפייה 568,045 511,365 -56,680  -9.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,562

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 6,717,550 7,022,070 304,521  4.53%
הכשרה ביטוח 754,800 764,800 10,000  1.32%
הירשמו לצפייה 8,281,500 8,280,650 -850  -0.01%
הירשמו לצפייה 147,895 146,707 -1,188  -0.80%
הירשמו לצפייה 71,636 69,869 -1,767  -2.47%
שדרגו את המנוי 248,000 243,673 -4,327  -1.74%
שדרגו את המנוי 572,946 556,353 -16,593  -2.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 314,521

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,725

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -79,562
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 314,521
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -24,725
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,447,672 0.97%
מור 511,365 0.34%
מגדל 507,533 0.34%
הירשמו לצפייה 220,142 0.15%
הירשמו לצפייה 161,709 0.11%
הירשמו לצפייה 43,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,923 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,251,030 12.86%
מגדל 8,280,650 5.53%
מור 7,022,070 4.69%
הירשמו לצפייה 764,800 0.51%
הירשמו לצפייה 667,574 0.45%
הירשמו לצפייה 556,353 0.37%
שדרגו את המנוי 365,670 0.24%
שדרגו את המנוי 243,673 0.16%
שדרגו את המנוי 220,894 0.15%
שדרגו את המנוי 156,246 0.10%
שדרגו את המנוי 154,000 0.10%
שדרגו את המנוי 146,707 0.10%
שדרגו את המנוי 144,760 0.10%
שדרגו את המנוי 120,634 0.08%
שדרגו את המנוי 79,700 0.05%
שדרגו את המנוי 73,110 0.05%
שדרגו את המנוי 69,869 0.05%
שדרגו את המנוי 52,568 0.04%
שדרגו את המנוי 42,040 0.03%
שדרגו את המנוי 37,308 0.02%
שדרגו את המנוי 29,180 0.02%
שדרגו את המנוי 23,224 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בכורי שדה (אחזקות)
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית