תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 765,014 1,182,890 417,874  54.62%
פסטרנק שהם 476,945 495,735 18,790  3.94%
הירשמו לצפייה 7,404 7,696 292  3.94%
הירשמו לצפייה 247,612 244,592 -3,020  -1.22%
הירשמו לצפייה 64,489 58,593 -5,896  -9.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 436,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,916

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 80,353 77,508 -2,845  -3.54%
אקסלנס 920,347 911,314 -9,033  -0.98%
הירשמו לצפייה 1,887,680 1,831,880 -55,796  -2.96%
הירשמו לצפייה 2,748,630 2,592,980 -155,647  -5.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -223,321

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 436,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,916
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -223,321
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,166,972 3.33%
הראל 1,182,890 1.82%
פסטרנק שהם 495,735 0.76%
הירשמו לצפייה 244,592 0.38%
הירשמו לצפייה 126,054 0.19%
הירשמו לצפייה 58,593 0.09%
שדרגו את המנוי 51,412 0.08%
שדרגו את המנוי 7,696 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,901,828 10.60%
הפניקס 2,592,980 3.98%
הראל 1,831,880 2.81%
הירשמו לצפייה 1,374,130 2.11%
הירשמו לצפייה 911,314 1.40%
הירשמו לצפייה 114,016 0.18%
שדרגו את המנוי 77,508 0.12%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית