תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ע.י. נופר אנרג'י

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אי.בי.אי. 8,032 10,950 2,918  36.33%
מגדל 84,261 85,013 752  0.89%
הירשמו לצפייה 26,122 26,842 720  2.76%
הירשמו לצפייה 479 713 234  48.85%
הירשמו לצפייה 800 1,000 200  25.00%
שדרגו את המנוי 8,627 8,825 198  2.30%
שדרגו את המנוי 7,737 7,565 -172  -2.22%
שדרגו את המנוי 17,000 16,700 -300  -1.76%
שדרגו את המנוי 52,771 50,748 -2,023  -3.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,495

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מגדל 1,311,250 1,591,440 280,191  21.37%
מור 259,000 313,899 54,899  21.20%
הירשמו לצפייה 46,051 47,652 1,601  3.48%
הירשמו לצפייה 341,500 342,750 1,250  0.37%
הירשמו לצפייה 9,000 9,198 198  2.20%
שדרגו את המנוי 10,551 10,190 -361  -3.42%
שדרגו את המנוי 26,200 25,591 -609  -2.32%
שדרגו את המנוי 280,507 279,332 -1,175  -0.42%
שדרגו את המנוי 212,242 209,513 -2,729  -1.29%
שדרגו את המנוי 20,016 14,484 -5,532  -27.64%
שדרגו את המנוי 543,853 531,954 -11,899  -2.19%
שדרגו את המנוי 203,356 174,095 -29,261  -14.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 338,139

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,566

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,495
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 338,139
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -51,566
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 262,705 1.01%
מגדל 85,013 0.33%
הראל 50,748 0.20%
הירשמו לצפייה 28,027 0.11%
הירשמו לצפייה 26,842 0.10%
הירשמו לצפייה 16,700 0.06%
שדרגו את המנוי 10,950 0.04%
שדרגו את המנוי 8,825 0.03%
שדרגו את המנוי 7,565 0.03%
שדרגו את המנוי 6,915 0.03%
שדרגו את המנוי 5,841 0.02%
שדרגו את המנוי 5,089 0.02%
שדרגו את המנוי 3,252 0.01%
שדרגו את המנוי 3,100 0.01%
שדרגו את המנוי 2,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,701,315 14.29%
מגדל 1,591,440 6.14%
הפניקס 531,954 2.05%
הירשמו לצפייה 342,750 1.32%
הירשמו לצפייה 313,899 1.21%
הירשמו לצפייה 279,332 1.08%
שדרגו את המנוי 209,513 0.81%
שדרגו את המנוי 174,095 0.67%
שדרגו את המנוי 71,700 0.28%
שדרגו את המנוי 47,652 0.18%
שדרגו את המנוי 29,300 0.11%
שדרגו את המנוי 26,283 0.10%
שדרגו את המנוי 25,591 0.10%
שדרגו את המנוי 14,484 0.06%
שדרגו את המנוי 11,900 0.05%
שדרגו את המנוי 10,190 0.04%
שדרגו את המנוי 9,198 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,934 0.02%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ע.י. נופר אנרג'י
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית