תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ע.י. נופר אנרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 11,000 23,000 12,000  109.09%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 10,503 11,526 1,023  9.74%
הירשמו לצפייה 2,308 3,294 986  42.72%
הירשמו לצפייה 11,431 11,986 555  4.86%
הירשמו לצפייה 1,600 1,940 340  21.25%
שדרגו את המנוי 96 181 85  88.54%
שדרגו את המנוי 91,051 90,229 -822  -0.90%
שדרגו את המנוי 12,543 11,699 -844  -6.73%
שדרגו את המנוי 134,815 133,261 -1,554  -1.15%
שדרגו את המנוי 98,444 75,196 -23,248  -23.62%
שדרגו את המנוי 148,150 98,113 -50,037  -33.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,989

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,505

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2021 21.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,989
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -76,505
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 473,164 1.83%
מיטב דש 133,261 0.51%
מור 98,113 0.38%
הירשמו לצפייה 90,229 0.35%
הירשמו לצפייה 75,196 0.29%
הירשמו לצפייה 23,000 0.09%
שדרגו את המנוי 11,986 0.05%
שדרגו את המנוי 11,699 0.05%
שדרגו את המנוי 11,526 0.04%
שדרגו את המנוי 8,500 0.03%
שדרגו את המנוי 3,294 0.01%
שדרגו את המנוי 2,638 0.01%
שדרגו את המנוי 1,940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ע.י. נופר אנרג'י
    לפני חודש 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית