תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וויקס.קום

ענף:
תת-ענף:
אתר: wix.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסגות 10,473 33,400 22,927  218.92%
הראל 7,422 9,523 2,101  28.31%
הירשמו לצפייה 6,372 7,372 1,000  15.69%
הירשמו לצפייה 17,116 17,563 447  2.61%
הירשמו לצפייה 835 870 35  4.19%
שדרגו את המנוי 24,691 24,681 -10  -0.04%
שדרגו את המנוי 25,502 24,639 -863  -3.38%
שדרגו את המנוי 36,056 34,913 -1,143  -3.17%
שדרגו את המנוי 9,579 7,529 -2,050  -21.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,510

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,066

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 180,096 250,134 70,038  38.89%
מגדל 204,400 224,395 19,995  9.78%
הירשמו לצפייה 5,345 7,442 2,097  39.23%
הירשמו לצפייה 56,224 56,524 300  0.53%
הירשמו לצפייה 5,570 5,686 116  2.08%
שדרגו את המנוי 1,947 1,725 -222  -11.40%
שדרגו את המנוי 4,264 3,724 -540  -12.66%
שדרגו את המנוי 4,025 3,335 -690  -17.14%
שדרגו את המנוי 2,891 2,044 -847  -29.30%
שדרגו את המנוי 32,550 30,700 -1,850  -5.68%
שדרגו את המנוי 49,560 47,113 -2,447  -4.94%
שדרגו את המנוי 11,355 8,107 -3,248  -28.60%
שדרגו את המנוי 29,169 19,235 -9,934  -34.06%
שדרגו את המנוי 643,678 626,474 -17,204  -2.67%
שדרגו את המנוי 218,368 166,162 -52,206  -23.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 92,546

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89,188

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,510
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,066
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 92,546
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -89,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 172,985 0.00%
אנליסט 34,913 < 0.01%
פסגות 33,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 24,681 < 0.01%
הירשמו לצפייה 24,639 < 0.01%
הירשמו לצפייה 17,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,529 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 252 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,554,560 0.00%
אלטשולר - שחם 626,474 < 0.01%
כלל 250,134 < 0.01%
הירשמו לצפייה 224,395 < 0.01%
הירשמו לצפייה 166,162 < 0.01%
הירשמו לצפייה 74,968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,044 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,725 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית