תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 726,903 734,140 7,237  1.00%
פסגות 46,367 47,208 841  1.81%
הירשמו לצפייה 288,685 284,669 -4,016  -1.39%
הירשמו לצפייה 339,500 334,772 -4,728  -1.39%
הירשמו לצפייה 120,249 114,631 -5,618  -4.67%
שדרגו את המנוי 193,807 182,372 -11,435  -5.90%
שדרגו את המנוי 88,734 73,954 -14,780  -16.66%
שדרגו את המנוי 920,978 877,092 -43,886  -4.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,078

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84,463

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 66,010 386,548 320,538  485.59%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 55,800 116,801 61,001  109.32%
הירשמו לצפייה 10,709 43,686 32,977  307.94%
הירשמו לצפייה 13,100 29,083 15,983  122.01%
הירשמו לצפייה 490,811 491,065 254  0.05%
שדרגו את המנוי 17,507 17,478 -29  -0.17%
שדרגו את המנוי 241,283 237,874 -3,409  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 430,753

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,438

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,078
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -84,463
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 430,753
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,438
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,694,809 2.69%
אלטשולר - שחם 877,092 0.88%
הראל 734,140 0.73%
הירשמו לצפייה 334,772 0.33%
הירשמו לצפייה 284,669 0.28%
הירשמו לצפייה 182,372 0.18%
שדרגו את המנוי 114,631 0.11%
שדרגו את המנוי 81,771 0.08%
שדרגו את המנוי 73,954 0.07%
שדרגו את המנוי 47,208 0.05%
שדרגו את המנוי 32,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי -78,793 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,689,000 1.69%
הפניקס 491,065 0.49%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 386,548 0.39%
הירשמו לצפייה 237,874 0.24%
הירשמו לצפייה 147,784 0.15%
הירשמו לצפייה 116,801 0.12%
שדרגו את המנוי 107,519 0.11%
שדרגו את המנוי 65,471 0.07%
שדרגו את המנוי 43,686 0.04%
שדרגו את המנוי 36,491 0.04%
שדרגו את המנוי 29,083 0.03%
שדרגו את המנוי 17,478 0.02%
שדרגו את המנוי 9,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית