תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראכרט

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
איילון 1,998,190 2,151,720 153,534  7.68%
הראל 816,522 930,183 113,661  13.92%
הירשמו לצפייה 156,635 190,154 33,519  21.40%
הירשמו לצפייה 43,400 61,954 18,554  42.75%
הירשמו לצפייה 594,756 608,875 14,119  2.37%
שדרגו את המנוי 727,150 738,256 11,106  1.53%
שדרגו את המנוי 427,645 430,130 2,485  0.58%
שדרגו את המנוי 75,360 75,960 600  0.80%
שדרגו את המנוי 763,250 763,375 125  0.02%
שדרגו את המנוי 1,773,070 1,769,070 -4,000  -0.23%
שדרגו את המנוי 189,605 184,605 -5,000  -2.64%
שדרגו את המנוי -184,000 -190,000 -6,000  3.26%
שדרגו את המנוי 35,640 28,780 -6,860  -19.25%
שדרגו את המנוי 56,283 45,134 -11,149  -19.81%
שדרגו את המנוי 39,795 14,237 -25,558  -64.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 347,703

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,567

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 883,394 1,053,590 170,200  19.27%
אנליסט 3,066,890 3,157,090 90,196  2.94%
הירשמו לצפייה 33,881 103,881 70,000  206.61%
הירשמו לצפייה 157,646 198,304 40,658  25.79%
הירשמו לצפייה 85,638 87,807 2,169  2.53%
שדרגו את המנוי 7,579,500 7,580,680 1,181  0.02%
שדרגו את המנוי 8,875,230 8,874,810 -413
שדרגו את המנוי 46,975 43,225 -3,750  -7.98%
שדרגו את המנוי 110,121 106,121 -4,000  -3.63%
שדרגו את המנוי 17,609 11,035 -6,574  -37.33%
שדרגו את המנוי 962,959 955,178 -7,781  -0.81%
שדרגו את המנוי 297,969 268,315 -29,654  -9.95%
שדרגו את המנוי 364,548 321,070 -43,478  -11.93%
שדרגו את המנוי 299,369 224,806 -74,563  -24.91%
שדרגו את המנוי 106,474 0 -106,474  -100.00%
שדרגו את המנוי 296,247 183,747 -112,500  -37.98%
שדרגו את המנוי 6,349,930 6,162,100 -187,830  -2.96%
שדרגו את המנוי 2,896,540 2,270,180 -626,363  -21.62%
שדרגו את המנוי 7,268,100 5,610,960 -1,657,150  -22.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 374,404

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,860,530

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 347,703
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -58,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 374,404
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,860,530
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,781,330 7.39%
ילין לפידות 5,946,540 2.97%
איילון 2,151,720 1.08%
הירשמו לצפייה 1,769,070 0.88%
הירשמו לצפייה 930,183 0.47%
הירשמו לצפייה 815,798 0.41%
שדרגו את המנוי 763,375 0.38%
שדרגו את המנוי 738,256 0.37%
שדרגו את המנוי 608,875 0.30%
שדרגו את המנוי 430,130 0.22%
שדרגו את המנוי 190,154 0.10%
שדרגו את המנוי 184,605 0.09%
שדרגו את המנוי 132,000 0.07%
שדרגו את המנוי 75,960 0.04%
שדרגו את המנוי 68,500 0.03%
שדרגו את המנוי 61,954 0.03%
שדרגו את המנוי 45,134 0.02%
שדרגו את המנוי 28,780 0.01%
שדרגו את המנוי 14,237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -190,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,398,323 29.70%
כלל 12,748,000 6.37%
מנורה 8,874,810 4.44%
הירשמו לצפייה 7,580,680 3.79%
הירשמו לצפייה 6,162,100 3.08%
הירשמו לצפייה 5,610,960 2.81%
שדרגו את המנוי 3,157,090 1.58%
שדרגו את המנוי 2,270,180 1.14%
שדרגו את המנוי 2,215,710 1.11%
שדרגו את המנוי 1,982,060 0.99%
שדרגו את המנוי 1,053,590 0.53%
שדרגו את המנוי 955,178 0.48%
שדרגו את המנוי 948,112 0.47%
שדרגו את המנוי 791,039 0.40%
שדרגו את המנוי 730,160 0.37%
שדרגו את המנוי 588,854 0.29%
שדרגו את המנוי 465,081 0.23%
שדרגו את המנוי 402,246 0.20%
שדרגו את המנוי 330,549 0.17%
שדרגו את המנוי 321,070 0.16%
שדרגו את המנוי 279,225 0.14%
שדרגו את המנוי 268,315 0.13%
שדרגו את המנוי 224,806 0.11%
שדרגו את המנוי 198,304 0.10%
שדרגו את המנוי 183,747 0.09%
שדרגו את המנוי 162,811 0.08%
שדרגו את המנוי 106,121 0.05%
שדרגו את המנוי 103,881 0.05%
שדרגו את המנוי 99,618 0.05%
שדרגו את המנוי 99,184 0.05%
שדרגו את המנוי 87,807 0.04%
שדרגו את המנוי 56,964 0.03%
שדרגו את המנוי 55,565 0.03%
שדרגו את המנוי 51,793 0.03%
שדרגו את המנוי 51,760 0.03%
שדרגו את המנוי 47,492 0.02%
שדרגו את המנוי 43,225 0.02%
שדרגו את המנוי 35,010 0.02%
שדרגו את המנוי 22,299 0.01%
שדרגו את המנוי 20,129 0.01%
שדרגו את המנוי 11,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ישראכרט
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית