תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
ברומטר 6,202 11,998,900 11,992,700  193,368.24%
הראל 1,945,110 2,337,870 392,762  20.19%
הירשמו לצפייה 4,329,620 4,712,010 382,396  8.83%
הירשמו לצפייה 2,710,760 2,741,290 30,529  1.13%
הירשמו לצפייה 1,712,160 1,714,750 2,587  0.15%
שדרגו את המנוי 522,909 520,248 -2,661  -0.51%
שדרגו את המנוי 1,496,620 1,490,260 -6,353  -0.42%
שדרגו את המנוי 546,767 531,696 -15,071  -2.76%
שדרגו את המנוי 5,213,350 5,184,700 -28,650  -0.55%
שדרגו את המנוי 37,815,700 31,000,000 -6,815,750  -18.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,800,974

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,868,485

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
עו"ס 919 459 -460  -50.05%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 15,334 7,668 -7,666  -49.99%
הירשמו לצפייה 53,163 26,586 -26,577  -49.99%
הירשמו לצפייה 69,921 34,966 -34,955  -49.99%
הירשמו לצפייה 239,703 119,872 -119,831  -49.99%
שדרגו את המנוי 284,321 142,185 -142,136  -49.99%
שדרגו את המנוי 382,885 189,533 -193,352  -50.50%
שדרגו את המנוי 536,638 268,366 -268,272  -49.99%
שדרגו את המנוי 423,767 428 -423,339  -99.90%
שדרגו את המנוי 1,468,940 734,597 -734,348  -49.99%
שדרגו את המנוי 1,456,000 479,916 -976,087  -67.04%
שדרגו את המנוי 2,434,280 1,217,350 -1,216,930  -49.99%
שדרגו את המנוי 2,881,260 1,440,880 -1,440,380  -49.99%
שדרגו את המנוי 3,299,370 1,649,970 -1,649,400  -49.99%
שדרגו את המנוי 4,089,150 2,044,930 -2,044,220  -49.99%
שדרגו את המנוי 4,072,580 2,024,270 -2,048,310  -50.30%
שדרגו את המנוי 13,692,700 6,847,550 -6,845,160  -49.99%
שדרגו את המנוי 14,810,400 7,406,480 -7,403,890  -49.99%
שדרגו את המנוי 16,126,100 8,066,220 -8,059,910  -49.98%
שדרגו את המנוי 34,615,200 10,808,100 -23,807,000  -68.78%
שדרגו את המנוי 48,752,100 15,956,300 -32,795,900  -67.27%
שדרגו את המנוי 163,143,000 123,856,000 -39,287,400  -24.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -129,525,523

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,800,974
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,868,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -129,525,523
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 77,194,321 6.26%
ילין לפידות 31,000,000 2.51%
ברומטר 11,998,900 0.97%
הירשמו לצפייה 9,355,340 0.76%
הירשמו לצפייה 5,184,700 0.42%
הירשמו לצפייה 4,712,010 0.38%
שדרגו את המנוי 2,741,290 0.22%
שדרגו את המנוי 2,337,870 0.19%
שדרגו את המנוי 2,014,530 0.16%
שדרגו את המנוי 1,714,750 0.14%
שדרגו את המנוי 1,490,260 0.12%
שדרגו את המנוי 922,395 0.07%
שדרגו את המנוי 691,252 0.06%
שדרגו את המנוי 558,003 0.05%
שדרגו את המנוי 549,078 0.04%
שדרגו את המנוי 531,696 0.04%
שדרגו את המנוי 520,248 0.04%
שדרגו את המנוי 291,741 0.02%
שדרגו את המנוי 190,533 0.02%
שדרגו את המנוי 169,200 0.01%
שדרגו את המנוי 107,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,002 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 183,686,100 14.90%
ילין לפידות 123,856,000 10.05%
מיטב דש 15,956,300 1.29%
הירשמו לצפייה 10,808,100 0.88%
הירשמו לצפייה 8,066,220 0.65%
הירשמו לצפייה 7,406,480 0.60%
שדרגו את המנוי 6,847,550 0.56%
שדרגו את המנוי 2,044,930 0.17%
שדרגו את המנוי 2,024,270 0.16%
שדרגו את המנוי 1,649,970 0.13%
שדרגו את המנוי 1,440,880 0.12%
שדרגו את המנוי 1,217,350 0.10%
שדרגו את המנוי 734,597 0.06%
שדרגו את המנוי 479,916 0.04%
שדרגו את המנוי 363,474 0.03%
שדרגו את המנוי 268,366 0.02%
שדרגו את המנוי 189,533 0.02%
שדרגו את המנוי 142,185 0.01%
שדרגו את המנוי 119,872 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית