תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
פסטרנק שהם 114,323 140,458 26,135  22.86%
אלטרנטיב בית השקעות 1,885 5,874 3,989  211.62%
הירשמו לצפייה 37,350 40,700 3,350  8.97%
הירשמו לצפייה 29,692 31,862 2,170  7.31%
הירשמו לצפייה 7,141 8,415 1,274  17.84%
שדרגו את המנוי 2,200 3,350 1,150  52.27%
שדרגו את המנוי 11,952 12,492 540  4.52%
שדרגו את המנוי 400 832 432  108.00%
שדרגו את המנוי 11,268 11,498 230  2.04%
שדרגו את המנוי 265 293 28  10.57%
שדרגו את המנוי 29 31 2  6.90%
שדרגו את המנוי 7,956 7,788 -168  -2.11%
שדרגו את המנוי 10,219 9,746 -473  -4.63%
שדרגו את המנוי 7,995 7,496 -499  -6.24%
שדרגו את המנוי 41,176 40,264 -912  -2.21%
שדרגו את המנוי 71,593 69,810 -1,783  -2.49%
שדרגו את המנוי 4,641 2,495 -2,146  -46.24%
שדרגו את המנוי 64,622 61,806 -2,816  -4.36%
שדרגו את המנוי 8,806 5,857 -2,949  -33.49%
שדרגו את המנוי 25,147 15,562 -9,585  -38.12%
שדרגו את המנוי 182,058 161,058 -21,000  -11.53%
שדרגו את המנוי 95,232 66,421 -28,811  -30.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,300

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -71,142

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מנורה 1,753,460 2,371,820 618,364  35.27%
מור 92,515 218,322 125,807  135.99%
הירשמו לצפייה 873,500 892,250 18,750  2.15%
הירשמו לצפייה 1,232,490 1,240,160 7,672  0.62%
הירשמו לצפייה 482,784 489,370 6,586  1.36%
שדרגו את המנוי 16,919 23,466 6,547  38.70%
שדרגו את המנוי 12,467 12,595 128  1.03%
שדרגו את המנוי 14,408 14,514 106  0.74%
שדרגו את המנוי 14,313 14,407 94  0.66%
שדרגו את המנוי 32,587 32,401 -186  -0.57%
שדרגו את המנוי 3,892 2,546 -1,346  -34.58%
שדרגו את המנוי 106,609 104,831 -1,778  -1.67%
שדרגו את המנוי 45,025 40,095 -4,930  -10.95%
שדרגו את המנוי 107,244 101,585 -5,659  -5.28%
שדרגו את המנוי 117,625 109,595 -8,030  -6.83%
שדרגו את המנוי 86,302 68,366 -17,936  -20.78%
שדרגו את המנוי 96,320 65,967 -30,353  -31.51%
שדרגו את המנוי 2,851,120 2,785,320 -65,800  -2.31%
שדרגו את המנוי 395,470 232,194 -163,276  -41.29%
שדרגו את המנוי 3,289,040 2,089,660 -1,199,380  -36.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 784,054

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,498,674

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,300
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -71,142
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 784,054
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,498,674
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 929,821 1.73%
ילין לפידות 192,672 0.36%
מור 161,058 0.30%
הירשמו לצפייה 140,458 0.26%
הירשמו לצפייה 69,810 0.13%
הירשמו לצפייה 66,421 0.12%
שדרגו את המנוי 61,806 0.11%
שדרגו את המנוי 40,700 0.08%
שדרגו את המנוי 40,264 0.07%
שדרגו את המנוי 31,862 0.06%
שדרגו את המנוי 28,570 0.05%
שדרגו את המנוי 15,562 0.03%
שדרגו את המנוי 12,492 0.02%
שדרגו את המנוי 11,498 0.02%
שדרגו את המנוי 9,746 0.02%
שדרגו את המנוי 8,415 0.02%
שדרגו את המנוי 7,788 0.01%
שדרגו את המנוי 7,496 0.01%
שדרגו את המנוי 5,874 0.01%
שדרגו את המנוי 5,857 0.01%
שדרגו את המנוי 4,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 832 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,372,838 21.11%
הראל 2,785,320 5.17%
מנורה 2,371,820 4.40%
הירשמו לצפייה 2,089,660 3.88%
הירשמו לצפייה 1,240,160 2.30%
הירשמו לצפייה 892,250 1.66%
שדרגו את המנוי 489,370 0.91%
שדרגו את המנוי 232,194 0.43%
שדרגו את המנוי 218,322 0.41%
שדרגו את המנוי 109,595 0.20%
שדרגו את המנוי 108,229 0.20%
שדרגו את המנוי 104,831 0.19%
שדרגו את המנוי 101,585 0.19%
שדרגו את המנוי 77,757 0.14%
שדרגו את המנוי 68,366 0.13%
שדרגו את המנוי 65,967 0.12%
שדרגו את המנוי 51,688 0.10%
שדרגו את המנוי 40,095 0.07%
שדרגו את המנוי 36,920 0.07%
שדרגו את המנוי 33,000 0.06%
שדרגו את המנוי 32,401 0.06%
שדרגו את המנוי 23,772 0.04%
שדרגו את המנוי 23,760 0.04%
שדרגו את המנוי 23,466 0.04%
שדרגו את המנוי 17,816 0.03%
שדרגו את המנוי 14,514 0.03%
שדרגו את המנוי 14,407 0.03%
שדרגו את המנוי 13,847 0.03%
שדרגו את המנוי 13,316 0.02%
שדרגו את המנוי 12,595 0.02%
שדרגו את המנוי 11,952 0.02%
שדרגו את המנוי 10,611 0.02%
שדרגו את המנוי 8,824 0.02%
שדרגו את המנוי 8,682 0.02%
שדרגו את המנוי 8,384 0.02%
שדרגו את המנוי 4,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית