תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מגדל 68,128,100 69,633,900 1,505,780  2.21%
תמיר פישמן 1,306,320 1,750,670 444,353  34.02%
הירשמו לצפייה 877,975 1,124,640 246,663  28.09%
הירשמו לצפייה 32,895,900 33,093,500 197,626  0.60%
הירשמו לצפייה 4,558,720 4,686,420 127,694  2.80%
שדרגו את המנוי 846,002 901,002 55,000  6.50%
שדרגו את המנוי 86,768 129,669 42,901  49.44%
שדרגו את המנוי 262,019 263,019 1,000  0.38%
שדרגו את המנוי 270,000 126,000 -144,000  -53.33%
שדרגו את המנוי 293,318 26,771 -266,547  -90.87%
שדרגו את המנוי 6,786,560 5,934,130 -852,436  -12.56%
שדרגו את המנוי 20,130,500 19,160,000 -970,528  -4.82%
שדרגו את המנוי 2,273,330 1,155,560 -1,117,770  -49.17%
שדרגו את המנוי 8,249,990 7,128,620 -1,121,370  -13.59%
שדרגו את המנוי 68,061,300 66,335,900 -1,725,320  -2.54%
שדרגו את המנוי 20,422,900 18,325,800 -2,097,110  -10.27%
שדרגו את המנוי 38,359,100 36,040,600 -2,318,480  -6.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,621,017

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,613,561

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 109,124,000 117,326,000 8,201,640  7.52%
הראל 113,112,000 118,487,000 5,375,140  4.75%
הירשמו לצפייה 12,443,100 13,838,700 1,395,630  11.22%
הירשמו לצפייה 6,555,290 6,859,040 303,752  4.63%
הירשמו לצפייה 24,982,400 25,125,400 143,000  0.57%
שדרגו את המנוי 8,448,620 8,580,090 131,462  1.56%
שדרגו את המנוי 455,211,000 455,211,000 32
שדרגו את המנוי 1,083,690 963,597 -120,094  -11.08%
שדרגו את המנוי 13,192,400 12,918,900 -273,544  -2.07%
שדרגו את המנוי 3,632,280 3,310,610 -321,668  -8.86%
שדרגו את המנוי 8,555,120 8,055,120 -500,000  -5.84%
שדרגו את המנוי 3,588,810 2,799,300 -789,513  -22.00%
שדרגו את המנוי 4,002,040 2,232,040 -1,770,000  -44.23%
שדרגו את המנוי 7,177,420 41,650 -7,135,770  -99.42%
שדרגו את המנוי 152,395,000 144,273,000 -8,121,980  -5.33%
שדרגו את המנוי 69,291,900 59,449,100 -9,842,780  -14.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,550,656

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,875,349

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,621,017
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,613,561
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,550,656
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,875,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 387,558,926 10.84%
ילין לפידות 77,812,500 2.18%
מגדל 69,633,900 1.95%
הירשמו לצפייה 66,335,900 1.86%
הירשמו לצפייה 36,040,600 1.01%
הירשמו לצפייה 33,093,500 0.93%
שדרגו את המנוי 19,160,000 0.54%
שדרגו את המנוי 18,325,800 0.51%
שדרגו את המנוי 13,361,900 0.37%
שדרגו את המנוי 9,443,580 0.26%
שדרגו את המנוי 7,268,110 0.20%
שדרגו את המנוי 7,128,620 0.20%
שדרגו את המנוי 5,934,130 0.17%
שדרגו את המנוי 4,686,420 0.13%
שדרגו את המנוי 2,219,310 0.06%
שדרגו את המנוי 2,198,970 0.06%
שדרגו את המנוי 1,750,670 0.05%
שדרגו את המנוי 1,748,080 0.05%
שדרגו את המנוי 1,425,480 0.04%
שדרגו את המנוי 1,169,360 0.03%
שדרגו את המנוי 1,155,560 0.03%
שדרגו את המנוי 1,124,640 0.03%
שדרגו את המנוי 1,122,040 0.03%
שדרגו את המנוי 1,007,060 0.03%
שדרגו את המנוי 901,002 0.03%
שדרגו את המנוי 744,362 0.02%
שדרגו את המנוי 484,705 0.01%
שדרגו את המנוי 480,000 0.01%
שדרגו את המנוי 448,739 0.01%
שדרגו את המנוי 359,433 0.01%
שדרגו את המנוי 263,019 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,823 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,070,746,325 29.96%
מגדל 455,211,000 12.74%
כלל 144,273,000 4.04%
הירשמו לצפייה 118,487,000 3.32%
הירשמו לצפייה 117,326,000 3.28%
הירשמו לצפייה 59,449,100 1.66%
שדרגו את המנוי 25,125,400 0.70%
שדרגו את המנוי 23,288,600 0.65%
שדרגו את המנוי 13,838,700 0.39%
שדרגו את המנוי 12,918,900 0.36%
שדרגו את המנוי 12,510,600 0.35%
שדרגו את המנוי 9,053,510 0.25%
שדרגו את המנוי 8,580,090 0.24%
שדרגו את המנוי 8,055,120 0.23%
שדרגו את המנוי 7,901,360 0.22%
שדרגו את המנוי 6,859,040 0.19%
שדרגו את המנוי 6,241,120 0.17%
שדרגו את המנוי 4,004,060 0.11%
שדרגו את המנוי 3,322,560 0.09%
שדרגו את המנוי 3,310,610 0.09%
שדרגו את המנוי 3,014,110 0.08%
שדרגו את המנוי 2,799,300 0.08%
שדרגו את המנוי 2,792,480 0.08%
שדרגו את המנוי 2,572,840 0.07%
שדרגו את המנוי 2,271,780 0.06%
שדרגו את המנוי 2,232,040 0.06%
שדרגו את המנוי 1,905,940 0.05%
שדרגו את המנוי 1,572,200 0.04%
שדרגו את המנוי 1,494,400 0.04%
שדרגו את המנוי 1,463,920 0.04%
שדרגו את המנוי 1,345,930 0.04%
שדרגו את המנוי 1,247,060 0.03%
שדרגו את המנוי 963,597 0.03%
שדרגו את המנוי 856,189 0.02%
שדרגו את המנוי 759,420 0.02%
שדרגו את המנוי 722,814 0.02%
שדרגו את המנוי 582,133 0.02%
שדרגו את המנוי 550,588 0.02%
שדרגו את המנוי 542,724 0.02%
שדרגו את המנוי 494,804 0.01%
שדרגו את המנוי 420,779 0.01%
שדרגו את המנוי 293,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית