תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
קוואנטום שוקי הון 17 777 760  4,470.59%
אי.בי.אי. 22,604 22,611 7  0.03%
הירשמו לצפייה 204 200 -4  -1.96%
הירשמו לצפייה 115 100 -15  -13.04%
הירשמו לצפייה 115 100 -15  -13.04%
שדרגו את המנוי 4,926 4,670 -256  -5.20%
שדרגו את המנוי 5,273 4,969 -304  -5.77%
שדרגו את המנוי 16,357 15,754 -603  -3.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,197

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מיטב דש 61,806 94,911 33,105  53.56%
הכשרה ביטוח 56,070 73,205 17,135  30.56%
הירשמו לצפייה 5,312 20,599 15,287  287.78%
הירשמו לצפייה 474 1,759 1,285  271.10%
הירשמו לצפייה 1,679 1,721 42  2.50%
שדרגו את המנוי 174,032 174,024 -8
שדרגו את המנוי 2,016 1,902 -114  -5.65%
שדרגו את המנוי 2,001 1,867 -134  -6.70%
שדרגו את המנוי 1,513 1,341 -172  -11.37%
שדרגו את המנוי 45,678 45,398 -280  -0.61%
שדרגו את המנוי 2,036 1,736 -300  -14.73%
שדרגו את המנוי 5,650 5,261 -389  -6.88%
שדרגו את המנוי 496 2 -494  -99.60%
שדרגו את המנוי 1,333 592 -741  -55.59%
שדרגו את המנוי 11,069 6,487 -4,582  -41.39%
שדרגו את המנוי 155,132 145,144 -9,988  -6.44%
שדרגו את המנוי 25,573 13,621 -11,952  -46.74%
שדרגו את המנוי 36,244 6,985 -29,259  -80.73%
שדרגו את המנוי 800,483 762,460 -38,023  -4.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,854

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,436

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,197
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66,854
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -96,436
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 95,520 0.00%
אנליסט 35,715 < 0.01%
אי.בי.אי. 22,611 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,754 < 0.01%
הירשמו לצפייה 6,906 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,386,059 0.00%
אלטשולר - שחם 762,460 < 0.01%
מנורה 174,024 < 0.01%
הירשמו לצפייה 145,144 < 0.01%
הירשמו לצפייה 94,911 < 0.01%
הירשמו לצפייה 73,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,398 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,902 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,736 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,721 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,488 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 592 < 0.01%
שדרגו את המנוי 377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית