תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
יצירה בית השקעות 8,947 8,740 -207  -2.31%
מגדל 6,830 6,530 -300  -4.39%
הירשמו לצפייה 232,400 231,000 -1,400  -0.60%
הירשמו לצפייה 90,831 83,590 -7,241  -7.97%
הירשמו לצפייה 18,861 9,994 -8,867  -47.01%
שדרגו את המנוי 1,757,990 1,717,950 -40,044  -2.28%
שדרגו את המנוי 1,066,210 1,005,920 -60,290  -5.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -118,349

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 2,847,570 3,068,630 221,058  7.76%
אקסלנס 1,093,310 1,191,490 98,184  8.98%
הירשמו לצפייה 418,080 483,606 65,526  15.67%
הירשמו לצפייה 14,816 14,389 -427  -2.88%
הירשמו לצפייה 835,731 793,326 -42,405  -5.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 384,768

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,832

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -118,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 384,768
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -42,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,187,754 4.89%
הראל 1,717,950 2.64%
פסטרנק שהם 1,005,920 1.54%
הירשמו לצפייה 231,000 0.35%
הירשמו לצפייה 84,740 0.13%
הירשמו לצפייה 83,590 0.13%
שדרגו את המנוי 36,171 0.06%
שדרגו את המנוי 9,994 0.02%
שדרגו את המנוי 8,740 0.01%
שדרגו את המנוי 6,530 0.01%
שדרגו את המנוי 1,619 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,551,441 8.52%
הפניקס 3,068,630 4.71%
אקסלנס 1,191,490 1.83%
הירשמו לצפייה 793,326 1.22%
הירשמו לצפייה 483,606 0.74%
הירשמו לצפייה 14,389 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית