תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מגדל 43,360 46,047 2,687  6.20%
מיטב דש 507 561 54  10.65%
הירשמו לצפייה 885,406 884,755 -651  -0.07%
הירשמו לצפייה 90,258 53,066 -37,192  -41.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,741

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 2,454,620 2,756,870 302,247  12.31%
אקסלנס 847,631 984,742 137,111  16.18%
הירשמו לצפייה 3,168,940 3,168,840 -102
הירשמו לצפייה 93,136 86,922 -6,214  -6.67%
הירשמו לצפייה 789,844 749,954 -39,890  -5.05%
שדרגו את המנוי 2,187,980 2,054,380 -133,600  -6.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 439,358

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -179,806

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,741
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 439,358
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -179,806
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,913,348 4.83%
פורסט 884,755 2.23%
פסגות 505,802 1.28%
הירשמו לצפייה 200,364 0.51%
הירשמו לצפייה 151,823 0.38%
הירשמו לצפייה 53,066 0.13%
שדרגו את המנוי 46,047 0.12%
שדרגו את המנוי 39,890 0.10%
שדרגו את המנוי 31,036 0.08%
שדרגו את המנוי 561 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,884,971 24.95%
מגדל 3,168,840 8.00%
הפניקס 2,756,870 6.96%
הירשמו לצפייה 2,054,380 5.19%
הירשמו לצפייה 984,742 2.49%
הירשמו לצפייה 749,954 1.89%
שדרגו את המנוי 86,922 0.22%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית