תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוגווינד אנרגיה טק אחסון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אקסלנס 340,155 409,851 69,696  20.49%
אי.בי.אי. 14,913 14,583 -330  -2.21%
הירשמו לצפייה 48,555 48,016 -539  -1.11%
הירשמו לצפייה 3,200 2,594 -606  -18.94%
הירשמו לצפייה 85,759 85,058 -701  -0.82%
שדרגו את המנוי 40,910 32,755 -8,155  -19.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,696

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,331

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 381,900 411,000 29,100  7.62%
הכשרה ביטוח 29,738 29,731 -7  -0.02%
הירשמו לצפייה 9,482 9,339 -143  -1.51%
הירשמו לצפייה 68,679 68,475 -204  -0.30%
הירשמו לצפייה 33,266 32,611 -655  -1.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,009

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 69,696
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,331
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,009
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 608,800 3.05%
אקסלנס 409,851 2.05%
מגדל 85,058 0.43%
הירשמו לצפייה 48,016 0.24%
הירשמו לצפייה 32,755 0.16%
הירשמו לצפייה 14,583 0.07%
שדרגו את המנוי 8,545 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,594 0.01%
שדרגו את המנוי 1,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 625,914 3.13%
מור 411,000 2.06%
הפניקס 68,475 0.34%
הירשמו לצפייה 40,000 0.20%
הירשמו לצפייה 32,611 0.16%
הירשמו לצפייה 29,731 0.15%
שדרגו את המנוי 19,461 0.10%
שדרגו את המנוי 9,339 0.05%
שדרגו את המנוי 7,771 0.04%
שדרגו את המנוי 7,526 0.04%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית