תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורון אחזקות והשקעות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 677,965 822,202 144,237  21.27%
הראל 2,386,250 2,472,480 86,226  3.61%
הירשמו לצפייה 287,392 292,279 4,887  1.70%
הירשמו לצפייה 10,231 10,651 420  4.11%
הירשמו לצפייה 50,287 45,732 -4,555  -9.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 235,770

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,555

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 80,353 77,508 -2,845  -3.54%
אקסלנס 920,347 911,314 -9,033  -0.98%
הירשמו לצפייה 1,887,680 1,831,880 -55,796  -2.96%
הירשמו לצפייה 2,748,630 2,592,980 -155,647  -5.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -223,321

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 235,770
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,555
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -223,321
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,869,031 5.94%
הראל 2,472,480 3.80%
פסטרנק שהם 822,202 1.26%
הירשמו לצפייה 292,279 0.45%
הירשמו לצפייה 126,054 0.19%
הירשמו לצפייה 51,412 0.08%
שדרגו את המנוי 48,221 0.07%
שדרגו את המנוי 45,732 0.07%
שדרגו את המנוי 10,651 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,901,828 10.60%
הפניקס 2,592,980 3.98%
הראל 1,831,880 2.81%
הירשמו לצפייה 1,374,130 2.11%
הירשמו לצפייה 911,314 1.40%
הירשמו לצפייה 114,016 0.18%
שדרגו את המנוי 77,508 0.12%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית