תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

הייקון מערכות

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה
אתר: www.highcon.net

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אושן 125,000 129,000 4,000  3.20%
אקסלנס 45,092 44,673 -419  -0.93%
הירשמו לצפייה 6,811 6,364 -447  -6.56%
הירשמו לצפייה 109,462 107,963 -1,499  -1.37%
הירשמו לצפייה 146,676 141,858 -4,818  -3.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,183

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
כלל 2,269,800 2,269,800 1
אקסלנס 326,006 253,578 -72,428  -22.22%
הירשמו לצפייה 524,635 406,654 -117,981  -22.49%
הירשמו לצפייה 809,048 653,077 -155,971  -19.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -346,380

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -346,380
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,240,706 1.80%
ילין לפידות 556,948 0.81%
מור 158,037 0.23%
הירשמו לצפייה 141,858 0.21%
הירשמו לצפייה 129,000 0.19%
הירשמו לצפייה 107,963 0.16%
שדרגו את המנוי 84,963 0.12%
שדרגו את המנוי 44,673 0.06%
שדרגו את המנוי 10,900 0.02%
שדרגו את המנוי 6,364 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,578,579 12.45%
מגדל 2,914,290 4.23%
כלל 2,269,800 3.29%
הירשמו לצפייה 2,014,080 2.92%
הירשמו לצפייה 653,077 0.95%
הירשמו לצפייה 406,654 0.59%
שדרגו את המנוי 253,578 0.37%
שדרגו את המנוי 67,100 0.10%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    הייקון מערכות
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית