תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מיטב דש 1,731,080 2,264,300 533,225  30.80%
איילון 1,381,760 1,748,840 367,074  26.57%
הירשמו לצפייה 1,820,180 1,924,300 104,127  5.72%
הירשמו לצפייה 433,067 511,861 78,794  18.19%
הירשמו לצפייה 22,500 92,630 70,130  311.69%
שדרגו את המנוי 380,161 425,589 45,428  11.95%
שדרגו את המנוי 16,020 51,997 35,977  224.58%
שדרגו את המנוי 946,731 975,956 29,225  3.09%
שדרגו את המנוי 1,190,820 1,217,970 27,153  2.28%
שדרגו את המנוי 202,827 228,508 25,681  12.66%
שדרגו את המנוי 3,895,650 3,919,210 23,563  0.60%
שדרגו את המנוי 73,179 80,879 7,700  10.52%
שדרגו את המנוי 9,247 15,819 6,572  71.07%
שדרגו את המנוי 1,359,010 1,365,440 6,422  0.47%
שדרגו את המנוי 135,242 141,407 6,165  4.56%
שדרגו את המנוי 73,109 79,268 6,159  8.42%
שדרגו את המנוי 70,578 76,578 6,000  8.50%
שדרגו את המנוי 3,794 9,292 5,498  144.91%
שדרגו את המנוי 37,750 41,150 3,400  9.01%
שדרגו את המנוי 25,599 28,467 2,868  11.20%
שדרגו את המנוי 8,792 11,280 2,488  28.30%
שדרגו את המנוי 3,500 5,000 1,500  42.86%
שדרגו את המנוי 16,300 17,000 700  4.29%
שדרגו את המנוי 1,109 1,457 348  31.38%
שדרגו את המנוי 200,845 190,288 -10,557  -5.26%
שדרגו את המנוי 183,500 171,500 -12,000  -6.54%
שדרגו את המנוי 33,500 20,000 -13,500  -40.30%
שדרגו את המנוי 123,517 109,936 -13,581  -11.00%
שדרגו את המנוי 1,338,760 1,313,190 -25,562  -1.91%
שדרגו את המנוי 2,958,450 2,895,110 -63,337  -2.14%
שדרגו את המנוי 9,105,340 9,027,580 -77,758  -0.85%
שדרגו את המנוי 164,360 18,225 -146,135  -88.91%
שדרגו את המנוי 5,749,640 4,990,400 -759,235  -13.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,396,197

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,121,665

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הראל 45,618,800 50,571,900 4,953,120  10.86%
מיטב דש 15,576,300 19,746,100 4,169,810  26.77%
הירשמו לצפייה 36,123,800 37,464,300 1,340,500  3.71%
הירשמו לצפייה 12,737,000 13,774,100 1,037,140  8.14%
הירשמו לצפייה 19,087,500 19,727,500 640,000  3.35%
שדרגו את המנוי 3,181,450 3,731,450 550,000  17.29%
שדרגו את המנוי 470,000 912,205 442,205  94.09%
שדרגו את המנוי 1,941,710 2,139,430 197,724  10.18%
שדרגו את המנוי 161,710 281,838 120,128  74.29%
שדרגו את המנוי 745,706 804,472 58,766  7.88%
שדרגו את המנוי 61,073,400 61,130,800 57,448  0.09%
שדרגו את המנוי 1,151,070 1,199,170 48,100  4.18%
שדרגו את המנוי 471,700 515,200 43,500  9.22%
שדרגו את המנוי 3,618,720 3,660,960 42,250  1.17%
שדרגו את המנוי 54,761 96,701 41,940  76.59%
שדרגו את המנוי 51,272 78,387 27,115  52.88%
שדרגו את המנוי 556,165 579,110 22,945  4.13%
שדרגו את המנוי 18,780,000 18,802,000 22,000  0.12%
שדרגו את המנוי 355,929 374,200 18,271  5.13%
שדרגו את המנוי 41,130 54,330 13,200  32.09%
שדרגו את המנוי 1,247,920 1,250,820 2,895  0.23%
שדרגו את המנוי 929,869 932,436 2,567  0.28%
שדרגו את המנוי 107,462 99,072 -8,390  -7.81%
שדרגו את המנוי 70,694 44,807 -25,887  -36.62%
שדרגו את המנוי 1,168,570 1,140,850 -27,724  -2.37%
שדרגו את המנוי 111,684 77,540 -34,144  -30.57%
שדרגו את המנוי 523,153 475,753 -47,400  -9.06%
שדרגו את המנוי 341,785 285,600 -56,185  -16.44%
שדרגו את המנוי 808,773 752,045 -56,728  -7.01%
שדרגו את המנוי 651,941 593,332 -58,609  -8.99%
שדרגו את המנוי 398,744 308,328 -90,416  -22.68%
שדרגו את המנוי 491,391 398,130 -93,261  -18.98%
שדרגו את המנוי 222,299 124,269 -98,030  -44.10%
שדרגו את המנוי 2,161,670 2,057,220 -104,450  -4.83%
שדרגו את המנוי 1,086,780 945,883 -140,902  -12.96%
שדרגו את המנוי 549,237 398,758 -150,479  -27.40%
שדרגו את המנוי 375,184 207,354 -167,830  -44.73%
שדרגו את המנוי 702,006 512,445 -189,561  -27.00%
שדרגו את המנוי 81,628,300 81,413,900 -214,416  -0.26%
שדרגו את המנוי 2,065,180 1,808,760 -256,420  -12.42%
שדרגו את המנוי 1,136,950 843,348 -293,600  -25.82%
שדרגו את המנוי 692,950 365,480 -327,470  -47.26%
שדרגו את המנוי 60,871,400 60,476,900 -394,468  -0.65%
שדרגו את המנוי 2,497,580 1,395,580 -1,102,000  -44.12%
שדרגו את המנוי 8,269,790 6,994,440 -1,275,350  -15.42%
שדרגו את המנוי 23,695,200 22,114,100 -1,581,110  -6.67%
שדרגו את המנוי 7,403,000 5,817,280 -1,585,720  -21.42%
שדרגו את המנוי 10,662,300 7,706,890 -2,955,410  -27.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,851,624

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,335,960

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,396,197
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,121,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,851,624
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,335,960
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 34,238,859 2.57%
ילין לפידות 9,027,580 0.68%
אלטשולר - שחם 4,990,400 0.37%
הירשמו לצפייה 3,919,210 0.29%
הירשמו לצפייה 2,895,110 0.22%
הירשמו לצפייה 2,264,300 0.17%
שדרגו את המנוי 1,924,300 0.14%
שדרגו את המנוי 1,748,840 0.13%
שדרגו את המנוי 1,365,440 0.10%
שדרגו את המנוי 1,313,190 0.10%
שדרגו את המנוי 1,217,970 0.09%
שדרגו את המנוי 975,956 0.07%
שדרגו את המנוי 511,861 0.04%
שדרגו את המנוי 425,589 0.03%
שדרגו את המנוי 228,508 0.02%
שדרגו את המנוי 190,288 0.01%
שדרגו את המנוי 171,500 0.01%
שדרגו את המנוי 148,080 0.01%
שדרגו את המנוי 141,407 0.01%
שדרגו את המנוי 109,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79,268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,292 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 501,633,515 37.61%
כלל 81,413,900 6.10%
אלטשולר - שחם 65,458,600 4.91%
הירשמו לצפייה 61,130,800 4.58%
הירשמו לצפייה 60,476,900 4.53%
הירשמו לצפייה 50,571,900 3.79%
שדרגו את המנוי 37,464,300 2.81%
שדרגו את המנוי 22,114,100 1.66%
שדרגו את המנוי 19,746,100 1.48%
שדרגו את המנוי 19,727,500 1.48%
שדרגו את המנוי 18,802,000 1.41%
שדרגו את המנוי 13,774,100 1.03%
שדרגו את המנוי 7,706,890 0.58%
שדרגו את המנוי 6,994,440 0.52%
שדרגו את המנוי 5,817,280 0.44%
שדרגו את המנוי 3,731,450 0.28%
שדרגו את המנוי 3,660,960 0.27%
שדרגו את המנוי 2,139,430 0.16%
שדרגו את המנוי 2,057,220 0.15%
שדרגו את המנוי 1,808,760 0.14%
שדרגו את המנוי 1,395,580 0.10%
שדרגו את המנוי 1,250,820 0.09%
שדרגו את המנוי 1,199,170 0.09%
שדרגו את המנוי 1,140,850 0.09%
שדרגו את המנוי 945,883 0.07%
שדרגו את המנוי 932,436 0.07%
שדרגו את המנוי 912,205 0.07%
שדרגו את המנוי 843,348 0.06%
שדרגו את המנוי 804,472 0.06%
שדרגו את המנוי 752,045 0.06%
שדרגו את המנוי 711,722 0.05%
שדרגו את המנוי 593,332 0.04%
שדרגו את המנוי 579,110 0.04%
שדרגו את המנוי 515,200 0.04%
שדרגו את המנוי 512,445 0.04%
שדרגו את המנוי 475,753 0.04%
שדרגו את המנוי 398,758 0.03%
שדרגו את המנוי 398,130 0.03%
שדרגו את המנוי 374,200 0.03%
שדרגו את המנוי 365,480 0.03%
שדרגו את המנוי 308,328 0.02%
שדרגו את המנוי 285,600 0.02%
שדרגו את המנוי 281,838 0.02%
שדרגו את המנוי 207,354 0.02%
שדרגו את המנוי 140,283 0.01%
שדרגו את המנוי 137,437 0.01%
שדרגו את המנוי 124,269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,387 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,807 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית