תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 1,724,520 2,934,300 1,209,780  70.15%
מגדל 1,797,880 2,023,290 225,410  12.54%
הירשמו לצפייה 1,581,340 1,752,370 171,023  10.82%
הירשמו לצפייה 2,006,850 2,118,410 111,558  5.56%
הירשמו לצפייה 13,300 58,477 45,177  339.68%
שדרגו את המנוי 5,161,000 5,193,620 32,617  0.63%
שדרגו את המנוי 46,592 63,491 16,899  36.27%
שדרגו את המנוי 227,975 233,913 5,938  2.60%
שדרגו את המנוי 91,048 94,406 3,358  3.69%
שדרגו את המנוי 7,900 8,900 1,000  12.66%
שדרגו את המנוי 34,000 31,600 -2,400  -7.06%
שדרגו את המנוי 47,376 44,968 -2,408  -5.08%
שדרגו את המנוי 589,527 585,162 -4,365  -0.74%
שדרגו את המנוי 109,615 103,010 -6,605  -6.03%
שדרגו את המנוי 168,231 158,662 -9,569  -5.69%
שדרגו את המנוי -18,847 -41,731 -22,884  121.42%
שדרגו את המנוי 1,804,360 1,780,830 -23,529  -1.30%
שדרגו את המנוי 1,378,420 1,349,040 -29,373  -2.13%
שדרגו את המנוי 2,908,290 2,854,270 -54,018  -1.86%
שדרגו את המנוי 1,603,240 1,542,210 -61,028  -3.81%
שדרגו את המנוי 548,342 454,811 -93,531  -17.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,822,760

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -309,710

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 59,386,400 68,375,200 8,988,800  15.14%
הראל 41,829,400 45,279,400 3,449,980  8.25%
הירשמו לצפייה 13,118,700 13,761,900 643,154  4.90%
הירשמו לצפייה 37,447,300 37,870,300 422,914  1.13%
הירשמו לצפייה 345,000 740,000 395,000  114.49%
שדרגו את המנוי 57,465,800 57,767,000 301,288  0.52%
שדרגו את המנוי 2,294,350 2,548,780 254,429  11.09%
שדרגו את המנוי 1,164,880 1,352,880 188,000  16.14%
שדרגו את המנוי 1,780,370 1,915,570 135,199  7.59%
שדרגו את המנוי 196,171 281,327 85,156  43.41%
שדרגו את המנוי 119,998 194,539 74,541  62.12%
שדרגו את המנוי 114,157 164,157 50,000  43.80%
שדרגו את המנוי 158,020 189,182 31,162  19.72%
שדרגו את המנוי 4,211,520 4,223,120 11,599  0.28%
שדרגו את המנוי 2,580,010 2,587,000 6,996  0.27%
שדרגו את המנוי 25,995 20,685 -5,310  -20.43%
שדרגו את המנוי 38,785 29,413 -9,372  -24.16%
שדרגו את המנוי 31,600 20,600 -11,000  -34.81%
שדרגו את המנוי 1,292,720 1,270,640 -22,070  -1.71%
שדרגו את המנוי 147,927 116,427 -31,500  -21.29%
שדרגו את המנוי 391,297 358,720 -32,577  -8.33%
שדרגו את המנוי 85,908 38,827 -47,081  -54.80%
שדרגו את המנוי 760,998 710,663 -50,335  -6.61%
שדרגו את המנוי 169,992 118,619 -51,373  -30.22%
שדרגו את המנוי 390,466 321,781 -68,685  -17.59%
שדרגו את המנוי 834,474 734,822 -99,652  -11.94%
שדרגו את המנוי 397,371 269,152 -128,219  -32.27%
שדרגו את המנוי 825,837 690,379 -135,458  -16.40%
שדרגו את המנוי 414,941 256,141 -158,800  -38.27%
שדרגו את המנוי 453,182 267,526 -185,656  -40.97%
שדרגו את המנוי 583,653 311,553 -272,100  -46.62%
שדרגו את המנוי 772,158 439,110 -333,048  -43.13%
שדרגו את המנוי 1,050,500 648,497 -402,000  -38.27%
שדרגו את המנוי 4,074,040 3,522,000 -552,040  -13.55%
שדרגו את המנוי 5,318,350 4,546,030 -772,315  -14.52%
שדרגו את המנוי 18,964,100 16,189,100 -2,774,940  -14.63%
שדרגו את המנוי 14,953,200 10,935,900 -4,017,300  -26.87%
שדרגו את המנוי 28,913,800 24,381,500 -4,532,240  -15.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,038,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,693,071

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,822,760
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -309,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,038,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,693,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,557,069 1.84%
אלטשולר - שחם 5,193,620 0.41%
מור 2,934,300 0.23%
הירשמו לצפייה 2,854,270 0.22%
הירשמו לצפייה 2,118,410 0.17%
הירשמו לצפייה 2,023,290 0.16%
שדרגו את המנוי 1,780,830 0.14%
שדרגו את המנוי 1,752,370 0.14%
שדרגו את המנוי 1,542,210 0.12%
שדרגו את המנוי 1,349,040 0.11%
שדרגו את המנוי 585,162 0.05%
שדרגו את המנוי 454,811 0.04%
שדרגו את המנוי 233,913 0.02%
שדרגו את המנוי 158,662 0.01%
שדרגו את המנוי 141,208 0.01%
שדרגו את המנוי 103,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
שדרגו את המנוי -41,731 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 332,761,079 25.99%
מגדל 68,375,200 5.34%
מנורה 57,767,000 4.51%
הירשמו לצפייה 45,279,400 3.54%
הירשמו לצפייה 37,870,300 2.96%
הירשמו לצפייה 27,661,600 2.16%
שדרגו את המנוי 24,381,500 1.90%
שדרגו את המנוי 16,189,100 1.26%
שדרגו את המנוי 13,761,900 1.07%
שדרגו את המנוי 10,935,900 0.85%
שדרגו את המנוי 4,546,030 0.36%
שדרגו את המנוי 4,223,120 0.33%
שדרגו את המנוי 3,522,000 0.28%
שדרגו את המנוי 2,587,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,548,780 0.20%
שדרגו את המנוי 1,915,570 0.15%
שדרגו את המנוי 1,352,880 0.11%
שדרגו את המנוי 1,270,640 0.10%
שדרגו את המנוי 740,000 0.06%
שדרגו את המנוי 734,822 0.06%
שדרגו את המנוי 710,663 0.06%
שדרגו את המנוי 690,379 0.05%
שדרגו את המנוי 648,497 0.05%
שדרגו את המנוי 619,269 0.05%
שדרגו את המנוי 439,110 0.03%
שדרגו את המנוי 358,720 0.03%
שדרגו את המנוי 321,781 0.03%
שדרגו את המנוי 311,553 0.02%
שדרגו את המנוי 289,308 0.02%
שדרגו את המנוי 281,327 0.02%
שדרגו את המנוי 269,152 0.02%
שדרגו את המנוי 267,526 0.02%
שדרגו את המנוי 256,141 0.02%
שדרגו את המנוי 243,218 0.02%
שדרגו את המנוי 194,539 0.02%
שדרגו את המנוי 189,182 0.01%
שדרגו את המנוי 164,157 0.01%
שדרגו את המנוי 151,366 0.01%
שדרגו את המנוי 118,619 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,750 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית