תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
ילין לפידות 26,983,000 29,281,500 2,298,490  8.52%
דיאמונד 37,523,600 38,933,900 1,410,240  3.76%
הירשמו לצפייה 33,519,900 34,501,400 981,512  2.93%
הירשמו לצפייה 5,676,750 6,616,050 939,302  16.55%
הירשמו לצפייה 42,266,300 43,103,900 837,624  1.98%
שדרגו את המנוי 59,255,300 59,760,000 504,644  0.85%
שדרגו את המנוי 2,506,330 2,972,770 466,432  18.61%
שדרגו את המנוי 2,510,000 2,700,000 190,000  7.57%
שדרגו את המנוי 50,397 141,445 91,048  180.66%
שדרגו את המנוי 735,187 825,971 90,784  12.35%
שדרגו את המנוי 867,058 957,058 90,000  10.38%
שדרגו את המנוי 635,417 719,817 84,400  13.28%
שדרגו את המנוי 6,284,860 6,330,200 45,336  0.72%
שדרגו את המנוי 8,795,920 8,815,230 19,310  0.22%
שדרגו את המנוי 10,000 26,200 16,200  162.00%
שדרגו את המנוי 2,210,890 2,202,670 -8,221  -0.37%
שדרגו את המנוי 14,305 188 -14,117  -98.69%
שדרגו את המנוי 1,420,230 1,360,230 -60,000  -4.22%
שדרגו את המנוי 253,635 114,401 -139,234  -54.90%
שדרגו את המנוי 14,168,300 14,021,000 -147,352  -1.04%
שדרגו את המנוי 150,000 0 -150,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 400,000 150,000 -250,000  -62.50%
שדרגו את המנוי 21,388,800 21,060,900 -327,882  -1.53%
שדרגו את המנוי 26,830,700 26,190,900 -639,828  -2.38%
שדרגו את המנוי 68,118,200 66,309,100 -1,809,110  -2.66%
שדרגו את המנוי 83,688,700 81,494,800 -2,193,860  -2.62%
שדרגו את המנוי 7,206,420 2,375,380 -4,831,040  -67.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,065,322

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,570,644

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
שיבולת 10,198,400 13,292,500 3,094,080  30.34%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 85,930,600 88,930,600 3,000,010  3.49%
הירשמו לצפייה 22,144,100 24,744,100 2,600,000  11.74%
הירשמו לצפייה 444,599,000 446,527,000 1,927,300  0.43%
הירשמו לצפייה 26,420,700 27,224,200 803,506  3.04%
שדרגו את המנוי 1,751,980 2,502,860 750,880  42.86%
שדרגו את המנוי 1,247,800 1,880,700 632,895  50.72%
שדרגו את המנוי 27,468,700 28,052,800 584,142  2.13%
שדרגו את המנוי 34,453,700 34,890,800 437,008  1.27%
שדרגו את המנוי 4,197,860 4,423,760 225,908  5.38%
שדרגו את המנוי 9,806,950 9,839,070 32,121  0.33%
שדרגו את המנוי 74,428,200 74,444,300 16,088  0.02%
שדרגו את המנוי 15,076,200 15,062,500 -13,700  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,767,160 1,749,230 -17,927  -1.01%
שדרגו את המנוי 111,451,000 111,373,000 -78,632  -0.07%
שדרגו את המנוי 5,819,590 5,651,270 -168,322  -2.89%
שדרגו את המנוי 7,265,580 6,953,480 -312,092  -4.30%
שדרגו את המנוי 13,348,700 13,025,900 -322,774  -2.42%
שדרגו את המנוי 764,088 47,945 -716,143  -93.73%
שדרגו את המנוי 6,905,500 4,550,270 -2,355,230  -34.11%
שדרגו את המנוי 160,234,000 157,143,000 -3,091,580  -1.93%
שדרגו את המנוי 5,709,800 2,179,800 -3,530,000  -61.82%
שדרגו את המנוי 20,470,300 14,030,200 -6,440,110  -31.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,103,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,046,510

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,065,322
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,570,644
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,103,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,046,510
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 455,818,960 12.84%
פסגות 81,494,800 2.29%
אקסלנס 66,309,100 1.87%
הירשמו לצפייה 59,760,000 1.68%
הירשמו לצפייה 43,103,900 1.21%
הירשמו לצפייה 38,933,900 1.10%
שדרגו את המנוי 34,501,400 0.97%
שדרגו את המנוי 29,281,500 0.82%
שדרגו את המנוי 26,190,900 0.74%
שדרגו את המנוי 21,060,900 0.59%
שדרגו את המנוי 14,021,000 0.39%
שדרגו את המנוי 8,815,230 0.25%
שדרגו את המנוי 6,616,050 0.19%
שדרגו את המנוי 6,330,200 0.18%
שדרגו את המנוי 2,972,770 0.08%
שדרגו את המנוי 2,700,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,375,380 0.07%
שדרגו את המנוי 2,213,000 0.06%
שדרגו את המנוי 2,202,670 0.06%
שדרגו את המנוי 1,360,230 0.04%
שדרגו את המנוי 957,058 0.03%
שדרגו את המנוי 825,971 0.02%
שדרגו את המנוי 719,817 0.02%
שדרגו את המנוי 677,645 0.02%
שדרגו את המנוי 484,705 0.01%
שדרגו את המנוי 480,000 0.01%
שדרגו את המנוי 295,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,399,532,970 39.41%
מגדל 446,527,000 12.57%
כלל 194,471,000 5.48%
הירשמו לצפייה 157,143,000 4.43%
הירשמו לצפייה 111,373,000 3.14%
הירשמו לצפייה 88,930,600 2.50%
שדרגו את המנוי 74,444,300 2.10%
שדרגו את המנוי 34,890,800 0.98%
שדרגו את המנוי 28,052,800 0.79%
שדרגו את המנוי 27,224,200 0.77%
שדרגו את המנוי 24,744,100 0.70%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 15,062,500 0.42%
שדרגו את המנוי 14,030,200 0.40%
שדרגו את המנוי 13,292,500 0.37%
שדרגו את המנוי 13,025,900 0.37%
שדרגו את המנוי 10,900,000 0.31%
שדרגו את המנוי 9,839,070 0.28%
שדרגו את המנוי 9,055,020 0.25%
שדרגו את המנוי 8,874,000 0.25%
שדרגו את המנוי 8,193,040 0.23%
שדרגו את המנוי 7,250,770 0.20%
שדרגו את המנוי 6,953,480 0.20%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 6,000,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,813,120 0.16%
שדרגו את המנוי 5,651,270 0.16%
שדרגו את המנוי 5,466,710 0.15%
שדרגו את המנוי 5,302,140 0.15%
שדרגו את המנוי 4,604,090 0.13%
שדרגו את המנוי 4,550,270 0.13%
שדרגו את המנוי 4,423,760 0.12%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,767,260 0.11%
שדרגו את המנוי 2,948,760 0.08%
שדרגו את המנוי 2,743,410 0.08%
שדרגו את המנוי 2,502,860 0.07%
שדרגו את המנוי 2,179,800 0.06%
שדרגו את המנוי 2,160,330 0.06%
שדרגו את המנוי 1,880,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,749,230 0.05%
שדרגו את המנוי 1,728,090 0.05%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.03%
שדרגו את המנוי 893,811 0.03%
שדרגו את המנוי 738,033 0.02%
שדרגו את המנוי 726,413 0.02%
שדרגו את המנוי 666,417 0.02%
שדרגו את המנוי 585,000 0.02%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית