תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סרגון

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת
אתר: www.ceragon.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אקסלנס 67,828 69,734 1,906  2.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 49,847 49,872 25  0.05%
אקסלנס 24,505 24,158 -347  -1.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -347

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 72,513 0.09%
אקסלנס 69,734 0.09%
מגדל 1,801 < 0.01%
הירשמו לצפייה 500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 478 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 74,030 0.09%
הפניקס 49,872 0.06%
אקסלנס 24,158 0.03%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית