תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'י.אף.איי ריאל אסטייט

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.gficap.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פורטה -1,673,810 -114,566 1,559,240  -93.16%
אלטרנטיב בית השקעות -1,261,500 -252,970 1,008,530  -79.95%
הירשמו לצפייה 5,968 116,520 110,552  1,852.41%
הירשמו לצפייה 45,093 22,546 -22,547  -50.00%
הירשמו לצפייה 117,192 58,596 -58,596  -50.00%
שדרגו את המנוי 359,000 190,442 -168,558  -46.95%
שדרגו את המנוי 443,211 206,675 -236,536  -53.37%
שדרגו את המנוי 1,531,890 752,293 -779,600  -50.89%
שדרגו את המנוי 1,980,670 943,731 -1,036,940  -52.35%
שדרגו את המנוי 2,709,200 1,354,600 -1,354,600  -50.00%
שדרגו את המנוי 5,465,440 2,690,220 -2,775,220  -50.78%
שדרגו את המנוי 14,041,600 6,210,910 -7,830,670  -55.77%
שדרגו את המנוי 27,512,700 14,123,100 -13,389,600  -48.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,678,322

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,652,867

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 2,037,730 1,563,850 -473,880  -23.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -473,880

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,678,322
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,652,867
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -473,880
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,332,097 9.65%
מיטב דש 14,123,100 5.18%
הראל 6,210,910 2.28%
הירשמו לצפייה 2,690,220 0.99%
הירשמו לצפייה 1,354,600 0.50%
הירשמו לצפייה 943,731 0.35%
שדרגו את המנוי 752,293 0.28%
שדרגו את המנוי 206,675 0.08%
שדרגו את המנוי 190,442 0.07%
שדרגו את המנוי 116,520 0.04%
שדרגו את המנוי 58,596 0.02%
שדרגו את המנוי 30,000 0.01%
שדרגו את המנוי 22,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי -114,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי -252,970 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,288,905 0.84%
הכשרה ביטוח 1,563,850 0.57%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 725,055 0.27%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית