תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פיבי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
איילון 116,470 145,229 28,759  24.69%
מיטב דש 111,867 134,868 23,001  20.56%
הירשמו לצפייה 78,777 89,670 10,893  13.83%
הירשמו לצפייה 34,531 36,505 1,974  5.72%
הירשמו לצפייה 3,250 3,600 350  10.77%
שדרגו את המנוי 74,688 74,881 193  0.26%
שדרגו את המנוי 40,869 38,457 -2,412  -5.90%
שדרגו את המנוי 92,319 87,190 -5,129  -5.56%
שדרגו את המנוי 147,286 141,260 -6,026  -4.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 65,170

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,567

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ילין לפידות 1,378,000 1,410,530 32,532  2.36%
אקסלנס 354,844 371,226 16,382  4.62%
הירשמו לצפייה 102,912 116,103 13,191  12.82%
הירשמו לצפייה 1,006,540 1,013,580 7,040  0.70%
הירשמו לצפייה 433,371 435,740 2,369  0.55%
שדרגו את המנוי 1,149,180 1,149,190 1
שדרגו את המנוי 8,426 8,369 -57  -0.68%
שדרגו את המנוי 1,679 1,316 -363  -21.62%
שדרגו את המנוי 11,115 10,715 -400  -3.60%
שדרגו את המנוי 106,514 105,403 -1,111  -1.04%
שדרגו את המנוי 2,671 1,555 -1,116  -41.78%
שדרגו את המנוי 2,990 1,807 -1,183  -39.57%
שדרגו את המנוי 4,410 3,175 -1,235  -28.00%
שדרגו את המנוי 4,607 3,038 -1,569  -34.06%
שדרגו את המנוי 4,903 3,148 -1,755  -35.79%
שדרגו את המנוי 51,010 48,965 -2,045  -4.01%
שדרגו את המנוי 10,854 8,693 -2,161  -19.91%
שדרגו את המנוי 15,359 11,959 -3,400  -22.14%
שדרגו את המנוי 13,268 8,561 -4,707  -35.48%
שדרגו את המנוי 12,952 6,435 -6,517  -50.32%
שדרגו את המנוי 209,234 201,275 -7,959  -3.80%
שדרגו את המנוי 863,351 854,190 -9,161  -1.06%
שדרגו את המנוי 1,198,350 1,157,280 -41,063  -3.43%
שדרגו את המנוי 63,360 20,560 -42,800  -67.55%
שדרגו את המנוי 819,631 706,676 -112,955  -13.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,515

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -241,557

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 65,170
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 71,515
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -241,557
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,132,468 3.19%
ילין לפידות 311,123 0.88%
איילון 145,229 0.41%
הירשמו לצפייה 141,260 0.40%
הירשמו לצפייה 134,868 0.38%
הירשמו לצפייה 89,670 0.25%
שדרגו את המנוי 87,190 0.25%
שדרגו את המנוי 74,881 0.21%
שדרגו את המנוי 38,457 0.11%
שדרגו את המנוי 37,011 0.10%
שדרגו את המנוי 36,505 0.10%
שדרגו את המנוי 19,660 0.06%
שדרגו את המנוי 13,014 0.04%
שדרגו את המנוי 3,600 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,180,361 23.07%
ילין לפידות 1,410,530 3.98%
הראל 1,157,280 3.26%
הירשמו לצפייה 1,149,190 3.24%
הירשמו לצפייה 1,013,580 2.86%
הירשמו לצפייה 854,190 2.41%
שדרגו את המנוי 706,676 1.99%
שדרגו את המנוי 435,740 1.23%
שדרגו את המנוי 371,226 1.05%
שדרגו את המנוי 227,572 0.64%
שדרגו את המנוי 201,275 0.57%
שדרגו את המנוי 116,103 0.33%
שדרגו את המנוי 105,403 0.30%
שדרגו את המנוי 61,133 0.17%
שדרגו את המנוי 48,965 0.14%
שדרגו את המנוי 48,940 0.14%
שדרגו את המנוי 45,730 0.13%
שדרגו את המנוי 37,926 0.11%
שדרגו את המנוי 20,560 0.06%
שדרגו את המנוי 18,311 0.05%
שדרגו את המנוי 17,263 0.05%
שדרגו את המנוי 16,238 0.05%
שדרגו את המנוי 15,957 0.05%
שדרגו את המנוי 11,959 0.03%
שדרגו את המנוי 10,784 0.03%
שדרגו את המנוי 10,715 0.03%
שדרגו את המנוי 8,954 0.03%
שדרגו את המנוי 8,693 0.02%
שדרגו את המנוי 8,561 0.02%
שדרגו את המנוי 8,369 0.02%
שדרגו את המנוי 7,894 0.02%
שדרגו את המנוי 6,435 0.02%
שדרגו את המנוי 3,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,555 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,316 < 0.01%
שדרגו את המנוי 897 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית