תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריורטק

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אקסלנס 100,348 116,790 16,442  16.38%
מור 18,663 25,663 7,000  37.51%
הירשמו לצפייה 70,390 75,950 5,560  7.90%
הירשמו לצפייה 53,026 58,135 5,109  9.63%
הירשמו לצפייה 256,141 260,951 4,810  1.88%
שדרגו את המנוי 11,629 16,169 4,540  39.04%
שדרגו את המנוי 71,054 71,881 827  1.16%
שדרגו את המנוי 2,984 3,430 446  14.95%
שדרגו את המנוי 43,060 43,384 324  0.75%
שדרגו את המנוי 157,235 157,523 288  0.18%
שדרגו את המנוי 2,000 2,200 200  10.00%
שדרגו את המנוי 8,339 8,323 -16  -0.19%
שדרגו את המנוי 126 91 -35  -27.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,546

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 421,631 439,082 17,451  4.14%
הלמן אלדובי 63,126 71,350 8,224  13.03%
הירשמו לצפייה 39,089 38,874 -215  -0.55%
הירשמו לצפייה 1,232,050 1,231,500 -544  -0.04%
הירשמו לצפייה 489,925 489,057 -868  -0.18%
שדרגו את המנוי 26,655 15,497 -11,158  -41.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,675

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,785

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 45,546
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,675
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,785
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 970,385 8.92%
מיטב דש 260,951 2.40%
אי.בי.אי. 157,523 1.45%
הירשמו לצפייה 120,146 1.10%
הירשמו לצפייה 116,790 1.07%
הירשמו לצפייה 75,950 0.70%
שדרגו את המנוי 71,881 0.66%
שדרגו את המנוי 58,135 0.53%
שדרגו את המנוי 43,384 0.40%
שדרגו את המנוי 25,663 0.24%
שדרגו את המנוי 16,169 0.15%
שדרגו את המנוי 8,340 0.08%
שדרגו את המנוי 8,323 0.08%
שדרגו את המנוי 3,430 0.03%
שדרגו את המנוי 2,200 0.02%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,227,415 29.68%
הפניקס 1,231,500 11.32%
מיטב דש 920,997 8.47%
הירשמו לצפייה 489,057 4.50%
הירשמו לצפייה 439,082 4.04%
הירשמו לצפייה 71,350 0.66%
שדרגו את המנוי 38,874 0.36%
שדרגו את המנוי 21,058 0.19%
שדרגו את המנוי 15,497 0.14%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית