תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
איילון 418,216 527,645 109,429  26.17%
מיטב דש 672,989 740,061 67,072  9.97%
הירשמו לצפייה 42,507 55,105 12,598  29.64%
הירשמו לצפייה 186,437 192,689 6,252  3.35%
הירשמו לצפייה 28,848 34,070 5,222  18.10%
שדרגו את המנוי 1,464,460 1,468,760 4,302  0.29%
שדרגו את המנוי 21,161 24,385 3,224  15.24%
שדרגו את המנוי 20,180 22,243 2,063  10.22%
שדרגו את המנוי 218 1,846 1,628  746.79%
שדרגו את המנוי 2,366 3,382 1,016  42.94%
שדרגו את המנוי 11,500 12,200 700  6.09%
שדרגו את המנוי 1,721 2,229 508  29.52%
שדרגו את המנוי 8,134 8,541 407  5.00%
שדרגו את המנוי 271 341 70  25.83%
שדרגו את המנוי 2,714 2,500 -214  -7.89%
שדרגו את המנוי 2,812 2,571 -241  -8.57%
שדרגו את המנוי 800 400 -400  -50.00%
שדרגו את המנוי 2,943 2,138 -805  -27.35%
שדרגו את המנוי 169,622 168,730 -892  -0.53%
שדרגו את המנוי 10,332 8,774 -1,558  -15.08%
שדרגו את המנוי 4,560 2,932 -1,628  -35.70%
שדרגו את המנוי 42,250 40,000 -2,250  -5.33%
שדרגו את המנוי 54,179 51,333 -2,846  -5.25%
שדרגו את המנוי 136,845 133,605 -3,240  -2.37%
שדרגו את המנוי 436,712 428,084 -8,628  -1.98%
שדרגו את המנוי 72,460 63,039 -9,421  -13.00%
שדרגו את המנוי 462,933 452,135 -10,798  -2.33%
שדרגו את המנוי 1,368,850 1,356,110 -12,738  -0.93%
שדרגו את המנוי 67,622 46,524 -21,098  -31.20%
שדרגו את המנוי 324,057 291,971 -32,086  -9.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 214,491

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 7,313,140 8,884,760 1,571,620  21.49%
הראל 6,586,730 7,834,520 1,247,790  18.94%
הירשמו לצפייה 2,751,900 3,161,050 409,151  14.87%
הירשמו לצפייה 1,026,260 1,199,380 173,128  16.87%
הירשמו לצפייה 117,000 186,000 69,000  58.97%
שדרגו את המנוי 101,741 168,531 66,790  65.65%
שדרגו את המנוי 280,360 331,466 51,106  18.23%
שדרגו את המנוי 73,013 122,878 49,865  68.30%
שדרגו את המנוי 181,991 220,033 38,042  20.90%
שדרגו את המנוי 1,588,000 1,607,110 19,110  1.20%
שדרגו את המנוי 96,845 109,302 12,457  12.86%
שדרגו את המנוי 43,359 54,803 11,444  26.39%
שדרגו את המנוי 5,672 8,354 2,682  47.28%
שדרגו את המנוי 7,845 9,503 1,658  21.13%
שדרגו את המנוי 22,546 23,979 1,433  6.36%
שדרגו את המנוי 59,991 60,429 438  0.73%
שדרגו את המנוי 9,225 9,148 -77  -0.83%
שדרגו את המנוי 10,745,800 10,745,500 -340
שדרגו את המנוי 48,839 48,141 -698  -1.43%
שדרגו את המנוי 6,118 4,886 -1,232  -20.14%
שדרגו את המנוי 21,073 17,546 -3,527  -16.74%
שדרגו את המנוי 46,109 41,739 -4,370  -9.48%
שדרגו את המנוי 74,633 68,833 -5,800  -7.77%
שדרגו את המנוי 54,534 47,690 -6,844  -12.55%
שדרגו את המנוי 33,287 25,687 -7,600  -22.83%
שדרגו את המנוי 81,378 70,439 -10,939  -13.44%
שדרגו את המנוי 30,223 18,843 -11,380  -37.65%
שדרגו את המנוי 258,530 220,030 -38,500  -14.89%
שדרגו את המנוי 522,800 473,201 -49,599  -9.49%
שדרגו את המנוי 88,250 32,700 -55,550  -62.95%
שדרגו את המנוי 163,015 77,250 -85,765  -52.61%
שדרגו את המנוי 302,100 163,700 -138,400  -45.81%
שדרגו את המנוי 1,000,080 830,499 -169,580  -16.96%
שדרגו את המנוי 2,366,070 1,909,800 -456,273  -19.28%
שדרגו את המנוי 7,458,660 4,946,960 -2,511,700  -33.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,725,714

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,558,174

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 214,491
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -108,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,725,714
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,558,174
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,453,253 2.77%
מור 1,468,760 0.63%
ילין לפידות 1,356,110 0.58%
הירשמו לצפייה 740,061 0.32%
הירשמו לצפייה 527,645 0.23%
הירשמו לצפייה 452,135 0.19%
שדרגו את המנוי 428,084 0.18%
שדרגו את המנוי 291,971 0.13%
שדרגו את המנוי 192,689 0.08%
שדרגו את המנוי 168,730 0.07%
שדרגו את המנוי 133,605 0.06%
שדרגו את המנוי 130,770 0.06%
שדרגו את המנוי 105,725 0.05%
שדרגו את המנוי 63,039 0.03%
שדרגו את המנוי 55,105 0.02%
שדרגו את המנוי 51,333 0.02%
שדרגו את המנוי 46,524 0.02%
שדרגו את המנוי 42,319 0.02%
שדרגו את המנוי 40,000 0.02%
שדרגו את המנוי 34,070 0.01%
שדרגו את המנוי 24,385 0.01%
שדרגו את המנוי 22,243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,774 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,541 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 341 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,343,904 20.72%
מגדל 10,745,500 4.61%
מנורה 8,884,760 3.81%
הירשמו לצפייה 7,834,520 3.36%
הירשמו לצפייה 4,946,960 2.12%
הירשמו לצפייה 3,185,970 1.37%
שדרגו את המנוי 3,161,050 1.36%
שדרגו את המנוי 1,909,800 0.82%
שדרגו את המנוי 1,607,110 0.69%
שדרגו את המנוי 1,199,380 0.51%
שדרגו את המנוי 830,499 0.36%
שדרגו את המנוי 695,408 0.30%
שדרגו את המנוי 473,201 0.20%
שדרגו את המנוי 331,466 0.14%
שדרגו את המנוי 220,033 0.09%
שדרגו את המנוי 220,030 0.09%
שדרגו את המנוי 186,000 0.08%
שדרגו את המנוי 185,684 0.08%
שדרגו את המנוי 168,531 0.07%
שדרגו את המנוי 163,700 0.07%
שדרגו את המנוי 122,878 0.05%
שדרגו את המנוי 117,069 0.05%
שדרגו את המנוי 109,302 0.05%
שדרגו את המנוי 106,360 0.05%
שדרגו את המנוי 77,250 0.03%
שדרגו את המנוי 70,439 0.03%
שדרגו את המנוי 68,833 0.03%
שדרגו את המנוי 68,340 0.03%
שדרגו את המנוי 60,429 0.03%
שדרגו את המנוי 56,773 0.02%
שדרגו את המנוי 54,803 0.02%
שדרגו את המנוי 53,435 0.02%
שדרגו את המנוי 50,467 0.02%
שדרגו את המנוי 48,141 0.02%
שדרגו את המנוי 47,690 0.02%
שדרגו את המנוי 43,691 0.02%
שדרגו את המנוי 41,739 0.02%
שדרגו את המנוי 32,700 0.01%
שדרגו את המנוי 25,687 0.01%
שדרגו את המנוי 23,979 0.01%
שדרגו את המנוי 22,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,513 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית