תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רני צים מרכזי קניות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
פסטרנק שהם 3,328,360 3,726,720 398,359  11.97%
אילים 334,232 466,684 132,452  39.63%
הירשמו לצפייה 5,377,110 5,465,590 88,476  1.65%
הירשמו לצפייה 783,637 794,740 11,103  1.42%
הירשמו לצפייה 140,606 149,936 9,330  6.64%
שדרגו את המנוי 55,697 63,593 7,896  14.18%
שדרגו את המנוי 1,024,220 1,022,750 -1,478  -0.14%
שדרגו את המנוי 110,751 109,100 -1,651  -1.49%
שדרגו את המנוי 385,610 368,136 -17,474  -4.53%
שדרגו את המנוי 344,018 316,237 -27,781  -8.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 647,616

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,384

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 7,280,000 9,280,640 2,000,640  27.48%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 778,500 927,583 149,083  19.15%
הירשמו לצפייה 385,100 450,393 65,293  16.95%
הירשמו לצפייה 325,000 386,946 61,946  19.06%
הירשמו לצפייה 317,900 354,407 36,507  11.48%
שדרגו את המנוי 480,152 484,910 4,758  0.99%
שדרגו את המנוי 13,088 16,688 3,600  27.51%
שדרגו את המנוי 933,368 640,000 -293,368  -31.43%
שדרגו את המנוי 2,177,590 1,601,860 -575,725  -26.44%
שדרגו את המנוי 5,559,120 4,053,020 -1,506,100  -27.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,321,827

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,375,193

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 647,616
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -48,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,321,827
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,375,193
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,154,914 13.88%
ילין לפידות 6,270,880 4.32%
מור 5,465,590 3.77%
הירשמו לצפייה 3,726,720 2.57%
הירשמו לצפייה 1,022,750 0.70%
הירשמו לצפייה 916,590 0.63%
שדרגו את המנוי 794,740 0.55%
שדרגו את המנוי 466,684 0.32%
שדרגו את המנוי 382,784 0.26%
שדרגו את המנוי 368,136 0.25%
שדרגו את המנוי 316,237 0.22%
שדרגו את המנוי 149,936 0.10%
שדרגו את המנוי 109,100 0.08%
שדרגו את המנוי 71,787 0.05%
שדרגו את המנוי 63,593 0.04%
שדרגו את המנוי 28,838 0.02%
שדרגו את המנוי 414 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,721,455 13.59%
מור 9,280,640 6.39%
הפניקס 4,053,020 2.79%
הירשמו לצפייה 1,601,860 1.10%
הירשמו לצפייה 1,449,940 1.00%
הירשמו לצפייה 927,583 0.64%
שדרגו את המנוי 640,000 0.44%
שדרגו את המנוי 484,910 0.33%
שדרגו את המנוי 450,393 0.31%
שדרגו את המנוי 386,946 0.27%
שדרגו את המנוי 354,407 0.24%
שדרגו את המנוי 62,056 0.04%
שדרגו את המנוי 16,688 0.01%
שדרגו את המנוי 13,012 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית