תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 213,532 242,207 28,675  13.43%
פורסט 151,028 151,824 796  0.53%
הירשמו לצפייה 19,413 20,135 722  3.72%
הירשמו לצפייה 19,792 17,479 -2,313  -11.69%
הירשמו לצפייה 29,690 25,187 -4,503  -15.17%
שדרגו את המנוי 40,832 35,380 -5,452  -13.35%
שדרגו את המנוי 124,735 109,048 -15,687  -12.58%
שדרגו את המנוי 83,382 63,024 -20,358  -24.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,193

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,313

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
רעות 4,000 29,500 25,500  637.50%
אקסלנס 221,454 238,050 16,596  7.49%
הירשמו לצפייה 635,483 652,070 16,587  2.61%
הירשמו לצפייה 33,680 44,780 11,100  32.96%
הירשמו לצפייה 16,200 22,004 5,804  35.83%
שדרגו את המנוי 1,379,290 1,379,670 384  0.03%
שדרגו את המנוי 1,604,980 1,604,980 1
שדרגו את המנוי 58,712 58,375 -337  -0.57%
שדרגו את המנוי 1,166,210 1,165,790 -422  -0.04%
שדרגו את המנוי 317,000 316,536 -464  -0.15%
שדרגו את המנוי 148,599 148,095 -504  -0.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,727

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,193
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -48,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,727
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,182,075 11.82%
ילין לפידות 277,575 2.78%
מור 242,207 2.42%
הירשמו לצפייה 196,921 1.97%
הירשמו לצפייה 151,824 1.52%
הירשמו לצפייה 109,048 1.09%
שדרגו את המנוי 63,024 0.63%
שדרגו את המנוי 39,753 0.40%
שדרגו את המנוי 35,380 0.35%
שדרגו את המנוי 25,187 0.25%
שדרגו את המנוי 20,135 0.20%
שדרגו את המנוי 17,479 0.17%
שדרגו את המנוי 2,542 0.03%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,982,850 69.83%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 1,379,670 13.80%
הירשמו לצפייה 1,165,790 11.66%
הירשמו לצפייה 652,070 6.52%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
שדרגו את המנוי 316,536 3.17%
שדרגו את המנוי 259,000 2.59%
שדרגו את המנוי 238,050 2.38%
שדרגו את המנוי 148,095 1.48%
שדרגו את המנוי 78,146 0.78%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 58,375 0.58%
שדרגו את המנוי 44,780 0.45%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 29,500 0.30%
שדרגו את המנוי 22,004 0.22%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 19,100 0.19%
שדרגו את המנוי 18,300 0.18%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 11,800 0.12%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 7,900 0.08%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,700 0.06%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,160 0.05%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית