תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הראל השקעות

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מיטב דש 1,292,310 1,368,370 76,063  5.89%
פסטרנק שהם 62,200 116,500 54,300  87.30%
הירשמו לצפייה 42,960 84,185 41,225  95.96%
הירשמו לצפייה 426,013 437,577 11,564  2.71%
הירשמו לצפייה 34,701 40,723 6,022  17.35%
שדרגו את המנוי 23,745 28,952 5,207  21.93%
שדרגו את המנוי 12,504 17,651 5,147  41.16%
שדרגו את המנוי 98,963 103,880 4,917  4.97%
שדרגו את המנוי 3,000 4,200 1,200  40.00%
שדרגו את המנוי 230,869 230,019 -850  -0.37%
שדרגו את המנוי 37,148 36,297 -851  -2.29%
שדרגו את המנוי 52,180 50,909 -1,271  -2.44%
שדרגו את המנוי 10,500 9,200 -1,300  -12.38%
שדרגו את המנוי 372,154 370,554 -1,600  -0.43%
שדרגו את המנוי 122,610 120,587 -2,023  -1.65%
שדרגו את המנוי 72,850 69,716 -3,134  -4.30%
שדרגו את המנוי 208,430 203,801 -4,629  -2.22%
שדרגו את המנוי 163,500 156,500 -7,000  -4.28%
שדרגו את המנוי 46,022 38,417 -7,605  -16.52%
שדרגו את המנוי 58,028 47,387 -10,641  -18.34%
שדרגו את המנוי 58,198 46,886 -11,312  -19.44%
שדרגו את המנוי 400,091 318,274 -81,817  -20.45%
שדרגו את המנוי 3,018,310 2,919,120 -99,182  -3.29%
שדרגו את המנוי 952,411 845,811 -106,600  -11.19%
שדרגו את המנוי 1,177,060 1,042,460 -134,605  -11.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 205,645

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -474,420

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 7,916,020 9,343,580 1,427,560  18.03%
עמיתים 2,939,280 3,880,430 941,151  32.02%
הירשמו לצפייה 375,180 923,074 547,894  146.03%
הירשמו לצפייה 4,436,860 4,778,030 341,165  7.69%
הירשמו לצפייה 741,649 925,455 183,806  24.78%
שדרגו את המנוי 1,593,370 1,770,260 176,885  11.10%
שדרגו את המנוי 4,359,840 4,438,920 79,083  1.81%
שדרגו את המנוי 104,829 114,946 10,117  9.65%
שדרגו את המנוי 18,961 28,624 9,663  50.96%
שדרגו את המנוי 1,001,660 1,004,680 3,024  0.30%
שדרגו את המנוי 305,883 308,079 2,196  0.72%
שדרגו את המנוי 8,043,660 8,043,410 -255
שדרגו את המנוי 23,435 23,037 -398  -1.70%
שדרגו את המנוי 41,100 38,500 -2,600  -6.33%
שדרגו את המנוי 18,514 14,840 -3,674  -19.84%
שדרגו את המנוי 27,703 22,927 -4,776  -17.24%
שדרגו את המנוי 256,505 249,505 -7,000  -2.73%
שדרגו את המנוי 200,242 190,542 -9,700  -4.84%
שדרגו את המנוי 62,851 53,005 -9,846  -15.67%
שדרגו את המנוי 91,786 77,265 -14,521  -15.82%
שדרגו את המנוי 119,540 100,857 -18,683  -15.63%
שדרגו את המנוי 61,103 33,372 -27,731  -45.38%
שדרגו את המנוי 161,012 47,770 -113,242  -70.33%
שדרגו את המנוי 2,442,510 2,261,220 -181,285  -7.42%
שדרגו את המנוי 2,025,870 1,740,390 -285,474  -14.09%
שדרגו את המנוי 1,814,770 1,149,170 -665,595  -36.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,722,544

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,344,780

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 205,645
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -474,420
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,722,544
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,344,780
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,872,022 4.14%
ילין לפידות 2,919,120 1.36%
מיטב דש 1,368,370 0.64%
הירשמו לצפייה 1,042,460 0.49%
הירשמו לצפייה 845,811 0.39%
הירשמו לצפייה 437,577 0.20%
שדרגו את המנוי 370,554 0.17%
שדרגו את המנוי 318,274 0.15%
שדרגו את המנוי 230,019 0.11%
שדרגו את המנוי 203,801 0.10%
שדרגו את המנוי 156,500 0.07%
שדרגו את המנוי 120,587 0.06%
שדרגו את המנוי 116,500 0.05%
שדרגו את המנוי 103,880 0.05%
שדרגו את המנוי 84,185 0.04%
שדרגו את המנוי 69,716 0.03%
שדרגו את המנוי 60,608 0.03%
שדרגו את המנוי 56,852 0.03%
שדרגו את המנוי 50,909 0.02%
שדרגו את המנוי 47,387 0.02%
שדרגו את המנוי 46,886 0.02%
שדרגו את המנוי 40,723 0.02%
שדרגו את המנוי 38,417 0.02%
שדרגו את המנוי 36,297 0.02%
שדרגו את המנוי 28,952 0.01%
שדרגו את המנוי 20,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,651 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 740 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,418,173 25.38%
כלל 10,222,700 4.77%
מנורה 9,343,580 4.36%
הירשמו לצפייה 8,043,410 3.75%
הירשמו לצפייה 4,778,030 2.23%
הירשמו לצפייה 4,438,920 2.07%
שדרגו את המנוי 3,880,430 1.81%
שדרגו את המנוי 2,261,220 1.05%
שדרגו את המנוי 1,770,260 0.83%
שדרגו את המנוי 1,740,390 0.81%
שדרגו את המנוי 1,149,170 0.54%
שדרגו את המנוי 1,004,680 0.47%
שדרגו את המנוי 925,455 0.43%
שדרגו את המנוי 923,074 0.43%
שדרגו את המנוי 514,276 0.24%
שדרגו את המנוי 394,102 0.18%
שדרגו את המנוי 363,111 0.17%
שדרגו את המנוי 308,079 0.14%
שדרגו את המנוי 285,720 0.13%
שדרגו את המנוי 249,505 0.12%
שדרגו את המנוי 190,542 0.09%
שדרגו את המנוי 160,000 0.07%
שדרגו את המנוי 159,791 0.07%
שדרגו את המנוי 144,859 0.07%
שדרגו את המנוי 137,671 0.06%
שדרגו את המנוי 114,946 0.05%
שדרגו את המנוי 109,281 0.05%
שדרגו את המנוי 100,857 0.05%
שדרגו את המנוי 83,945 0.04%
שדרגו את המנוי 77,265 0.04%
שדרגו את המנוי 76,900 0.04%
שדרגו את המנוי 60,000 0.03%
שדרגו את המנוי 54,816 0.03%
שדרגו את המנוי 53,005 0.02%
שדרגו את המנוי 47,770 0.02%
שדרגו את המנוי 46,775 0.02%
שדרגו את המנוי 38,500 0.02%
שדרגו את המנוי 33,372 0.02%
שדרגו את המנוי 28,624 0.01%
שדרגו את המנוי 23,037 0.01%
שדרגו את המנוי 22,927 0.01%
שדרגו את המנוי 14,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,081 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הראל חברה לביטוח מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, זכתה במכרז לביטוח מערך הרכוש של חברת החשמל, זאת לאחר שחברת החשמל פנתה במכרז לחברות הביטוח הישראליות לשם קבלת הצעות לביטוח רכוש חברת החשמל לתקופה של 3 שנים. הרכוש כולל טורבינות ותחנות כוח המופעלות בפחם ובגז. הפרמיה ל-3 שנים מסתכמת בכ-280 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית