תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
דיאמונד 22,183,100 30,046,600 7,863,560  35.45%
פסגות 84,357,400 91,855,600 7,498,270  8.89%
הירשמו לצפייה 22,514,500 23,467,000 952,486  4.23%
הירשמו לצפייה 2,133,020 3,035,810 902,797  42.32%
הירשמו לצפייה 922,146 1,611,700 689,557  74.78%
שדרגו את המנוי 2,069,120 2,662,980 593,864  28.70%
שדרגו את המנוי 13,808,700 14,167,500 358,788  2.60%
שדרגו את המנוי 3,017,580 3,341,630 324,047  10.74%
שדרגו את המנוי 6,126,360 6,449,600 323,234  5.28%
שדרגו את המנוי 44,230,600 44,397,000 166,420  0.38%
שדרגו את המנוי 1,525,000 1,635,000 110,000  7.21%
שדרגו את המנוי 2,444,300 2,495,000 50,702  2.07%
שדרגו את המנוי 207,695 220,887 13,192  6.35%
שדרגו את המנוי 151,800 161,366 9,566  6.30%
שדרגו את המנוי 680,520 688,173 7,653  1.12%
שדרגו את המנוי 4,503,540 4,497,040 -6,500  -0.14%
שדרגו את המנוי 778,000 723,000 -55,000  -7.07%
שדרגו את המנוי 1,652,340 1,592,340 -60,000  -3.63%
שדרגו את המנוי 794,482 728,287 -66,195  -8.33%
שדרגו את המנוי 74,661,300 74,542,200 -119,152  -0.16%
שדרגו את המנוי 43,036,200 42,840,900 -195,224  -0.45%
שדרגו את המנוי 20,919,100 20,461,800 -457,280  -2.19%
שדרגו את המנוי 63,644,100 62,539,000 -1,105,060  -1.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,864,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,064,411

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
שיבולת 10,198,400 13,292,500 3,094,080  30.34%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 85,930,600 88,930,600 3,000,010  3.49%
הירשמו לצפייה 22,144,100 24,744,100 2,600,000  11.74%
הירשמו לצפייה 444,599,000 446,527,000 1,927,300  0.43%
הירשמו לצפייה 26,420,700 27,224,200 803,506  3.04%
שדרגו את המנוי 1,751,980 2,502,860 750,880  42.86%
שדרגו את המנוי 1,247,800 1,880,700 632,895  50.72%
שדרגו את המנוי 27,468,700 28,052,800 584,142  2.13%
שדרגו את המנוי 34,453,700 34,890,800 437,008  1.27%
שדרגו את המנוי 4,197,860 4,423,760 225,908  5.38%
שדרגו את המנוי 9,806,950 9,839,070 32,121  0.33%
שדרגו את המנוי 74,428,200 74,444,300 16,088  0.02%
שדרגו את המנוי 15,076,200 15,062,500 -13,700  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,767,160 1,749,230 -17,927  -1.01%
שדרגו את המנוי 111,451,000 111,373,000 -78,632  -0.07%
שדרגו את המנוי 5,819,590 5,651,270 -168,322  -2.89%
שדרגו את המנוי 7,265,580 6,953,480 -312,092  -4.30%
שדרגו את המנוי 13,348,700 13,025,900 -322,774  -2.42%
שדרגו את המנוי 764,088 47,945 -716,143  -93.73%
שדרגו את המנוי 6,905,500 4,550,270 -2,355,230  -34.11%
שדרגו את המנוי 160,234,000 157,143,000 -3,091,580  -1.93%
שדרגו את המנוי 5,709,800 2,179,800 -3,530,000  -61.82%
שדרגו את המנוי 20,470,300 14,030,200 -6,440,110  -31.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,103,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,046,510

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,864,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,064,411
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,103,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,046,510
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 463,970,683 13.07%
פסגות 91,855,600 2.59%
אקסלנס 74,542,200 2.10%
הירשמו לצפייה 62,539,000 1.76%
הירשמו לצפייה 44,397,000 1.25%
הירשמו לצפייה 42,840,900 1.21%
שדרגו את המנוי 30,046,600 0.85%
שדרגו את המנוי 23,467,000 0.66%
שדרגו את המנוי 20,461,800 0.58%
שדרגו את המנוי 14,167,500 0.40%
שדרגו את המנוי 13,208,200 0.37%
שדרגו את המנוי 8,266,000 0.23%
שדרגו את המנוי 6,449,600 0.18%
שדרגו את המנוי 4,497,040 0.13%
שדרגו את המנוי 3,341,630 0.09%
שדרגו את המנוי 3,035,810 0.09%
שדרגו את המנוי 2,662,980 0.07%
שדרגו את המנוי 2,553,080 0.07%
שדרגו את המנוי 2,495,000 0.07%
שדרגו את המנוי 2,349,070 0.07%
שדרגו את המנוי 1,635,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,611,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,592,340 0.04%
שדרגו את המנוי 815,000 0.02%
שדרגו את המנוי 728,287 0.02%
שדרגו את המנוי 723,000 0.02%
שדרגו את המנוי 720,000 0.02%
שדרגו את המנוי 688,173 0.02%
שדרגו את המנוי 515,000 0.01%
שדרגו את המנוי 510,000 0.01%
שדרגו את המנוי 381,073 0.01%
שדרגו את המנוי 250,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 161,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,399,532,970 39.41%
מגדל 446,527,000 12.57%
כלל 194,471,000 5.48%
הירשמו לצפייה 157,143,000 4.43%
הירשמו לצפייה 111,373,000 3.14%
הירשמו לצפייה 88,930,600 2.50%
שדרגו את המנוי 74,444,300 2.10%
שדרגו את המנוי 34,890,800 0.98%
שדרגו את המנוי 28,052,800 0.79%
שדרגו את המנוי 27,224,200 0.77%
שדרגו את המנוי 24,744,100 0.70%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 15,062,500 0.42%
שדרגו את המנוי 14,030,200 0.40%
שדרגו את המנוי 13,292,500 0.37%
שדרגו את המנוי 13,025,900 0.37%
שדרגו את המנוי 10,900,000 0.31%
שדרגו את המנוי 9,839,070 0.28%
שדרגו את המנוי 9,055,020 0.25%
שדרגו את המנוי 8,874,000 0.25%
שדרגו את המנוי 8,193,040 0.23%
שדרגו את המנוי 7,250,770 0.20%
שדרגו את המנוי 6,953,480 0.20%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 6,000,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,813,120 0.16%
שדרגו את המנוי 5,651,270 0.16%
שדרגו את המנוי 5,466,710 0.15%
שדרגו את המנוי 5,302,140 0.15%
שדרגו את המנוי 4,604,090 0.13%
שדרגו את המנוי 4,550,270 0.13%
שדרגו את המנוי 4,423,760 0.12%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,767,260 0.11%
שדרגו את המנוי 2,948,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,743,410 0.08%
שדרגו את המנוי 2,502,860 0.07%
שדרגו את המנוי 2,179,800 0.06%
שדרגו את המנוי 2,160,330 0.06%
שדרגו את המנוי 1,880,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,749,230 0.05%
שדרגו את המנוי 1,728,090 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.03%
שדרגו את המנוי 893,811 0.03%
שדרגו את המנוי 738,033 0.02%
שדרגו את המנוי 726,413 0.02%
שדרגו את המנוי 666,417 0.02%
שדרגו את המנוי 585,000 0.02%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית