תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רציו פטרוליום

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 2,006,140 2,194,600 188,461  9.39%
דולפין 258,999 346,756 87,757  33.88%
הירשמו לצפייה 43,000 75,000 32,000  74.42%
הירשמו לצפייה 130,118 150,118 20,000  15.37%
הירשמו לצפייה 142,372 156,508 14,136  9.93%
שדרגו את המנוי 11,343 4,400 -6,943  -61.21%
שדרגו את המנוי 98,531 90,305 -8,226  -8.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 342,354

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,169

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 467,542 334,025 -133,517  -28.56%
הפניקס 951,060 689,557 -261,503  -27.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -395,020

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 342,354
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,169
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -395,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,275,235 2.86%
מיטב דש 2,194,600 1.91%
דולפין 346,756 0.30%
הירשמו לצפייה 156,508 0.14%
הירשמו לצפייה 150,118 0.13%
הירשמו לצפייה 138,995 0.12%
שדרגו את המנוי 96,553 0.08%
שדרגו את המנוי 90,305 0.08%
שדרגו את המנוי 75,000 0.07%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,038,378 0.91%
הפניקס 689,557 0.60%
אקסלנס 334,025 0.29%
הירשמו לצפייה 14,796 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רציו פטרוליום
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית