תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

או.אר.טי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 1,914 2,502 588  30.72%
מגדל 14,984 14,903 -81  -0.54%
הירשמו לצפייה 3,851 3,730 -121  -3.14%
הירשמו לצפייה 77,743 77,485 -258  -0.33%
הירשמו לצפייה 136,952 136,462 -490  -0.36%
שדרגו את המנוי 1,713 1,145 -568  -33.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 588

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,518

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הראל 595,641 595,808 167  0.03%
מגדל 332,864 332,854 -10
הירשמו לצפייה 25,354 25,209 -145  -0.57%
הירשמו לצפייה 8,319 7,860 -459  -5.52%
הירשמו לצפייה 11,192 10,709 -483  -4.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 167

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,097

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 588
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,518
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 167
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,097
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 241,215 4.59%
פורסט 136,462 2.60%
מיטב דש 77,485 1.48%
הירשמו לצפייה 14,903 0.28%
הירשמו לצפייה 4,988 0.09%
הירשמו לצפייה 3,730 0.07%
שדרגו את המנוי 2,502 0.05%
שדרגו את המנוי 1,145 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 972,440 18.51%
הראל 595,808 11.34%
מגדל 332,854 6.34%
הירשמו לצפייה 25,209 0.48%
הירשמו לצפייה 10,709 0.20%
הירשמו לצפייה 7,860 0.15%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית