תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סופרגז אנרגיה

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מגדל 74,476 77,009 2,533  3.40%
אי.בי.אי. 26,048 25,902 -146  -0.56%
הירשמו לצפייה 23,749 23,103 -646  -2.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -792

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מנורה 515,589 659,330 143,741  27.88%
הכשרה ביטוח 51,321 60,332 9,011  17.56%
הירשמו לצפייה 36,912 40,318 3,406  9.23%
הירשמו לצפייה 4,975 6,523 1,548  31.12%
הירשמו לצפייה 392,568 392,866 298  0.08%
שדרגו את המנוי 388,232 324,305 -63,927  -16.47%
שדרגו את המנוי 1,003,440 829,064 -174,373  -17.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 158,004

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -238,300

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -792
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 158,004
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -238,300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 767,173 4.79%
ילין לפידות 640,395 4.00%
מגדל 77,009 0.48%
הירשמו לצפייה 25,902 0.16%
הירשמו לצפייה 23,103 0.14%
הירשמו לצפייה 385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,134,590 19.59%
הפניקס 829,064 5.18%
מגדל 821,852 5.14%
הירשמו לצפייה 659,330 4.12%
הירשמו לצפייה 392,866 2.46%
הירשמו לצפייה 324,305 2.03%
שדרגו את המנוי 60,332 0.38%
שדרגו את המנוי 40,318 0.25%
שדרגו את המנוי 6,523 0.04%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סופרגז אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית