תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

קנון הולדינגס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 134,589 179,245 44,656  33.18%
הראל 45,221 58,905 13,684  30.26%
הירשמו לצפייה 17,715 30,100 12,385  69.91%
הירשמו לצפייה 403,016 413,564 10,548  2.62%
הירשמו לצפייה 1,000 8,640 7,640  764.00%
שדרגו את המנוי 5,303 11,756 6,453  121.69%
שדרגו את המנוי 29,194 33,000 3,806  13.04%
שדרגו את המנוי 6,205 8,069 1,864  30.04%
שדרגו את המנוי 70,845 71,600 755  1.07%
שדרגו את המנוי 1,029 1,725 696  67.64%
שדרגו את המנוי 56,206 56,517 311  0.55%
שדרגו את המנוי 1,340 1,400 60  4.48%
שדרגו את המנוי 10,879 10,365 -514  -4.72%
שדרגו את המנוי 107,266 106,074 -1,192  -1.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 102,858

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,706

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 834,166 1,168,810 334,641  40.12%
אקסלנס 299,616 427,933 128,317  42.83%
הירשמו לצפייה 18,415 26,315 7,900  42.90%
הירשמו לצפייה 919,084 925,000 5,916  0.64%
הירשמו לצפייה 12,495 16,165 3,670  29.37%
שדרגו את המנוי 33,171 36,211 3,040  9.16%
שדרגו את המנוי 75,257 77,757 2,500  3.32%
שדרגו את המנוי 148,628 149,177 549  0.37%
שדרגו את המנוי 4,673,470 4,673,470 -1
שדרגו את המנוי 97,620 97,201 -419  -0.43%
שדרגו את המנוי 2,521 1,948 -573  -22.73%
שדרגו את המנוי 16,817 16,227 -590  -3.51%
שדרגו את המנוי 109,170 108,165 -1,005  -0.92%
שדרגו את המנוי 3,637 2,227 -1,410  -38.77%
שדרגו את המנוי 6,872 4,762 -2,110  -30.70%
שדרגו את המנוי 10,534 7,747 -2,787  -26.46%
שדרגו את המנוי 13,968 10,588 -3,380  -24.20%
שדרגו את המנוי 463,683 459,789 -3,894  -0.84%
שדרגו את המנוי 10,680 6,533 -4,147  -38.83%
שדרגו את המנוי 2,564,640 2,556,430 -8,213  -0.32%
שדרגו את המנוי 944,698 936,329 -8,369  -0.89%
שדרגו את המנוי 14,852 490 -14,362  -96.70%
שדרגו את המנוי 39,692 24,276 -15,416  -38.84%
שדרגו את המנוי 26,196 8,834 -17,362  -66.28%
שדרגו את המנוי 466,906 445,901 -21,005  -4.50%
שדרגו את המנוי 153,757 100,191 -53,566  -34.84%
שדרגו את המנוי 2,997,340 1,973,320 -1,024,020  -34.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 486,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,182,629

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 102,858
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,706
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 486,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,182,629
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,063,470 1.98%
פסגות 413,564 0.77%
מיטב דש 179,245 0.33%
הירשמו לצפייה 106,074 0.20%
הירשמו לצפייה 71,600 0.13%
הירשמו לצפייה 58,905 0.11%
שדרגו את המנוי 56,517 0.10%
שדרגו את המנוי 33,000 0.06%
שדרגו את המנוי 30,100 0.06%
שדרגו את המנוי 28,570 0.05%
שדרגו את המנוי 16,817 0.03%
שדרגו את המנוי 11,881 0.02%
שדרגו את המנוי 11,756 0.02%
שדרגו את המנוי 10,365 0.02%
שדרגו את המנוי 8,640 0.02%
שדרגו את המנוי 8,069 0.01%
שדרגו את המנוי 7,747 0.01%
שדרגו את המנוי 5,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,725 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,900,322 27.68%
כלל 4,673,470 8.68%
הראל 2,556,430 4.75%
הירשמו לצפייה 1,973,320 3.67%
הירשמו לצפייה 1,168,810 2.17%
הירשמו לצפייה 936,329 1.74%
שדרגו את המנוי 925,000 1.72%
שדרגו את המנוי 459,789 0.85%
שדרגו את המנוי 445,901 0.83%
שדרגו את המנוי 427,933 0.80%
שדרגו את המנוי 354,425 0.66%
שדרגו את המנוי 149,177 0.28%
שדרגו את המנוי 108,165 0.20%
שדרגו את המנוי 100,191 0.19%
שדרגו את המנוי 97,201 0.18%
שדרגו את המנוי 77,757 0.14%
שדרגו את המנוי 61,873 0.11%
שדרגו את המנוי 58,600 0.11%
שדרגו את המנוי 36,211 0.07%
שדרגו את המנוי 32,360 0.06%
שדרגו את המנוי 32,130 0.06%
שדרגו את המנוי 26,719 0.05%
שדרגו את המנוי 26,315 0.05%
שדרגו את המנוי 24,276 0.05%
שדרגו את המנוי 21,259 0.04%
שדרגו את המנוי 16,227 0.03%
שדרגו את המנוי 16,165 0.03%
שדרגו את המנוי 15,072 0.03%
שדרגו את המנוי 12,670 0.02%
שדרגו את המנוי 10,588 0.02%
שדרגו את המנוי 8,834 0.02%
שדרגו את המנוי 7,747 0.01%
שדרגו את המנוי 6,533 0.01%
שדרגו את המנוי 5,618 0.01%
שדרגו את המנוי 5,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,227 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,146 < 0.01%
שדרגו את המנוי 490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית