תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריורטק

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מיטב דש 212,293 232,473 20,180  9.51%
אקסלנס 72,228 81,946 9,718  13.45%
הירשמו לצפייה 68,757 73,277 4,520  6.57%
הירשמו לצפייה 14,689 16,389 1,700  11.57%
הירשמו לצפייה 3,605 5,033 1,428  39.61%
שדרגו את המנוי 47,799 48,570 771  1.61%
שדרגו את המנוי 4,605 4,700 95  2.06%
שדרגו את המנוי 42,076 41,958 -118  -0.28%
שדרגו את המנוי 8,850 8,622 -228  -2.58%
שדרגו את המנוי 169,389 167,330 -2,059  -1.22%
שדרגו את המנוי 65,239 62,050 -3,189  -4.89%
שדרגו את המנוי 104,719 88,772 -15,947  -15.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,412

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,541

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 421,631 439,082 17,451  4.14%
הלמן אלדובי 63,126 71,350 8,224  13.03%
הירשמו לצפייה 39,089 38,874 -215  -0.55%
הירשמו לצפייה 1,232,050 1,231,500 -544  -0.04%
הירשמו לצפייה 489,925 489,057 -868  -0.18%
שדרגו את המנוי 26,655 15,497 -11,158  -41.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,675

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,785

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 38,412
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,541
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,675
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,785
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 954,329 8.78%
מיטב דש 232,473 2.14%
אי.בי.אי. 167,330 1.54%
הירשמו לצפייה 120,146 1.10%
הירשמו לצפייה 88,772 0.82%
הירשמו לצפייה 81,946 0.75%
שדרגו את המנוי 73,277 0.67%
שדרגו את המנוי 62,050 0.57%
שדרגו את המנוי 48,570 0.45%
שדרגו את המנוי 41,958 0.39%
שדרגו את המנוי 16,389 0.15%
שדרגו את המנוי 8,622 0.08%
שדרגו את המנוי 5,033 0.05%
שדרגו את המנוי 4,700 0.04%
שדרגו את המנוי 2,984 0.03%
שדרגו את המנוי 79 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,227,415 29.68%
הפניקס 1,231,500 11.32%
מיטב דש 920,997 8.47%
הירשמו לצפייה 489,057 4.50%
הירשמו לצפייה 439,082 4.04%
הירשמו לצפייה 71,350 0.66%
שדרגו את המנוי 38,874 0.36%
שדרגו את המנוי 21,058 0.19%
שדרגו את המנוי 15,497 0.14%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית