תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אקסלנס 2,836,880 5,213,000 2,376,120  83.76%
אלפי בנדק 529,831 604,474 74,643  14.09%
הירשמו לצפייה 427,892 430,561 2,669  0.62%
הירשמו לצפייה 490,148 435,669 -54,479  -11.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,453,432

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,479

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 1,945,000 1,875,710 -69,287  -3.56%
הפניקס 3,956,460 3,872,200 -84,260  -2.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,547

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,453,432
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,479
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -153,547
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,076,004 1.12%
אקסלנס 5,213,000 0.64%
תמיר פישמן 2,266,300 0.28%
הירשמו לצפייה 604,474 0.07%
הירשמו לצפייה 435,669 0.05%
הירשמו לצפייה 430,561 0.05%
שדרגו את המנוי 126,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,747,910 0.71%
הפניקס 3,872,200 0.48%
אקסלנס 1,875,710 0.23%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית