תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוגווינד אנרגיה טק אחסון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אקסלנס 334,648 357,467 22,819  6.82%
מור 2,300 18,000 15,700  682.61%
הירשמו לצפייה 9,663 17,095 7,432  76.91%
הירשמו לצפייה 3,500 8,800 5,300  151.43%
הירשמו לצפייה 19,632 22,830 3,198  16.29%
שדרגו את המנוי 59,605 62,313 2,708  4.54%
שדרגו את המנוי 6,947 8,412 1,465  21.09%
שדרגו את המנוי 19,536 20,129 593  3.04%
שדרגו את המנוי 15,011 14,610 -401  -2.67%
שדרגו את המנוי 23,586 23,074 -512  -2.17%
שדרגו את המנוי 37,697 36,530 -1,167  -3.10%
שדרגו את המנוי 135,971 131,281 -4,690  -3.45%
שדרגו את המנוי 15,278 9,542 -5,736  -37.54%
שדרגו את המנוי 115,820 106,536 -9,284  -8.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,215

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,790

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.04.2021 20.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 59,215
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,790
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 838,735 4.30%
אקסלנס 357,467 1.83%
מגדל 131,281 0.67%
הירשמו לצפייה 106,536 0.55%
הירשמו לצפייה 62,313 0.32%
הירשמו לצפייה 36,530 0.19%
שדרגו את המנוי 23,074 0.12%
שדרגו את המנוי 22,830 0.12%
שדרגו את המנוי 20,129 0.10%
שדרגו את המנוי 18,000 0.09%
שדרגו את המנוי 17,095 0.09%
שדרגו את המנוי 14,610 0.07%
שדרגו את המנוי 9,542 0.05%
שדרגו את המנוי 8,800 0.05%
שדרגו את המנוי 8,412 0.04%
שדרגו את המנוי 1,182 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,849,500 9.47%
פסגות 1,467,000 7.51%
מור 140,000 0.72%
הירשמו לצפייה 80,752 0.41%
הירשמו לצפייה 62,631 0.32%
הירשמו לצפייה 40,000 0.20%
שדרגו את המנוי 39,117 0.20%
שדרגו את המנוי 20,000 0.10%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית