תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 14,300 16,400 2,100  14.69%
אקסלנס 19,470 19,970 500  2.57%
הירשמו לצפייה 337 329 -8  -2.37%
הירשמו לצפייה 1,400 150 -1,250  -89.29%
הירשמו לצפייה 28,010 26,050 -1,960  -7.00%
שדרגו את המנוי 10,043 4,871 -5,172  -51.50%
שדרגו את המנוי 67,074 59,973 -7,101  -10.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,600

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,491

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 1,834,000 1,979,690 145,688  7.94%
מגדל 1,458,000 1,569,120 111,116  7.62%
הירשמו לצפייה 1,005,840 1,076,520 70,683  7.03%
הירשמו לצפייה 19,406 56,406 37,000  190.66%
הירשמו לצפייה 42,318 46,629 4,311  10.19%
שדרגו את המנוי 42,816 45,548 2,732  6.38%
שדרגו את המנוי 105,055 106,055 1,000  0.95%
שדרגו את המנוי 158,513 158,455 -58  -0.04%
שדרגו את המנוי 65,016 64,543 -473  -0.73%
שדרגו את המנוי 40,639 35,589 -5,050  -12.43%
שדרגו את המנוי 187,687 178,405 -9,282  -4.95%
שדרגו את המנוי 830,897 680,676 -150,221  -18.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 372,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -165,084

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,600
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,491
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 372,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -165,084
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 267,583 0.00%
ילין לפידות 130,612 < 0.01%
פסגות 59,973 < 0.01%
הירשמו לצפייה 26,050 < 0.01%
הירשמו לצפייה 19,970 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,116,296 0.00%
כלל 1,979,690 < 0.01%
מגדל 1,569,120 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,076,520 < 0.01%
הירשמו לצפייה 680,676 < 0.01%
הירשמו לצפייה 178,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 158,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,361 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית