תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מיטב דש 1,190,920 1,739,700 548,772  46.08%
דולפין 148,802 182,141 33,339  22.40%
הירשמו לצפייה 12,500 37,000 24,500  196.00%
הירשמו לצפייה 43,000 63,000 20,000  46.51%
הירשמו לצפייה 74,408 76,238 1,830  2.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 628,441

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 467,542 334,025 -133,517  -28.56%
הפניקס 951,060 689,557 -261,503  -27.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -395,020

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 628,441
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -395,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,283,218 1.99%
מיטב דש 1,739,700 1.52%
דולפין 182,141 0.16%
הירשמו לצפייה 130,118 0.11%
הירשמו לצפייה 76,238 0.07%
הירשמו לצפייה 63,000 0.05%
שדרגו את המנוי 37,000 0.03%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,727 0.01%
שדרגו את המנוי 16,294 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,038,378 0.91%
הפניקס 689,557 0.60%
אקסלנס 334,025 0.29%
הירשמו לצפייה 14,796 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית