תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 2,327,800 2,302,660 -25,133  -1.08%
הראל 16,520,800 16,469,400 -51,412  -0.31%
הירשמו לצפייה 27,236,500 27,184,200 -52,220  -0.19%
הירשמו לצפייה 560,000 501,000 -59,000  -10.54%
הירשמו לצפייה 3,197,260 3,093,950 -103,317  -3.23%
שדרגו את המנוי -1,117,560 -1,232,060 -114,502  10.25%
שדרגו את המנוי -1,622,350 -1,840,500 -218,159  13.45%
שדרגו את המנוי 7,683,200 7,002,610 -680,590  -8.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,304,333

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 2,037,730 1,563,850 -473,880  -23.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -473,880

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,304,333
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -473,880
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,440,192 20.69%
מיטב דש 27,184,200 9.96%
הראל 16,469,400 6.04%
הירשמו לצפייה 7,002,610 2.57%
הירשמו לצפייה 3,093,950 1.13%
הירשמו לצפייה 2,302,660 0.84%
שדרגו את המנוי 1,559,200 0.57%
שדרגו את המנוי 1,120,180 0.41%
שדרגו את המנוי 501,000 0.18%
שדרגו את המנוי 117,192 0.04%
שדרגו את המנוי 77,267 0.03%
שדרגו את המנוי 45,093 0.02%
שדרגו את המנוי 40,000 0.01%
שדרגו את המנוי -1,232,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,840,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,288,905 0.84%
הכשרה ביטוח 1,563,850 0.57%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 725,055 0.27%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית