תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פנאקסיה מעבדות ישראל

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 45,567 46,552 985  2.16%
אי.בי.אי. 334,793 328,484 -6,309  -1.88%
הירשמו לצפייה 1,332,820 969,468 -363,351  -27.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 985

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -369,660

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 985
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -369,660
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,003,448 1.85%
מור 969,468 0.90%
אי.בי.אי. 328,484 0.30%
הירשמו לצפייה 240,000 0.22%
הירשמו לצפייה 145,467 0.13%
הירשמו לצפייה 97,857 0.09%
שדרגו את המנוי 97,178 0.09%
שדרגו את המנוי 46,552 0.04%
שדרגו את המנוי 37,191 0.03%
שדרגו את המנוי 28,000 0.03%
שדרגו את המנוי 13,251 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,895,000 1.75%
מור 1,465,000 1.36%
הכשרה ביטוח 430,000 0.40%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית