תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'נסל

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 31.07.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 70,042 268,334 198,292  283.10%
פורטה -73,526 37 73,563  -100.05%
הירשמו לצפייה 123,174 156,579 33,405  27.12%
הירשמו לצפייה 17,432 27,623 10,191  58.46%
הירשמו לצפייה 5,750 6,600 850  14.78%
שדרגו את המנוי 396,776 397,408 632  0.16%
שדרגו את המנוי 204 163 -41  -20.10%
שדרגו את המנוי 195,000 194,000 -1,000  -0.51%
שדרגו את המנוי 74,206 72,887 -1,319  -1.78%
שדרגו את המנוי 5,318 3,265 -2,053  -38.60%
שדרגו את המנוי 58,028 51,040 -6,988  -12.04%
שדרגו את המנוי 128,000 121,000 -7,000  -5.47%
שדרגו את המנוי 121,958 110,679 -11,279  -9.25%
שדרגו את המנוי 300,418 283,996 -16,422  -5.47%
שדרגו את המנוי 441,350 364,960 -76,390  -17.31%
שדרגו את המנוי 112,003 23,119 -88,884  -79.36%
שדרגו את המנוי 368,977 1 -368,976  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 316,933

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -580,352

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 2,238,970 4,840,740 2,601,760  116.20%
הראל 281,757 329,171 47,414  16.83%
הירשמו לצפייה 92,059 123,331 31,272  33.97%
הירשמו לצפייה 316,420 339,749 23,329  7.37%
הירשמו לצפייה 140,215 146,318 6,103  4.35%
שדרגו את המנוי 7,388 6,733 -655  -8.87%
שדרגו את המנוי 2,385,000 2,370,000 -15,000  -0.63%
שדרגו את המנוי 719,259 513,613 -205,646  -28.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,709,878

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -221,301

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 316,933
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -580,352
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,709,878
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -221,301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,100,976 2.20%
מגדל 397,408 0.42%
מור 364,960 0.38%
הירשמו לצפייה 283,996 0.30%
הירשמו לצפייה 268,334 0.28%
הירשמו לצפייה 194,000 0.20%
שדרגו את המנוי 156,579 0.16%
שדרגו את המנוי 121,000 0.13%
שדרגו את המנוי 110,679 0.12%
שדרגו את המנוי 72,887 0.08%
שדרגו את המנוי 51,040 0.05%
שדרגו את המנוי 27,623 0.03%
שדרגו את המנוי 23,119 0.02%
שדרגו את המנוי 16,560 0.02%
שדרגו את המנוי 6,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,939,895 11.47%
מגדל 4,840,740 5.08%
מור 2,370,000 2.49%
הירשמו לצפייה 2,239,240 2.35%
הירשמו לצפייה 513,613 0.54%
הירשמו לצפייה 339,749 0.36%
שדרגו את המנוי 329,171 0.35%
שדרגו את המנוי 146,318 0.15%
שדרגו את המנוי 123,331 0.13%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ג'נסל
    לפני 9 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית