תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקס סטוק

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מגדל 369,229 407,424 38,195  10.34%
מור 188,430 198,794 10,364  5.50%
הירשמו לצפייה 205,429 206,054 625  0.30%
הירשמו לצפייה 452,804 452,300 -504  -0.11%
הירשמו לצפייה 87,143 86,025 -1,118  -1.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,184

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,622

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מגדל 2,590,000 2,798,420 208,426  8.05%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 3,660 13,156 9,496  259.45%
הירשמו לצפייה 8,249 8,480 231  2.80%
הירשמו לצפייה 1,029,930 1,029,930 1
הירשמו לצפייה 3,376,460 3,202,390 -174,061  -5.16%
שדרגו את המנוי 8,725,360 8,146,920 -578,439  -6.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 218,154

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -752,500

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,184
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,622
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 218,154
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -752,500
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,518,641 1.07%
הראל 452,300 0.32%
מגדל 407,424 0.29%
הירשמו לצפייה 206,054 0.14%
הירשמו לצפייה 198,794 0.14%
הירשמו לצפייה 86,025 0.06%
שדרגו את המנוי 78,814 0.06%
שדרגו את המנוי 54,303 0.04%
שדרגו את המנוי 16,827 0.01%
שדרגו את המנוי 8,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,848,322 13.24%
הפניקס 8,146,920 5.72%
מור 3,511,620 2.47%
הירשמו לצפייה 3,202,390 2.25%
הירשמו לצפייה 2,798,420 1.97%
הירשמו לצפייה 1,029,930 0.72%
שדרגו את המנוי 80,000 0.06%
שדרגו את המנוי 28,659 0.02%
שדרגו את המנוי 17,733 0.01%
שדרגו את המנוי 13,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מקס סטוק
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית