תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים
אתר: www.tase.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
פיטנגו 12,796 63,089 50,293  393.04%
אילים 136,814 146,323 9,509  6.95%
הירשמו לצפייה 363,127 370,456 7,329  2.02%
הירשמו לצפייה 336,549 338,446 1,897  0.56%
הירשמו לצפייה 43,612 44,574 962  2.21%
שדרגו את המנוי 266,880 267,629 749  0.28%
שדרגו את המנוי 216,664 216,446 -218  -0.10%
שדרגו את המנוי 67,598 67,117 -481  -0.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 70,739

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -699

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 529,329 532,051 2,722  0.51%
הכשרה ביטוח 807 746 -61  -7.56%
הירשמו לצפייה 256,391 253,389 -3,002  -1.17%
הירשמו לצפייה 104,339 98,539 -5,800  -5.56%
הירשמו לצפייה 38,658 31,395 -7,263  -18.79%
שדרגו את המנוי 180,838 153,650 -27,188  -15.03%
שדרגו את המנוי 47,774 1,820 -45,954  -96.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,722

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -89,268

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 70,739
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,722
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -89,268
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,666,335 1.65%
מגדל 370,456 0.37%
אי.בי.אי. 338,446 0.33%
הירשמו לצפייה 267,629 0.26%
הירשמו לצפייה 216,446 0.21%
הירשמו לצפייה 146,323 0.14%
שדרגו את המנוי 91,598 0.09%
שדרגו את המנוי 67,117 0.07%
שדרגו את המנוי 63,089 0.06%
שדרגו את המנוי 44,574 0.04%
שדרגו את המנוי 34,464 0.03%
שדרגו את המנוי 18,773 0.02%
שדרגו את המנוי 4,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,029,163 2.01%
הפניקס 532,051 0.53%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 435,800 0.43%
הירשמו לצפייה 386,548 0.38%
הירשמו לצפייה 253,389 0.25%
הירשמו לצפייה 153,650 0.15%
שדרגו את המנוי 106,919 0.11%
שדרגו את המנוי 98,539 0.10%
שדרגו את המנוי 31,395 0.03%
שדרגו את המנוי 27,537 0.03%
שדרגו את המנוי 1,820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 746 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית