תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 1,128,640 1,322,850 194,209  17.21%
הראל 431,468 558,440 126,972  29.43%
הירשמו לצפייה 773,205 813,022 39,817  5.15%
הירשמו לצפייה 476,003 509,393 33,390  7.01%
הירשמו לצפייה 30,000 61,921 31,921  106.40%
שדרגו את המנוי 308,292 330,406 22,114  7.17%
שדרגו את המנוי 34,220 45,580 11,360  33.20%
שדרגו את המנוי 777,864 787,016 9,152  1.18%
שדרגו את המנוי 24,819 25,708 889  3.58%
שדרגו את המנוי 4,839 5,700 861  17.79%
שדרגו את המנוי 4,409 4,059 -350  -7.94%
שדרגו את המנוי 39,286 38,544 -742  -1.89%
שדרגו את המנוי 1,322 122 -1,200  -90.77%
שדרגו את המנוי 30,270 25,670 -4,600  -15.20%
שדרגו את המנוי 67,963 63,047 -4,916  -7.23%
שדרגו את המנוי 86,042 76,082 -9,960  -11.58%
שדרגו את המנוי 1,372,160 1,361,670 -10,496  -0.76%
שדרגו את המנוי 60,635 49,646 -10,989  -18.12%
שדרגו את המנוי 19,262 6,920 -12,342  -64.07%
שדרגו את המנוי 748,000 717,763 -30,237  -4.04%
שדרגו את המנוי 1,305,260 1,231,110 -74,150  -5.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 470,685

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -159,982

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
פסגות 5,188,190 9,105,990 3,917,800  75.51%
הראל 13,338,300 13,900,100 561,796  4.21%
הירשמו לצפייה 1,056,270 1,553,730 497,461  47.10%
הירשמו לצפייה 6,065,810 6,416,440 350,631  5.78%
הירשמו לצפייה 10,793,100 10,880,800 87,686  0.81%
שדרגו את המנוי 55,782 134,008 78,226  140.24%
שדרגו את המנוי 4,278,850 4,333,210 54,359  1.27%
שדרגו את המנוי 0 32,450 32,450
שדרגו את המנוי 0 28,733 28,733
שדרגו את המנוי 567,726 588,033 20,307  3.58%
שדרגו את המנוי 290,000 309,000 19,000  6.55%
שדרגו את המנוי 0 12,515 12,515
שדרגו את המנוי 96,725 104,440 7,715  7.98%
שדרגו את המנוי 347,661 355,172 7,511  2.16%
שדרגו את המנוי 125,169 132,082 6,913  5.52%
שדרגו את המנוי 80,418 86,588 6,170  7.67%
שדרגו את המנוי 104,450 108,017 3,567  3.42%
שדרגו את המנוי 7,600 10,099 2,499  32.88%
שדרגו את המנוי 239,857 234,230 -5,627  -2.35%
שדרגו את המנוי 19,785 13,185 -6,600  -33.36%
שדרגו את המנוי 56,778 25,114 -31,664  -55.77%
שדרגו את המנוי 97,966 61,241 -36,725  -37.49%
שדרגו את המנוי 253,793 180,210 -73,583  -28.99%
שדרגו את המנוי 533,138 454,603 -78,535  -14.73%
שדרגו את המנוי 161,924 75,863 -86,061  -53.15%
שדרגו את המנוי 257,502 133,689 -123,813  -48.08%
שדרגו את המנוי 11,804,200 11,454,900 -349,266  -2.96%
שדרגו את המנוי 745,936 311,893 -434,043  -58.19%
שדרגו את המנוי 18,842,200 16,201,600 -2,640,590  -14.01%
שדרגו את המנוי 26,306,000 21,919,600 -4,386,410  -16.67%
שדרגו את המנוי 19,164,900 14,648,700 -4,516,240  -23.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,695,339

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,769,157

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 470,685
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -159,982
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,695,339
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,769,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,085,290 0.67%
ילין לפידות 1,361,670 0.11%
מגדל 1,322,850 0.11%
הירשמו לצפייה 1,231,110 0.10%
הירשמו לצפייה 813,022 0.07%
הירשמו לצפייה 787,016 0.07%
שדרגו את המנוי 717,763 0.06%
שדרגו את המנוי 558,440 0.05%
שדרגו את המנוי 509,393 0.04%
שדרגו את המנוי 330,406 0.03%
שדרגו את המנוי 76,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,047 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 117,258,794 9.76%
מגדל 21,919,600 1.82%
כלל 16,201,600 1.35%
הירשמו לצפייה 14,648,700 1.22%
הירשמו לצפייה 13,900,100 1.16%
הירשמו לצפייה 11,454,900 0.95%
שדרגו את המנוי 10,880,800 0.91%
שדרגו את המנוי 9,105,990 0.76%
שדרגו את המנוי 6,416,440 0.53%
שדרגו את המנוי 4,333,210 0.36%
שדרגו את המנוי 1,553,730 0.13%
שדרגו את המנוי 926,865 0.08%
שדרגו את המנוי 644,843 0.05%
שדרגו את המנוי 588,033 0.05%
שדרגו את המנוי 454,603 0.04%
שדרגו את המנוי 425,347 0.04%
שדרגו את המנוי 355,172 0.03%
שדרגו את המנוי 311,893 0.03%
שדרגו את המנוי 309,000 0.03%
שדרגו את המנוי 271,545 0.02%
שדרגו את המנוי 234,230 0.02%
שדרגו את המנוי 223,455 0.02%
שדרגו את המנוי 180,210 0.02%
שדרגו את המנוי 172,056 0.01%
שדרגו את המנוי 171,896 0.01%
שדרגו את המנוי 165,863 0.01%
שדרגו את המנוי 149,651 0.01%
שדרגו את המנוי 134,008 0.01%
שדרגו את המנוי 133,689 0.01%
שדרגו את המנוי 132,082 0.01%
שדרגו את המנוי 118,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 108,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,574 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית